0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on the evaluators of grants in the area of culture for the years 2021-2022

Back to the category overview
Previous category Next category

Music category

As for the music category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of music festivals and shows, concert events, continuous activity of permanent ensembles, interdisciplinary projects with main focus on musical arts, creative courses and workshops, contest for children, young artists, preparation and publishing of music editions, encyclopaedic works, recording, production and communication of audio and audio-visual recordings, music information and documentation activities, etc.

Candidates:

photo of candidate

MgA. Hana Kovaříková (Mikolášková), Ph.D.

Veškeré potřebné vzdělání k titulům MgA. a Ph.D. získala na brněnské JAMU. Kromě četných mimobrněns ... (more) Veškeré potřebné vzdělání k titulům MgA. a Ph.D. získala na brněnské JAMU. Kromě četných mimobrněnských pohostinských režií v Praze, Pardubicích, Uherském Hradišti, Zlíně, Olomouci, Šumperku a Košicích působila ve stálém úvazku jako kmenová režisérka a později umělecká vedoucí v Divadle Polárka (2005-2009), potom jako slovesná režisérka v Českém rozhlase (2007-2012) a vzápětí jako umělecká šéfka v Městském divadle Zlín (2012-2017). Od září 2009 do ledna 2012 byla dramaturgyní Multikulturního centra Stadec, kde se jako režisérka podílela na vzniku inscenací v produkci Stadion o. s. (mj. evropské premiéře hry Cormaca Mc Carthyho Expres na západ). Od roku 1998 nepřetržitě vystupuje i jako saxofonistka sólově i ve spolupráci s nejrůznějšími kapelami, v Brně absolvovala koncerty nejrůznějších žánrů - od klasické soudobé hudby (např. skladatelka Jarmila Mazourová jí věnovala cyklus Jednohubky, zaznamenal ČRo 3 Vltava) přes vystoupení na alternativní klubové scéně (DJ Javas, DJ Marcco) až po koncerty kapel s původní tvorbou (nejdelší spolupráce s kapelou Netřesk a Gentle Irony). Spolupracuje často na hudebních a tanečních projektech (TD MAXIMVS, ARS BRUNENSIS, Vojtěch Dyk a B SIDE BAND, Cimbal Classic, Mše Leonarda Bernsteina, scénické oratorium Labyrint a další). Od roku 2018 spolupracuje každoročně se Zlín Film Festivalem na hudební dramaturgii Galavečera (vysíláno v přímém přenosu na ČT Art), na scénáři, hudební dramaturgii a režii Slavnostního zahájení a také na mimořádných hudebních pořadech věnovaných filmovým melodiím (Zazpívej mi film 1 a 2, zahajovací open air koncert s Filharmonií Bohuslava Martinů). V současné době na divadelní fakultě JAMU učí předmět scénická hudba a na brněnské konzervatoři je pedagožkou předmětu Herecká tvorba v hudebním divadle.
photo of candidate

Boris Klepal

Hudební kritik a publicista, primárními oblastmi jeho zájmu jsou vážná hudba včetně současné, elekt ... (more) Hudební kritik a publicista, primárními oblastmi jeho zájmu jsou vážná hudba včetně současné, elektronické atd. s různými přesahy, a také opera. Kromě toho sleduje různé alternativy. V současné době je šéfredaktorem revue Opus musicum. Pravidelně spolupracuje s Aktuálně.cz, Hospodářskými novinami, časopisem HIS Voice a s Akademií klasické hudby. Dále také s Českou filharmonií a časopisem Czech Music Quarterly. V minulosti byl šéfredaktorem serveru Brno - město hudby a editorem operního vysílání ČRo Vltava.
photo of candidate

Mgr. Karel Veselý

Živí se jako kulturní publicista na volné noze od roku 2008. Svými texty přispíval a přispívá do ce ... (more) Živí se jako kulturní publicista na volné noze od roku 2008. Svými texty přispíval a přispívá do celé řady deníků (Lidové noviny, Právo) i časopisů (A2, Respekt). Od roku 2009 je externím členem redakce ČRo Radio Wave, od roku 2015 členem redakce časopisu Full Moon. Je porotce hudebních cen Vinyla. Je autorem či spoluautorem knih Hudba ohně, Kmeny a Planeta Nippon (nominace na Magnesii Literu) a autorem románu BombaFunk. V roce 2015 byl hodnotitelem programu Norské fondy, od roku 2017 do současnosti hodnotitelem grantové komise Fondu na podporu Umenia Slovenské republiky v oboru alternativní hudba a jazz. Od roku 2019 je členem grantové komise oboru alternativní hudba Ministerstva kultury České republiky.
photo of candidate

