0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on evaluators of grants in the area of culture

Back to the category overview
Previous category Next category

Literature category

As for the literature category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of literary shows, competitions, festivals, literary readings, publishing of publications about Brno, applicants’ activities in the area, publishing of both periodical and non-periodical publications, internet projects dedicated to literature, etc.

Candidates:

photo of candidate

Mgr. Václav Maxmilián, Ph.D.

Vystudoval obor České literatury na Slezské univerzitě v Opavě (Bc.), dál studoval obory Literární ... (more) Vystudoval obor České literatury na Slezské univerzitě v Opavě (Bc.), dál studoval obory Literární a mezikulturní komunikace a Estetika (Mgr., Ph.D.) na Masarykově univerzitě v Brně. Dlouhodobě se věnoval živé literární kultuře v rámci Kroměříže, Opavy a Brna participací na organizaci literárních festivalů a autorských čteních. Deset let publikuje vlastní tvorbu v českých literárních periodikách. Knižně publikoval dvě básnické sbírky (Meziměstí. Brno: Host, 2016; Pobřeží. Ostrava: Protimluv, 2019) a odbornou monografii o estetických názorech dle Marcela Prousta (Rozeznění času. Implicitní estetika Marcela Prousta. Brno: Host, 2021). Se svou beletrií vystoupil na desítkách autorských čtení. Více než pět let se věnuje literární kritice. Recenze, kritiky, komentáře, glosy a portréty publikoval v časopisech Tvar, Protimluv, Host, h7o.cz. Sedm let je pedagogem na Masarykově univerzitě v Brně. Přednáší o české a světové literatuře, komiksových studiích a estetice. V současnosti externě přednáší na Ústavu české literatury Filosofické fakulty Masarykovy univerzity a na Fakultě výtvarného umění VUT. Působí jako kmenový redaktor literárního časopisu Host a internetového magazínu h7o.cz.
photo of candidate

PhDr. Olga Jeřábková

Vystudovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity. Pracovala v kulturní redakci deníku Mladá f ... (more) Vystudovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity. Pracovala v kulturní redakci deníku Mladá fronta; v literární redakci Českého rozhlasu působila od roku 1989, vedla celostátní Tvůrčí skupinu. Vyučovala na katedře žurnalistiky MU. Vydala knihy vzpomínek např. A. Přidala, M. Štědroně, B. Smejkala, P. Oslzlého a dalších osobností. Byla členkou grantové komise Ministerstva kultury pro literární časopisy. Je nositelkou Ceny města Brna za žurnalistiku. Je předsedkyní poroty celostátní literární soutěže pro začínající autory Skrytá paměť Moravy.
photo of candidate

Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Miroslav Chocholatý na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU vyučuje disciplíny zaměřené na po ... (more) Miroslav Chocholatý na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU vyučuje disciplíny zaměřené na poválečný vývoj české literatury a na literaturu současnou. Jde zejména o předměty Česká literatura po roce 1945, Podoby nejnovější české literatury či Nejnovější česká literatura v mezinárodním kontextu. Jako dlouholetý literární redaktor a šéfredaktor vyučuje též předmět Základy redakční práce v nakladatelství a v odborném časopise. Na fakultě dlouhodobě organizuje cyklus autorských čtení a besed se současnými českými literáty. Je členem poroty Literární soutěže Františka Halase a širšího týmu hodnotitelů ceny Magnesia Litera. Byl také oceněn vědeckou komunitou Masarykovy univerzity (například Cena rektora MU pro pedagoga roku v oblasti společenských a humanitních věd 2018; Malá bronzová medaile Masarykovy univerzity za rozvoj kulturního života MU 2016). Je rovněž laureátem ceny Zlatá stuha: Česká sekce IBBY za rok 2013.