0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on the evaluators of grants in the area of culture for the years 2021-2022

Back to the category overview
Previous category Next category

Dance category

As for the dance category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of dance art, dance festivals and shows, production and running of dance or physical theatre projects, year-round artistic production activities, creative workshops, courses, conferences and seminars, and other projects in the area of dance and physical theatre.

Candidates:

photo of candidate

doc. Mgr. MgA. Pierre Nadaud

Vystudoval obor filosofie v Paříži a obor nonverbálního divadla na HAMU v Praze. Aktuálně vede Atel ... (more) Vystudoval obor filosofie v Paříži a obor nonverbálního divadla na HAMU v Praze. Aktuálně vede Ateliér fyzického divadla na JAMU, kde také učí od roku 2007. Vyučuje tanec a pohyb pro herce, performery i širokou veřejnost. Působí také na jiných akademiích a univerzitách (minulý rok na DAMU v Praze, na Anadolu University v Turecku a ve Švýcarsku na Accademia Teatro Dimitri). Dále vede dílny zaměřené na tvorbu, kde působí jako mentor nebo kouč. Jeho umělecká práce je zakořeněna v bohatství pohybové exprese na scéně, ať jde o současné performativní formy nebo o tradiční formy divadla jako Commedia dell'arte uchopené jako příprava na současnou komediální tvorbu a klaunérii. Expresivní a narativní rozměry pohybu, gesta a hereckého projevu jsou pro něho stále zásadnější dimenzí scénického umění v rámci tvorby představení nebo výzkumu. Dva roky působil jako člen komise pro poskytování dotací v oblasti tance a pohybového divadla Ministerstva kultury, tři roky ve stejné oblasti na Odboru kultury Magistrátu města Brna a již druhým rokem je v porotě České taneční platformy. Minulý rok zasedal v komisi festivalu Mála scéna v Ústí nad Orlicí. Už léta spolupracuje jako tvůrce a umělec se studenty z Ateliéru fyzického divadla, s festivalem Tanec Praha, divadlem Alfred ve dvoře, festivalem Divadelní svět Brno, festivalem KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou a dalšími festivaly a divadly, které uvádějí v Brně a v ČR taneční představení a pohybové divadlo. V rámci působení na JAMU každý rok spolupracuje s festivalem Letní Letná, kde vystupují studenti ateliéru, a také s organizací pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České republice Cirqueon. Během umělecké kariéry pracoval s Karine Ponties, s Paco Decina, s Danielem Gulkem, Heinzi Lorenzem a Ami Hattabem.
photo of candidate

Mgr. Ivana Kloubková

Je absolventka pražské HAMU - obor taneční pedagogika a taneční teorie. Pracovala jako samostatný o ... (more) Je absolventka pražské HAMU - obor taneční pedagogika a taneční teorie. Pracovala jako samostatný odborný pracovník pro taneční obory v Kulturním domě hl. města Prahy, později jako odborná asistentka taneční katedry HAMU Praha. V letech 1990 - 1995 působila jako tanečnice, pedagožka a choreografka v Stadttheater Freiburg, BRD. V letech 1995 - 2010 pracovala jako taneční mistr v Městském divadle Brno. V současné době působí jako pedagog taneční výchovy na hudebně dramatickém oddělení brněnské Konzervatoře, odborný asistent na JAMU Brno a pedagog Taneční konzervatoře Brno. Věnuje se výuce moderního a současného tance a dějin tance a baletu. Absolvovala i řadu mezinárodních kurzů a stáží. Pravidelně spolupracuje jako taneční publicista se třemi nejvýznamnějšími internetovými portály v oblasti tance (Taneční aktuality, OperaPlus, Divadelní noviny).
photo of candidate

Mgr. Magdaléna Petráková

Již desátým rokem žije v Olomouci, kam se původně vydala za studiem oboru Filmové a divadelní histo ... (more) Již desátým rokem žije v Olomouci, kam se původně vydala za studiem oboru Filmové a divadelní historie a teorie na Univerzitě Palackého. Její dlouhodobý zájem o oblast Performing Arts dokládá mimo jiné téma bakalářské práce z roku 2014, která pojednávala o prezentaci a koprodukci projektů současného tance v kontextu regionů České republiky (tedy mimopražských scén). V roce 2015 se zúčastnila česko-švýcarského vzdělávacího programu NET PRO ART pro mladé manažery nezávislého nonverbálního divadla (pořadatelem byla platforma ProFitArt). Jako obor navazujícího magisterského studia si zvolila Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Toto studium dokončila v roce 2017 zpracováním tématu diplomové práce "Kultura v českých lázeňských městech - (re)definice, aktualizace". Téma lázeňství ji provází již od založení multižánrového festivalu Luhovaný Vincent v Luhačovicích (v roce 2019 proběhl desátý ročník), kde M. Petráková zastává roli ředitelky a také garantky divadelní sekce. Aktivně se zabývá rozvojem řady neziskovek, jichž je členkou. Jako produkční je od roku 2012 součástí nejužšího pořadatelského týmu mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc, dále se věnuje kulturním projektům: zlínský spolek Zvěřinec, PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění Olomouc, OLD'S COOL Olomouc ad. Skrze platformu Kreativní Česko a Kreativní Olomouc zkoumá kulturní politiku a plánování v českých městech. Jako součást výzkumného týmu Univerzity Palackého v Olomouci rozvíjí svůj zájem o rozvoj kulturních a kreativních odvětví. Jakožto členka Kulturní komise Rady města Olomouce obhajuje zvýšení (nejen finanční) podpory kultury na úrovni města. Od roku 2020 řídí Nadační fond Pramen Luhačovice na podporu společenských a kulturních aktivit Luhačovic. Díky svému aktivnímu zapojení do kulturního networku Nová síť, účasti a aktivní participaci na řadě festivalů a konferencí, má přehled o dění v České republice na scéně nonverbálního divadla, ale i živého umění obecně.