Mgr. Milan Tesař

Vystudoval mediální studia a žurnalistiku a historii na FF a FSS MU v Brně. Od roku 1995 je vedoucí ... (more) Vystudoval mediální studia a žurnalistiku a historii na FF a FSS MU v Brně. Od roku 1995 je vedoucí hudební redakce Radia Proglas v Brně. Jeho pracovní náplní je vytváření a katalogizace hudebního archivu, autorství hudebních pořadů, hudební dramaturgie každodenního vysílání rádia. Na svém kontě má tisíce rozhovorů s hudebníky a tisíce dalších autorských pořadů. Jeho hlavní oblastí zájmu jsou "menšinové" žánry jako folk, jazz, world music, blues, alternativní hudba. Jednou měsíčně moderuje hodinový autorský pořad Rozhovor měsíce na ČRo Jazz. Jako hudební publicista pravidelně přispívá do těchto periodik: Kulturní magazín UNI, měsíčník Harmonie, Lidové noviny, Katolický týdeník, portál Brno - město hudby. Publikuje též v polském čtvrtletníku Twój Blues. Připravuje texty pro booklety CD a tiskové zprávy pro hudební vydavatelství Indies Happy Trails. Od roku 2019 je členem expertního panelu World Music Charts Europe, který tvoří 45 rozhlasových publicistů z celé Evropy (www.wmce.de). V letech 2005-10 a znovu od roku 2015 je členem, resp. předsedou grantové komise programu Kulturní aktivity pro oblast profesionálního umění v oboru alternativní hudby na Ministerstvu kultury ČR. Od roku 2017 je na Ministerstvu kultury ČR také předsedou Rady pro alternativní hudbu Programu státní podpory festivalů profesionálního umění. Je odborným garantem hudebních cen Anděl pro žánrové kategorie Folk a Jazz, je též členem řady dalších hudebních porot a komisí včetně například mezinárodní poroty slovenských cen Radio_Head Awards v kategorii World music a folk. Každoroční se účastní na odborného kolokvia Od folkloru k world music v Náměšti nad Oslavou (včetně pravidelného publikování odborných příspěvků ve sborníku z kolokvia). Jako pozvaný expert se účastní hudebních konferencí v ČR a na Slovensku (World Music Festival Bratislava, Czech Music Crossroads…). Je autorem knižního rozhovoru s houslistou Janem Hrubým (Housle tečka Hrubý, Galén Praha 2013).
photo of candidate

Bc. Petra Švandová

Vystudovala bakalářský stupeň hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, během stud ... (more) Vystudovala bakalářský stupeň hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, během studia jsem absolvovala studijní stáž na Universität Wien. V září 2020 by měla dokončit stupeň magisterský. Současně zde studuje Akademii staré hudby, obor zpěv. Tři roky působila jako PR manager a produkční souboru Czech Ensemble Baroque, podílela se na přípravě a realizaci tří ročníků Letní školy barokní hudby a Třebíčského hudebního festivalu. Od třetího ročníku studia aktivně píše recenze na kulturní události v městě Brně, především tedy na koncerty klasické hudby, opery a balet pro servery Brno - město hudby, OperaPlus, Harmonie. Současně je spolu-šéfredaktorkou studentského portálu Musicologica při FF MUNI. Pravidelně asistuje při seminářích studentů sdružených uměnovědných studií na FF MUNI (úvod do kulturní kritiky a publicistiky) a vytrvale se tak zabývá mapováním hudební kultury v Brně.
photo of candidate

Mgr. Pavel Uretšlégr

Působí jako ředitel multižánrového hudebního festivalu Beseda u bigbítu. Je také spoluzakladatelem ... (more) Působí jako ředitel multižánrového hudebního festivalu Beseda u bigbítu. Je také spoluzakladatelem a koordinátorem Hudebních cen Vinyla. V roce 2011 vystudoval Management v kultuře na FF MU.
photo of candidate

