0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on evaluators of grants in the area of culture

Back to the category overview
Previous category Next category

Music category

As for the music category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of music festivals and shows, competitions, concert events, continuous activity of permanent ensembles, interdisciplinary projects with main focus on musical arts, creative courses and workshops, contest for children, young artists, preparation and publishing of music editions, encyclopaedic works, recording, production and communication of audio and audio-visual recordings, music information and documentation activities, etc.

Candidates:

photo of candidate

Ing. Přemysl Štěpánek

V letech 1999–2002 pracoval pro klub Stará Pekárna. Od roku 2002 do současnosti je v nezávislém hud ... (more) V letech 1999–2002 pracoval pro klub Stará Pekárna. Od roku 2002 do současnosti je v nezávislém hudebním vydavatelství Indies Scope a v roce 2012 založil vlastní společnost PR stage. Zajišťuje managment umělcům - Thoma Artway, Bratři. Je promotér zahraničních festivalů Sziget (pro ČR a SR), Balaton Sound (pro ČR), Exit (pro ČR a SR). Spolupracoval na marketingu s brněnskými kluby Sono (2014) a Fléda (2015). V roce 2017 spustil projekt Czech Fresh a od roku 2017 je členem hudební exportní kanceláře SoundCzech.
photo of candidate

PhDr. Karla Hofmannová

Po celou dobu aktivního pracovního života pracovala v různých oblastech kultury, především v oblast ... (more) Po celou dobu aktivního pracovního života pracovala v různých oblastech kultury, především v oblasti hudby. Po studiu konzervatoře (zpěv, klavír) se stala členkou operety Státního divadla v Brně, poté následovalo angažmá ve Státním divadle v Olomouci, kde byla členkou opery, současně učila na Základní umělecké škole ve Vyškově klavír a zpěv. Péče o malé děti ji donutila opustit divadlo. V Koncertní umělecké agentuře v Brně pracovala v marketingu pro klasickou hudbu, současně zpívala ve Filharmonickém sboru Beseda Brněnská. Během zaměstnání vystudovala na filosofické fakultě Karlovy univerzity obor kulturologie (historie a management kultury), který ukončila získáním titulu PhDr. v roce 1990. V roce 1990 se stala ředitelkou kulturního střediska U tří kohoutů (Brno-střed), v roce 1992 pak nastoupila na Odbor kultury Magistrátu města Brna jako vedoucí odboru, kde se účastnila tvorby prvních pravidel pro poskytování a vyhodnocování dotací v oblasti kultury, poté na odboru školství a kultury MČ Brno-sever jako vedoucí odboru řešila totéž (1997-2007). Jako zastupitelka města Brna – předsedkyně komise pro kulturu – (r. 2014–2018) byla také členkou hodnoticí komise a jako zastupitelka MČ Brno – sever dělá totéž (od r. 2010–dosud). Od r. 2008 je v důchodě a působí jako nezávislý hudební a divadelní kritik, věnuje se publikování recenzí a informování o hudebních a operních akcích a festivalech nejen z Brna, ale i z dalších lokalit ČR a ze zahraničí, především z Vídně, z Bratislavy a z dalších měst Evropy. Přispívá kontinuálně po celou dobu svými články do odborných časopisů a na webové stránky, které se touto problematikou zabývají, jako jsou například Hudební rozhledy, KlasikaPlus, Opera plus, Harmonie, Opus musicum a další.
photo of candidate

MgA. Hana Kovaříková (Mikolášková), Ph.D.

