0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on evaluators of grants in the area of culture

Back to the category overview
Previous category Next category

Dance category

As for the dance category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of dance art, dance festivals and shows, competitions, production and running of dance or physical theatre projects, year-round artistic production activities, creative workshops, courses, conferences and seminars, and other projects in the area of dance and physical theatre.

Candidates:

photo of candidate

doc. Mgr. Hana Halberstadt

Taneční pedagožka a choreografka. Tanec studovala u brněnské choreografky a pedagožky Marie Turkové ... (more) Taneční pedagožka a choreografka. Tanec studovala u brněnské choreografky a pedagožky Marie Turkové. Po ukončení své aktivní taneční dráhy vystudovala v letech 1991-1996 obor Taneční pedagogika na Divadelní fakultě JAMU. Od roku 1994 působí jako interní pedagog pohybových disciplín na Divadelní fakultě JAMU. Jako choreografka také spolupracuje s řadou profesionálních divadelních souborů v České republice (např. ND Brno, MD Brno, DUS Brno, Divadlo v Dlouhé Praha, MD Zlín, SD Uherské Hradiště, MD Most, MD Kladno, KD Hradec Králové Moravské Divadlo Olomouc a další), kde vytvořila řadu choreografií v oblasti činohry, opery i muzikálu. Od roku 2007 je vedoucí Kabinetu tance a pohybu na DF JAMU. V roce 2011 byla habilitována na DIFA. Od roku 2014 vede Ateliér Taneční a pohybové divadlo a výchova na DF JAMU. Společně se svými studenty se objevila na jevišti např. v roli Matky ve Stabat Mater a jako Médeia v Divadle na Orlí. V divadelní společnosti StageArtCZ působí od jejího založení jako produkční, choreografka, herečka, navrhuje kostýmy (The Naked Truth, Mindgame) a objevuje se v rolích Betty – K-Pax a Sarah – The Naked Truth. Ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky vzniklo v roce 2021 představení v koprodukci se společností StageArt: S láskou Mary (kromě choreografie a kostýmní spolupráce v něm vytvořila roli Millie).
photo of candidate

Mgr. Ivana Kloubková

Je absolventka pražské HAMU - obor taneční pedagogika a taneční teorie. Pracovala jako samostatný o ... (more) Je absolventka pražské HAMU - obor taneční pedagogika a taneční teorie. Pracovala jako samostatný odborný pracovník pro taneční obory v Kulturním domě hl. města Prahy, později jako odborná asistentka taneční katedry HAMU Praha. V letech 1990 - 1995 působila jako tanečnice, pedagožka a choreografka v Stadttheater Freiburg, BRD. V letech 1995 - 2010 pracovala jako taneční mistr v Městském divadle Brno. V současné době působí jako pedagog taneční výchovy na hudebně dramatickém oddělení brněnské Konzervatoře, odborný asistent na JAMU Brno a pedagog Taneční konzervatoře Brno. Věnuje se výuce moderního a současného tance a dějin tance a baletu. Absolvovala i řadu mezinárodních kurzů a stáží. Pravidelně spolupracuje jako taneční publicista se třemi nejvýznamnějšími internetovými portály v oblasti tance (Taneční aktuality, OperaPlus, Divadelní noviny).
photo of candidate

Mgr. Blanka Marková, Ph.D.

Nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví. Auto ... (more) Nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví. Autorka řady odborných publikací a analýz v oblasti kultury. Absolvovala doktorský obor Politická a kulturní geografie na Ostravské univerzitě. Pracovala jako project developer na kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury, následně s Plzní 2015 na projektu CrossInnovation, který vedl k propojování KKO s dalšími odvětvími ve městě. Je členkou expertní skupiny evropského programu Interreg CENTRAL EUROPE v oblasti kultury. Spolupracovala s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Institutem umění – Divadelním ústavem, je členkou dozorčí rady Institutu pro udržitelný rozvoj sídel a byla členkou dozorčí rady po celou dobu existence nezávislého kulturního centra Cooltour v Ostravě. V rámci své profesní kariéry realizovala, koordinovala či moderovala řadu vzdělávacích akcí, konferencí, seminářů a workshopů v českém, anglickém a německém jazyce. Aktuálně pracuje pro profesní organizaci Vize tance jako strategická konzultantka a podílí se na tvorbě oborové strategie pro rozvoj současného tance, pohybového umění a nového cirkusu. Vize tance z.s. sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo, je významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek a pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti. V rámci přípravného týmu BRNO 2028 má na starosti project development a management přihlášky města Brna na titul Evropské hlavní město kultury.