MgA. Joel Hána

Šéfdirigent a zakladatel Symfonického orchestru Sokola Brno I (*2014), se kterým zároveň pravidelně ... (more) Šéfdirigent a zakladatel Symfonického orchestru Sokola Brno I (*2014), se kterým zároveň pravidelně organizuje a diriguje různorodé koncerty. Od roku 2015 je dirigentem Police Symphony Orchestra, která vystupuje kromě koncertních sálů často i na netradičních místech, jako je louka pod Adršpašskými skalami, během turné v Dánsku orchestr využil prostor vlakového nádraží nebo safari. Dirigentsky s tímto tělesem vystoupil na mezinárodním festivalu Smetanova Litomyšl. Spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc, Komorní dechovou harmonií Brno, Slovanským komorním ansámblem (současná hudba), Akademickým orchestrem JAMU. Pedagogicky se věnuje dirigování Symfonického orchestru Konzervatoře evangelické akademie v Olomouci. V roce 2017 přijal nabídku hongkongského orchestru Hong Kong Youth String Orchestra, aby v rámci jejich turné po Evropě v ČR nastudoval a interpretoval Janáčkovu Suitu pro smyčcový orchestr. V rámci orchestrálního cyklu "Ti nejlepší" vystoupil s PKF - Prague Philharmonie v říjnu 2017 v sále Martinů v Praze. Na podzim roku 2018 byl asistentem dirigenta M. Ivanoviće v nastudování Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky v Národním divadle Brno. Jako hudební odborník spolupracuje od října 2018 s Českou filharmonií. V prosinci 2018 a 2019 se ujal řízení orchestru Filmové filharmonie v rámci velkolepého artistického představení Up end Down Symphony Cirku La Putyka.
photo of candidate

Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Odborná asistentka na Hudební fakultě JAMU. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvoval ... (more) Odborná asistentka na Hudební fakultě JAMU. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala obory hudební věda a estetika, vedle nich taky studovala sociologii a sociální práci. Absolvovala studijní pobyty v zahraničí (Uppsala, Londýn, Oxford, Vídeň). Již za studií (roku 1992) se stala hudební redaktorkou Českého rozhlasu, dále byla např. dramaturgyní Filharmonie Brno (2000-2003). Odborně se zaměřuje na hudbu 17.-20. století a na varhaní tvorbu. Vystupuje na konferencích a seminářích (Canterbury, Cremona, Praha, Bratislava ad.). Dramaturgicky a muzikologicky spolupracuje s festivaly a pořadateli koncertů, věnuje se hudební publicistice, popularizaci a redakční práci. Také byla členkou direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno (2002-2008), dramaturgické rady MHFB Moravský podzim (2008-2011), odborné komise pro Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR (2002-2004) a pro komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti hudby statutárního města Brna (2016-2020). Dříve byla předsedkyní brněnské pobočky Hudební mládeže (1990-1992), zabývala se také organizací koncertů, propagaci, PR a sponzoringem.
photo of candidate

Jaroslav Kronek

Pochází ze Zastávky u Brna a v současnosti žije ve Střelicích. Pracuje jako realitní makléř. Po ab ... (more) Pochází ze Zastávky u Brna a v současnosti žije ve Střelicích. Pracuje jako realitní makléř. Po absolvování LŠU obor klavír zahájil v 70. letech svoji muzikantskou pouť jako amatérský hudebník v různých souborech na okrese Brno-venkov. V roce 1976-78 absolvoval na základě konkurzu dvouletou vojenskou službu jako člen Armádního uměleckého souboru - zpěvák tanečního a jazzového orchestru. V roce 1980 se stal členem kapely KERN, která se v r. 1986 profesionalizovala. V KERNu prožil 27 let jako interpret i autor hudby a textů základního kmenového repertoáru, společně natočili sedm alb, množství singlů a videoklipů. Rovněž bohatá koncertní činnost se podepsala na velké zkušenosti v jeho chápání kulturního dění i organizačních situací. V současnosti je členem souboru ALBAND, který hraje akustický rock, mají vydaná 2 autorská alba, koncertují v rámci ČR. Je členem OSA.
photo of candidate

PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Roku 2003 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudoval magisterský obor Hudební věda, v ... (more) Roku 2003 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudoval magisterský obor Hudební věda, v roce 2010 tamtéž absolvoval doktorské studium téhož oboru. Od roku 2006 je zaměstnán na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU jako odborný pracovník, kde k jeho pracovním povinnostem kromě výuky, vedení diplomových prací a vědecké činnosti patří redigování internetového Českého hudebního slovníku osob a institucí. V letech 2002-2007 coby recenzent brněnského hudebního dění pravidelně přispíval do Deníku Rovnost a časopisu Opus musicum. Od roku 2004 píše průvodní slova ke koncertům Filharmonie Brno, Janáčkovy filharmonie Ostrava, České filharmonie a festivalů Janáček Brno, Moravský podzim a Concentus Moraviae. V současné době působí ve funkci místopředsedy České společnosti pro hudební vědu a v redakční radě časopisu Muzikologické fórum. V minulosti byl rovněž činný jako hráč na basovou kytaru v několika amatérských rockových uskupeních a v doprovodných orchestrech muzikálových představení v brněnských divadlech Marta a Barka. Oblastí jeho vědeckého a publicistického zájmu byla dosud především oblast artificiální hudby a hudebního folklóru s určitým přesahem k hudbě rockové a alternativním směrům.
photo of candidate