Veškeré potřebné vzdělání k titulům MgA. a Ph.D. získala na brněnské JAMU. Kromě četných mimobrněns ... (more) Veškeré potřebné vzdělání k titulům MgA. a Ph.D. získala na brněnské JAMU. Kromě četných mimobrněnských pohostinských režií v Praze, Pardubicích, Uherském Hradišti, Zlíně, Olomouci, Šumperku a Košicích působila ve stálém úvazku jako kmenová režisérka a později umělecká vedoucí v Divadle Polárka (2005-2009), potom jako slovesná režisérka v Českém rozhlase (2007-2012) a vzápětí jako umělecká šéfka v Městském divadle Zlín (2012-2017). Od září 2009 do ledna 2012 byla dramaturgyní Multikulturního centra Stadec, kde se jako režisérka podílela na vzniku inscenací v produkci Stadion o. s. (mj. evropské premiéře hry Cormaca Mc Carthyho Expres na západ). Od roku 1998 nepřetržitě vystupuje i jako saxofonistka sólově i ve spolupráci s nejrůznějšími kapelami, v Brně absolvovala koncerty nejrůznějších žánrů – od klasické soudobé hudby (např. skladatelka Jarmila Mazourová jí věnovala cyklus Jednohubky, zaznamenal ČRo 3 Vltava) přes vystoupení na alternativní klubové scéně (DJ Javas, DJ Marcco) až po koncerty kapel s původní tvorbou (nejdelší spolupráce s kapelou Netřesk a Gentle Irony). Spolupracuje často na hudebních a tanečních projektech (TD MAXIMVS, ARS BRUNENSIS, Vojtěch Dyk a B SIDE BAND, Cimbal Classic, Mše Leonarda Bernsteina, scénické oratorium Labyrint a další). V letech 2018–2021 spolupracovala se Zlín Film Festivalem na hudební dramaturgii Galavečera (vysíláno v přímém přenosu na ČT Art), na scénáři, hudební dramaturgii a režii Slavnostního zahájení a také na mimořádných hudebních pořadech věnovaných filmovým melodiím (Zazpívej mi film 1 a 2). V současné době na divadelní fakultě JAMU učí předmět scénická hudba a na brněnské konzervatoři je pedagožkou předmětu Herectví v hudebním divadle.
photo of candidate

Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Odborná asistentka na Hudební fakultě JAMU, také externí pedagog FEKT VUT. Na Filozofické fakultě M ... (more) Odborná asistentka na Hudební fakultě JAMU, také externí pedagog FEKT VUT. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala obory hudební věda a estetika, vedle nich taky studovala sociologii a sociální práci. Absolvovala studijní pobyty v zahraničí (Uppsala, Londýn, Oxford, Vídeň). Již za studií (roku 1992) se stala hudební redaktorkou Českého rozhlasu, dále byla např. dramaturgyní Filharmonie Brno (2000–2003). Odborně se zaměřuje na hudbu 17. – 20. století a na varhanní tvorbu. Vystupuje na konferencích a seminářích (Canterbury, Cremona, Praha, Bratislava ad.). Je členkou České společnosti pro hudební vědu. Dramaturgicky a muzikologicky spolupracuje s festivaly a pořadateli koncertů, věnuje se hudební publicistice, popularizaci a redakční práci. Také byla členkou direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno (2002–2008), dramaturgické rady MHFB Moravský podzim (2008–2011), odborné komise pro Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR (2002–2004) a odborné komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti hudby statutárního města Brna (2016–2020, 2021-2022). Dříve byla předsedkyní brněnské pobočky Hudební mládeže (1990–1992), zabývala se také organizací koncertů, propagací, PR a sponzoringem.
photo of candidate

Dušan Vavrek

Zakladatel projektu Youngsters, který je zaměřený na mladé talentované Dj’s a rapery, jimž chce dát ... (more) Zakladatel projektu Youngsters, který je zaměřený na mladé talentované Dj’s a rapery, jimž chce dát možnost prosadit se. Má za sebou akce v několika klubech, momentálně se věnuje i dalším projektům. Jeden z hlavních projektů, na kterém pracuje s investory, se orientuje právě na oblast hudební scény. Jedná se o výstavbu nového klubu a zázemí pro interprety, aby jim mohly být poskytnuty co nejlepší možné podmínky pro jejich hudební rozvoj. Dalším projektem je projekt CoffeeCare, který se orientuje na prostředí kávy. Chtěl by vytvořit vlastní brand s výběrovou kávou a působit nejen v Česku, ale i v zahraničí. Ať už je to projekt Youngsters nebo CoffeeCare, tak si myslí, že každá koruna může potřebným lidem pomoci. On sám žil v SOS dětské vesničce, kde mu bylo pomáháno. Proto usiluje o vybudování něčeho, z čeho budou proudit natolik velké finance, aby mohl lidem také dávat šanci.
photo of candidate

