0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on evaluators of grants in the area of culture

Back to the category overview
Previous category Next category

Support of handicrafts and folk traditions category

As for the support of handicrafts and folk traditions category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of traditional folk music, regional cultural traditions, events and continuous activities of both children’s and adults’ folklore ensembles, documentation, identification and presentation of handicrafts, cultural activities of national minorities’ members, etc.

Candidates:

photo of candidate

Bc. Marie Hvozdecká

Studovala etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studia se zaměřovala zejména na rukodě ... (more) Studovala etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studia se zaměřovala zejména na rukodělnou výrobu, posléze na folklorismus a folklorní hnutí. V současné době pracuje jako folklorní redaktorka Českého rozhlasu Brno a recenzentka hudebního portálu Brno - město hudby. Příležitostně přispívá také do národopisného časopisu Malovaný kraj. Již třetím rokem je dramaturgyní folklor stage festivalu Maraton hudby. Vytvořila také vlastní hudebně vzdělávací program Folklor a city, který se formou přednášek a koncertů snaží odkrývat vzájemné vztahy Brna a lidové kultury. Od útlého dětství je tanečnicí ve folklorních souborech, pro které vytvořila také několik choreografií.
photo of candidate

Tereza Uřičářová

V roce 2017-2018 byla vedoucí audiovizuálního projektu Tehdy/Vtedy, zaměřeného na etnografické mapo ... (more) V roce 2017-2018 byla vedoucí audiovizuálního projektu Tehdy/Vtedy, zaměřeného na etnografické mapování vybraných obcí na slovenském Záhorí a jihovýchodní Moravě. Výsledkem byla audiovizuální výstava a kniha Tehdy/Vtedy, jíž byla Tereza Uřičářová editorem, viz www.tehdy-vtedy.webnode. Od roku 2017 do roku 2020 byla aktivní členkou folklorní souboru FS Lučina. Je zakladatelkou a vedoucí ženského pěveckého sboru Ryngla Tvarožná Lhota. Kromě aktivní účasti ve formálních i neformálních folklorních seskupeních spolupracovala na festivalu francouzské kultury Bonjour Brno v letech 2015-2017. Aktuálně je zaměstnankyní TIC BRNO na pozici destinační manažer, která v sobě obsahuje projektové řízení.
photo of candidate

Ing. MgA. Tereza Raabová, Ph.D.

Zakladatelka vzdělávací platformy Culture Matters, členka spolku Brno kulturní, garantka oblasti Ku ... (more) Zakladatelka vzdělávací platformy Culture Matters, členka spolku Brno kulturní, garantka oblasti Kultura ve strategii Brna 2050, auditorka kulturní politiky v síti Zdravých měst, expertka na ekonomiku kultury a ekonomickou udržitelnost. V minulosti spolupracovala na Strategii rozvoje KKP včetně řemesel v Uherském Hradišti, na strategii Valašského muzea v přírodě, spolupracuje s Institutem pro památky a kulturu (ProPamatky.cz) a Jihomoravskou komunitní nadací. Ve volném čase se věnuje folklóru.
photo of candidate

Mgr. Ivan Nedělka

Jako člen folklorního souboru Javorník Brno se zúčastnil v roce 1959 výzkumu lidových písní a tanců ... (more) Jako člen folklorního souboru Javorník Brno se zúčastnil v roce 1959 výzkumu lidových písní a tanců v terénu v regionu Valašsko. V souboru Javorník působí jako korepetitor od roku 1958 s přestávkou v letech 1962–1983 dosud. V období 1991–2019 byl vedoucím jmenovaného souboru. V rámci činnosti souboru se zúčastnil mnoha soutěží a festivalů. V letech 1992–2016 se angažoval v rámci Sdružení přátel folkloru v Brně při organizování Mezinárodního folklorního festivalu v Brně.
photo of candidate

Mgr. Jan Kuča

OSVČ, etnograf, průvodce, překladatel. Pracoval jako etnograf v Třebíči a Mikulově, v současnosti p ... (more) OSVČ, etnograf, průvodce, překladatel. Pracoval jako etnograf v Třebíči a Mikulově, v současnosti působí jako kurátor sbírek v Muzeu Ostrov lidových krojů v Ostrově u Zbraslavic. Je autor několika knih o lidové architektuře a lidovém kroji, přednáší o lidové kultuře po celé Moravě. Je členem České národopisné společnosti, pořádal folklorní pořady ve Žďáře nad Sázavou a Třebíči, byl zahraniční tajemník Folklorního sdružení ČR (1999-2015), je člen plesového výboru Národního krojového plesu ve Žďáře nad Sázavou a v Praze (od r. 1997).