0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on the evaluators of grants in the area of culture for the years 2021-2022

Back to the category overview
Previous category Next category

Support of handicrafts and folk traditions category

As for the support of handicrafts and folk traditions category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of traditional folk music, regional cultural traditions, events and continuous activities of both children’s and adults’ folklore ensembles, documentation, identification and presentation of handicrafts, cultural activities of national minorities’ members, etc.

Candidates:

photo of candidate

Bc. Marie Hvozdecká

Studovala etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studia se zaměřovala zejména na rukodě ... (more) Studovala etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studia se zaměřovala zejména na rukodělnou výrobu, posléze na folklorismus a folklorní hnutí. V současné době pracuje jako folklorní redaktorka Českého rozhlasu Brno a recenzentka hudebního portálu Brno - město hudby. Příležitostně přispívá také do národopisného časopisu Malovaný kraj. Již třetím rokem je dramaturgyní folklor stage festivalu Maraton hudby. Vytvořila také vlastní hudebně vzdělávací program Folklor a city, který se formou přednášek a koncertů snaží odkrývat vzájemné vztahy Brna a lidové kultury. Od útlého dětství je tanečnicí ve folklorních souborech, pro které vytvořila také několik choreografií.
photo of candidate

Mgr. Klára Císaríková

Pochází ze severu Moravy, v Brně žije od roku 2001. V současnosti působí jako odborný pracovník Etn ... (more) Pochází ze severu Moravy, v Brně žije od roku 2001. V současnosti působí jako odborný pracovník Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha - detašovaného pracoviště Brno (odd. Středisko vědeckých informací), a to od roku 2005. Vystudovala obory etnologii a český jazyk s literaturou na FF MU Brno (2007). Zajímá se o hudební folkloristiku, folklorismus, etnokulturní tradice ve spojení s městskou kulturou. Pracuje s dokumentačními sbírkami a fondy brněnského pracoviště Etnologického ústavu. Odborně radí členům folklorních souborů s písňovým repertoárem zpracovávaných etnografických regionů. Spolupracuje se zástupci jihomoravských obcí nebo brněnských městských částí, konzultuje a zprostředkovává podklady pro obnovení písňového repertoáru při tradičních obchůzkách, hodových slavnostech aj. Podílela se na edicích tanečně-písňového materiálu z Valašska a kyjovského Dolňácka. Jako odborný konzultant se zapojila do programu SOČ na Gymnáziu Vídeňská (Brno). Sama má osobní zkušenost s činností ve folklorním souboru (Vysokoškolský soubor Poľana Brno) a s působením v hudebním tělese, které vycházelo z lidové hudby a poetiky lidových textů (Bezobratři Brno - cena Anděl 2010 za nejlepší album World Music, nominace na cenu Anděl 2014 ve stejné kategorii). Dlouhodobě spolupracuje také s folklorním souborem Jasénka ze Vsetína (odborná pomoc s dramaturgií pořadů, zpracování etnologického materiálu aj.)
photo of candidate

MgA. et MgA. Stanislav Slovák

Režisér, dramatik, herec, zpěvák, vysokoškolský pedagog, absolvent DIFA JAMU (činoherní režie a muz ... (more) Režisér, dramatik, herec, zpěvák, vysokoškolský pedagog, absolvent DIFA JAMU (činoherní režie a muzikálové herectví), kmenový herec Městského divadla Brno od roku 2000. Od roku 2008 pravidelně režíruje v domovském divadle i v zahraničí. V letech 2010-2018 byl vedoucí pedagog ateliéru muzikálového herectví na JAMU.
photo of candidate

PhDr. Jana Poláková, Ph.D.

V roce 1996 ukončila studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, obor etnologie a histori ... (more) V roce 1996 ukončila studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, obor etnologie a historie. Od prosince 1997 pracovala v tehdejší obecně prospěšné společnosti Muzeum romské kultury, kde postupně zastávala kumulovanou funkci kurátora fondu řemesel a vedoucí Odborného oddělení a poté zastupující ředitelky (po dobu mateřské dovolené). V této instituci pracovala do června 2014. Byla přímým účastníkem jejího přerodu z neziskové organizace na příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury ČR se všemi organizačními i ekonomickými záležitostmi. Od září 2014 pracuje jako kurátor v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně, kde jsou jejím odborným zájmem národnostní, etnické a náboženské menšiny v ČR, zvykosloví v české a moravské lidové kultuře a tiskařská produkce určená širokým lidovým vrstvám obyvatelstva. V současnosti zastává pozici koordinátorky projektu NAKI, jehož plnitelem jsou zástupci čtyř významných brněnských paměťových a vzdělávacích institucí. Ve volném čase působí jako členka Ženského sboru Slováckého krúžku v Brně a je členem výkonného výboru tohoto zapsaného spolku. Po celou dobu praxe se podílí na vytváření domácích i zahraničních žádostí o dotace (MMB, JmK, MK ČR, MŠMT ČR, Visegrad, NFOH, IROP apod.), jejich koordinaci i vyúčtování. V současné době je zařazena v databázi hodnotitelů projektů v rámci Ministerstva kultury ČR, program NAKI, kde v roce 2012 hodnotila dva projekty. Dále v minulosti hodnotila projekty pro slovenskou Agentúru na podporu výskumu a vývoja z Bratislavy.