MgA. et MgA. Stanislav Slovák

Režisér, dramatik, herec, zpěvák, vysokoškolský pedagog, absolvent DIFA JAMU (činoherní režie a muz ... (more) Režisér, dramatik, herec, zpěvák, vysokoškolský pedagog, absolvent DIFA JAMU (činoherní režie a muzikálové herectví), kmenový herec Městského divadla Brno od roku 2000. Od roku 2008 pravidelně režíruje v domovském divadle i v zahraničí. V letech 2010-2018 byl vedoucí pedagog ateliéru muzikálového herectví na JAMU.
photo of candidate

Mgr. Emil Drápela

Působí třicet devět let v brněnské filharmonii na postu prvního klarinetisty. Vystudoval konzervato ... (more) Působí třicet devět let v brněnské filharmonii na postu prvního klarinetisty. Vystudoval konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Hru v orchestru kombinuje s činností sólisty a hrou v několika komorních souborech. Jako sólista dosud vystoupil v sedmnácti zemích Evropy a Asie, byl hostem řady mezinárodních hudebních festivalů a pro Český rozhlas nahrál téměř 250 skladeb pro klarinet. Píše rovněž odborné hudební texty, programové texty a fejetony. Věnuje se pedagogické činnosti a práci hudebně badatelské: dosud zrealizoval novodobé premiéry více než sedmdesáti zapomenutých skladeb převážně českých autorů 18. století.
photo of candidate

PhDr. Karla Hofmannová

Po celou dobu aktivního pracovního života pracovala v různých oblastech kultury, především v oblast ... (more) Po celou dobu aktivního pracovního života pracovala v různých oblastech kultury, především v oblasti hudby. Během studia SVVŠ se stala členkou sboru operety Státního divadla v Brně, kam se opět vrátila po absolutoriu hudební konzervatoře v Brně. Poté následovalo angažmá ve Státním divadle v Olomouci jako členka sboru opery, současně učila na Základní umělecké škole ve Vyškově klavír a zpěv. Péče o malé děti ji donutila vrátit se do Brna a věnovat se rodině. Nastoupila ke Koncertní umělecké agentuře v Brně, kde pracovala v marketingu pro klasickou hudbu. Současně zpívala jako členka Filharmonického sboru Beseda Brněnská. Během zaměstnání vystudovala na filosofické fakultě Karlovy univerzity obor kulturologie, kterou dokončila získáním doktorátu v roce 1990. V roce 1992 jsem nastoupila na Odbor kultury MMB jako vedoucí odboru, kde se účastnila tvorby prvních pravidel pro poskytování a vyhodnocování dotací v oblasti kultury, poté na odboru školství a kultury MČ Brno-sever jako vedoucí odboru řešila totéž (1997-2007). Jako zastupitelka statutárního města Brna - předsedkyně komise pro kulturu - řešila totéž (r. 2014-2018). Jako zastupitelka MČ Brno - sever řeší totéž (od r. 2010 -dosud). Od r. 2008 je v důchodu a působí jako hudební a divadelní kritik na volné noze, věnuje se publikování recenzí a informování o hudebních a operních akcích a festivalech nejen z Brna, ale i z dalších lokalit ČR, ze zahraničí, především z Vídně, z Bratislavy a z dalších měst Evropy. Přispívá svými články do odborných časopisů a na webové stránky, které se touto problematikou zabývají, jako jsou například Hudební rozhledy, Opera plus a další média.
photo of candidate

