0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on evaluators of grants in the area of culture

Back to the category overview
Previous category Next category

Cultural-educational and leisure activities category

As for the cultural-educational and leisure activities category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of cultural-educational activities for children, youth and adults, non professional leisure activities for children, youth, adults, seniors and handicapped people with cultural focus organized especially in a form of lectures, discussions or creative workshops. Applications may be filed also for educational artistic programmes, shows and competitions organized in schools.

Candidates:

photo of candidate

Martin Reiner

Od roku 1986 organizuje a uvádí literární pořady, od prosince 1989 byl redaktorem kulturně-politick ... (more) Od roku 1986 organizuje a uvádí literární pořady, od prosince 1989 byl redaktorem kulturně-politického měsíčníku Proglas, v letech 1990-91 organizoval cyklus přednášek Škola poezie, v roce 1991 pracoval jako tiskový mluvčí u Dr. Milana Uhdeho na Ministerstvu kultury ČR. Od roku 1992 je majitelem nakladatelství, které vydalo více než 700 titulů. V letech 1996-2000 organizoval setkávání básníků na Bítově, v letech 2001-2004 pak mezinárodní básnický festival Poezie bez hranic. Několik let byl členem grantové komise na MK ČR a rovněž předsedal literární komisi Litfondu. Externě vyučoval na FSS, kde vedl kurzy tvůrčího psaní. Je autorem patnácti knih.
photo of candidate

MgA. Lucie Hlavicová

Vystudovala Klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kd ... (more) Vystudovala Klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kde nyní působí jako pedagog Audiovizuální výchovy, které se taktéž věnuje ve své připravované disertační práci. Mezi léty 2012 – 2015 vyučovala multimediální tvorbu na SŠUP v Ústí nad Orlicí, od té doby také působí jako lektor volnočasových aktivit a workshopů zaměřených na filmovou, multimediální a animovanou tvorbu. Má na starosti dramaturgii filmové přehlídky Malé vize a od roku 2020 taktéž vede kurzy animované tvorby ve Studiu Scala. Od roku 2021 působí jako členka výboru Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.
photo of candidate

Mgr. Blanka Marková, Ph.D.

Nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví. Auto ... (more) Nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví. Autorka řady odborných publikací a analýz v oblasti kultury. Absolvovala doktorský obor Politická a kulturní geografie na Ostravské univerzitě. Pracovala jako project developer na kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury, následně s Plzní 2015 na projektu CrossInnovation, který vedl k propojování KKO s dalšími odvětvími ve městě. Je členkou expertní skupiny evropského programu Interreg CENTRAL EUROPE v oblasti kultury. Spolupracovala s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Institutem umění – Divadelním ústavem, je členkou dozorčí rady Institutu pro udržitelný rozvoj sídel a byla členkou dozorčí rady po celou dobu existence nezávislého kulturního centra Cooltour v Ostravě. V rámci své profesní kariéry realizovala, koordinovala či moderovala řadu vzdělávacích akcí, konferencí, seminářů a workshopů v českém, anglickém a německém jazyce. Aktuálně pracuje pro profesní organizaci Vize tance jako strategická konzultantka a podílí se na tvorbě oborové strategie pro rozvoj současného tance, pohybového umění a nového cirkusu. Vize tance z.s. sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo, je významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek a pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti. V rámci přípravného týmu BRNO 2028 má na starosti project development a management přihlášky města Brna na titul Evropské hlavní město kultury.
photo of candidate

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Je profesorem teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně, kde na plný úvazek v ... (more) Je profesorem teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně, kde na plný úvazek vyučuje. Na svém kontě má 194 prací v prestižních odborných časopisech, je autorem i několika populárních knih o astronomii. V letech 1990-2001 byl ředitelem Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Od svých 18 let veřejně vystupuje jako klarinetista v řadě ansámblů působících v oboru symfonické a komorní hudby. Od roku 1994 je předsedou Komorní dechové harmonie Brno, z.s. Problematice kulturně vzdělávací a zájmové činnosti se věnuje od roku 2006. Po dvě funkční období byl členem komise pro posuzování projektů z této oblasti při Ministerstvu kultury České republiky. V období 2013-2022 byl odborným hodnotitelem dotačních žádostí z oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti na Magistrátu města Brna. Je důkladně obeznámen se systémem programových dotací, a to nejen z pozice hodnotitele, ale i žadatele o dotaci pro Komorní dechovou harmonii Brno v oblasti hudby.
photo of candidate

MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA

Český cembalista, hudební pedagog a manažer. Je umělecky činný jako sólista a komorní partner řady ... (more) Český cembalista, hudební pedagog a manažer. Je umělecky činný jako sólista a komorní partner řady umělců. Pravidelně vystupuje s předními českými i evropskými orchestry. Je členem londýnské The British Harpsichord Society. Martin Hroch vede Katedru varhanní a historické interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde vyučuje cembalo a historické klávesové nástroje. Současně zastává pozici ředitele Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací a ZUŠ Pavla Křížkovského v Brně. Založil a po šest let vedl Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh. Dramaturgicky se podílel na televizním projektu cyklu koncertů „Má vlast“ TV Noe a je dramaturgem koncertní festivalové řady „Bravo Zábřeh“. Uměleckou kritikou jsou ceněné jeho nahrávky pro rozhlas, televizi i na CD. Odbornou kvalifikaci získal na Hudební fakultě JAMU v Brně, Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, stejně jako na mnoha mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech v ČR i zahraničí.
photo of candidate

Aleš Řepka

Studoval střední školu fotografickou v Brně. Po škole se přes 20 let věnoval fotografii reklamní, t ... (more) Studoval střední školu fotografickou v Brně. Po škole se přes 20 let věnoval fotografii reklamní, technické, umělecké. Začal produktovou fotografií pro Keramiku Znojmo, Fruta Znojmo, přičemž tyto fotografie byly používány po celou dobu existence výrobků těchto firem. Ve své dlouholeté profesní kariéře fotil české i zahraniční umělce, sportovce, politiky, jako např. Jana Kratochvílová, Samantha Fox, Falco (Johann Hölzel), Brigitte Nielsen, George Foreman a další. Několik let spolupracoval se stájí Benetton F1 a fotil piloty F1 Schumacher, Fisichella, Morbidelli. Ve svých 40 letech pracoval jako technický a umělecký ředitel pro síť multikin v Evropě a stál u zrodu digitalizace a 3D technologií v kinematografii v ČR. V tomto období spolupracoval na filmových festivalech s Fero Feničem a také na festivalu v Karlových Varech s Jiřím Bartoškou. Několik let pracoval v týmu 3D Studio digitálního sochařství Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, kde využil svých fotografických zkušeností při skenování, fotografování, 3D tisku. V průběhu kariéry předával své zkušenosti jako lektor atelierní fotografie. V současné době se věnuje také sommelierství.
photo of candidate

Blanka Bábková

Je předsedkyní spolku Spolu za brněnskou kulturu z.s. Je kulturní manažerka, která se tvůrčím způso ... (more) Je předsedkyní spolku Spolu za brněnskou kulturu z.s. Je kulturní manažerka, která se tvůrčím způsobem pohybuje jednak v oblasti umění a jednak v oblasti kreativního průmyslu. Na dobrovolné bázi se věnuje organizaci kulturních a vzdělávacích akcí v oblasti kultury. Úzce se manažersky podílí na činnosti komunitního centra Klub Art13 (Zadní trakt) a jeho galerii. Věnuje se také propagaci a PR některých významných osobností brněnského kulturního života. Je sběratelkou umění a ve své sbírce má díla významných i méně známých, především českých, autorů.