Mgr. art. Ivana Kalina Tabak

Od ledna 2019 působí coby dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc a také festivalu Dvořákova Olom ... (more) Od ledna 2019 působí coby dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc a také festivalu Dvořákova Olomouc, kde má mimo jiné na starosti agendu týkající se dotací pro zmíněný festival Dvořákova Olomouc i pro Mezinárodní varhanní festival Olomouc (SFK, MK ČR, Olomoucký kraj ad.). Mezi lety 2010 a 2015 spolupracovala jako manažerka s komorními soubory Bohemia Saxophone Quartet, Isha Trio a Duo Aurette. V rámci své manažerské působnosti rovněž zpracovávala žádosti a vyúčtování různých dotací. V letech 2010–2018 spolupracovala s Institutem Bohuslava Martinů v Praze coby editorka kritického vydání skladatelových dvou posledních klavírních koncertů. Je autorkou dvou desítek vědeckých statí a také mnoha průvodních slov pro večerní programy koncertů České filharmonie, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravské filharmonie Olomouc, festivalů Smetanova Litomyšl či Moravský podzim ad. Je vystudovanou klavíristkou i pedagogem hry na klavír (VŠMU, Bratislava) a muzikoložkou (Karlova Univerzita v Praze, doktorské studium).
photo of candidate

Jaroslav Kronek

Pochází ze Zastávky u Brna a v současnosti žije ve Střelicích. Pracuje jako realitní makléř. Po abs ... (more) Pochází ze Zastávky u Brna a v současnosti žije ve Střelicích. Pracuje jako realitní makléř. Po absolvování LŠU obor klavír zahájil v 70. letech svoji muzikantskou pouť jako amatérský hudebník v různých souborech na okrese Brno-venkov. V roce 1976-78 absolvoval na základě konkurzu dvouletou vojenskou službu jako člen Armádního uměleckého souboru – zpěvák tanečního a jazzového orchestru. V roce 1980 se stal členem kapely KERN, která se v r. 1986 profesionalizovala. V KERNu prožil 27 let jako interpret i autor hudby a textů základního kmenového repertoáru, společně natočili sedm alb, množství singlů a videoklipů. Rovněž bohatá koncertní činnost se podepsala na velké zkušenosti v jeho chápání kulturního dění i organizačních situací. V současnosti je členem souboru ALBAND, který hraje akustický rock, mají vydaná 2 autorská alba, koncertují v rámci ČR. Je členem OSA.
photo of candidate

Mgr. Patricie Částková

Vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění, obor operní režie ve třídě prof. Václava Věžníka. V ... (more) Vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění, obor operní režie ve třídě prof. Václava Věžníka. V letech 1995–2013 a od ledna 2015 působí jako dramaturg Janáčkovy opery Národního divadla Brno, kde se podílela na více než devadesáti operních inscenacích (např. Salome, Idomeneo, Příhody lišky Bystroušky, Výlet pana Broučka do Měsíce, Mefistofele, Ženitba, Rusalka, Vojna a mír, Julietta, Tosca, Libuše, Růžový kavalír, Láska na dálku, Epos o Gilgamešovi, Osud, Řecké pašije, Nabucco) a spolupracovala s režiséry, jako jsou Robert Carsen, Pamela Howard, Jiří Heřman, James Conway, David Radok, Miroslav Krobot, Ondřej Havelka, Zdeněk Kaloč ad. Je spoluautorkou projektu Mezinárodní hudební festival Janáček Brno a členkou umělecké rady festivalu. Podílela se na vzniku vzdělávacího projektu NdB „Nebojte se divadla!“ a jako lektorka působí v řadě současných vzdělávacích projektů Janáčkovy opery NdB (např. Krok za oponu, lektorské úvody, předpremiérové Kukátko, workshopy pro děti, Otevřený dům). Je jednou ze zakladatelek neziskové organizace Opera na cestách, která se věnuje komorním operním projektům a vzdělávacím aktivitám (např. rekonstrukce a provedení barokní opery D. Sarriho Didone abbandonata, Feste Teatrale – slavnostní otevření rekonstruovaného barokního divadla ve Valticích, Liščí stopou – projekt k 90. výročí premiéry Příhod lišky Bystroušky, rekonstrukce a provedení francouzské barokní opery J. J. Moureta Ragonda). Pravidelně spolupracuje s muzikologickým časopisem HARMONIE.