Mgr. Aleš Podařil

Vystudoval na Konzervatoři v Brně obor housle a dirigování. Současně se studiem na JAMU byl členem ... (more) Vystudoval na Konzervatoři v Brně obor housle a dirigování. Současně se studiem na JAMU byl členem operního orchestru a byl činný jako sbormistr Brněnského akademického sboru. Již jako student spolupracoval s orchestry CZECH RADIO BRNO. V sezóně 1979-80 se stal stipendistou Ministerstva kultury a pracoval jako asistent šéfdirigenta v opeře Státního divadla v Brně a jako asistent šéfdirigenta u orchestru Státní filharmonie v Brně. Pracoval jako dirigent Symfonického orchestru B. Martinů ve Zlíně a v Českém Rozhlasu v Brně na místě hudebního režiséra. Pokračoval zde i jako dirigent a nakonec jako šéfdirigent rozhlasového orchestru. Od roku 1994 předává své zkušenosti posluchačům Konzervatoře v Brně a vystupuje se Symfonickým orchestrem Konzervatoře doma i v zahraničí. Sám vystupuje jako host s tuzemskými i zahraničními orchestry. Jeho žánrový rozsah se vlivem působení v Českém rozhlasu rozšířil natolik, že se jako dirigent i jako hudební režisér podílí na koncertech i zvukových záznamech bez omezení žánru. Tím se dá vysvětlit i široký rozsah jeho působení u orchestrů jako např. English Chamber Orchestra, Státní filharmonie Brno, Filharmonie B. Martinů Zlín, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Czech Virtuosi. Jeho jméno se objevuje na CD i v hudebních programech České televize ve funkci hudebního režiséra. Také natočil řadu CD jako dirigent.
photo of candidate

Mgr. Ilona Sedláková

Jejím celoživotním zájmem a velkým koníčkem je výtvarné umění, hudba, divadlo, design a architektur ... (more) Jejím celoživotním zájmem a velkým koníčkem je výtvarné umění, hudba, divadlo, design a architektura. Pravidelně navštěvuje výtvarné vernisáže, divadelní a hudební představení klasických či alternativních forem. Je dlouholetým příznivcem "ARS VIVA cesty za uměním" (specializovaná CK), s kterou pravidelně navštěvuje komentované výpravy za uměním. Od roku 2019 je členem Komise pro mládež, kulturu a sport při ÚMČ Brno střed. Pracuje jako advokátka.
photo of candidate

PhDr. Zuzana Ledererová

Je absolventkou brněnské Masarykovy univerzity - obor dějiny umění, téma její disertační práce byla ... (more) Je absolventkou brněnské Masarykovy univerzity - obor dějiny umění, téma její disertační práce byla scénografie oper Leoše Janáčka, a to především v díle Josefa Šálka. K prezentaci především operní scénografie se v průběhu let často vracela: například souborná výstava návrhů k operám Bohuslava Martinů, spolupráce na janáčkovské výstavě v Moravském zemském muzeu a podobně. Pracovala v Muzeu města Brna, Moravské galerii, a od roku 1996 byla redaktorkou Českého rozhlasu Brno. Právě tu se v pořadech o životním stylu věnovala popularizaci klasické hudby, jejích autorů a interpretů. Spolupracovala rovněž se stanicí Vltava, kde kromě zpravodajských vstupů připravovala a moderovala pořad Telefonotéka, věnovaný v naprosté většině právě osobnostem klasiky. V současné době je stálou spolupracovnicí slovenské kulturní stanice Děvín, pro niž pravidelně připravuje reportáže z brněnského hudebního, divadelního a výtvarného života. Hudební tématiku prezentuje i v řadě tiskových periodik. To vše ve stínu celoživotní spontánní radosti z hudby různých podob a slohových období.
photo of candidate

Ing. Pavel Cupák

Absolvent oboru Řízení a ekonomika podniku na VUT. Po studiu působil pět let ve stavební činnosti a ... (more) Absolvent oboru Řízení a ekonomika podniku na VUT. Po studiu působil pět let ve stavební činnosti a současně zvučil pro objednatele. Založil meziklubový festival Hrnem Brnem. Je rovněž zakladatelem myšlenky Hard&Smart - bezpečné kluby. V letech 2012-2015 byl ředitelem klubu Fléda. Od roku 2019 působí v klubu Eleven - podiová etika kapel. Spolupracuje se Střední školou uměleckomanažerskou. Zajišťuje ozvučení pro Studenstký majáles, GhettoFest, všechny eventy VUT. Spolupracuje s SwingWings, Malalata, Art4People, All In Concerts a dalšími. Je kapelním zvukařem Circus Brothers, Alband, Enable a klubovým zvukařem klubů Eleven club, Favál, Šelepka. Je zakladatelem umělecko- produkční skupiny Desk&Skill.