0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on evaluators of grants in the area of culture

Back to the category overview
Previous category Next category

Theatre, performance and circus category

As for the theatre, performance and circus category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of festivals and shows, competitions, production and running of staging projects, year-round staging and production activities, creative workshops, courses, conferences and seminars and other projects in the area of drama, physical and non-verbal theatre, puppet theatre, alternative theatre and other forms of theatre and new circus.

Candidates:

photo of candidate

prof. Mgr. Zoja Mikotová

Režisérka a choreografka v činoherních a loutkových divadlech v České republice a v zahraničí. V ro ... (more) Režisérka a choreografka v činoherních a loutkových divadlech v České republice a v zahraničí. V roce 1992 založila Ateliér Výchovné dramatiky pro Neslyšící (VDN) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzickým umění v Brně. Se studenty VDN nastudovala autorské inscenace pro děti i dospělé, které vzbudily pozornost veřejnosti i kritiků. Ocenění na festivalech Mateřinka 1997, 2002, Zlomvaz Praha, Spectaculo Interesse 2002, hlavní cena festivalu Europeen de la Culture des Sourds Brusel-Belgie, Nominace na cenu Alfréda Radoka a na cenu Divadelních novin, Výroční cena Českého centra ASSITEJ, Medaile ministerstva školství mládeže a tělovýchovy druhého stupně za uměleckou a pedagogickou činnost, Zlatá medaile JAMU, Výroční cena Mosty, finalista 3. kategorie, Medaile Františka Sáleského za spolupráci při integraci Neslyšících do veřejného života, Cena Silence speaks louder na festivalu Prague Nonverbal v roce 2017. Získala rovněž cenu města Brna v oblasti „dramatické umění“ pro rok 2017 a v roce 2019 Cenu Unie neslyšících v Brně “za celoživotní přínos pro neslyšící v Brně a okolí“.
photo of candidate

MgA. Barbara Gregorová, Ph.D.

Je dramaturgyně činohry Národního divadla v Brně, členka Skandinávského domu, spoluautorka několika ... (more) Je dramaturgyně činohry Národního divadla v Brně, členka Skandinávského domu, spoluautorka několika knih a editorka. Po absolvování Vyšší odborné školy a Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb v Brně studovala v letech 1998–2003 činoherní dramaturgii v ateliéru Bořivoje Srby na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, doktorandské studium dramaturgie a autorské tvorby ukončila na téže fakultě v roce 2007. V letech 2003–2006 studovala nordistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, bakalářské studium ukončila prací Svět divadla v tvorbě Edvarda Muncha. V letech 1995–2005 byla členkou Studia Dům Evy Tálské. V období let 2002–2012 pracovala jako dramaturgyně v Divadle Husa na provázku, spolupracovala především s Vladimírem Morávkem, dále s Janem Antonínem Pitínským, Jiřím Jelínkem, Martinem Hubou a Janem Mikuláškem, vytvářela dramaturgické koncepty festivalů divadla. V letech 2011–2014 pracovala jako koordinátorka stážistů a projektu Občan 2.0, od roku 2017 do roku 2019 působila jako HR Manager Frank Bold. Dramaturgyní Národního divadla v Brně je od roku 2018. Participovala autorsky na knize Eva Tálská aneb se mnou smrt a kůň, 2011, a na knize 2. divadelní výprodej Studia Dům při Divadle Husa na provázku, 2002. Do knihy Překrásný příběh 1999–2019, 2017, autorů Lucie Němečkové a Vladimíra Morávka přispěla několika články. Společně s Jiřím Jelínkem připravila pro děti Andělský adventní kalendář, 2015. V edici doktorských prací vyšla knižně její disertační práce Pohybové divadlo neslyšících Zoji Mikotové, 2008. Jako členka Skandinávského domu moderuje literární večery se skandinávskými spisovateli. Editorsky se podílela na knize Česká vize. Hledání identity 21. století, 2009, a na knize Sto roků kobry, 2016.
photo of candidate

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Absolvoval studium dramaturgie a následně i doktorské studium pod vedením prof. Bořivoje Srby na DI ... (more) Absolvoval studium dramaturgie a následně i doktorské studium pod vedením prof. Bořivoje Srby na DIFA JAMU. Jako pedagog působil na KTK DAMU, olomoucké divadelní vědě a nyní je vedoucím Katedry divadelních studií FF MU (a kromě toho pedagogem doktorského semináře na DIFA JAMU). Zaměřuje se na teorii a historii divadla ve 20. století, zejména otázka moderní a postmoderní režie. Rozsáhlé studie věnoval např. tvorbě Evy Tálské, Hany Burešové nebo Petra Lébla. S živou divadelní kulturou se stýká jako recenzent, příležitostný dramaturg a překladatel (zaměřuje se na anglickou, resp. skotskou dramatiku, přeložil do češtiny např. hry Sarah Kane, Davida Greiga, Davida Harrowera či Martina Crimpa).
photo of candidate

MgA. Tereza Sochová

Vystudovala katedru produkce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde také do konce ... (more) Vystudovala katedru produkce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde také do konce sezóny 2021/2022 pracovala jako ředitelka Divadla DISK. Je členkou grantové komise Ministerstva kultury ČR v oboru divadlo. V rámci kulturní advokacie se angažuje jako členka Rady Asociace nezávislých divadel ČR a výboru českého střediska Assitej. Působí v dramaturgické radě PerformCzech při Divadelním ústavu Institutu umění. Jako vášnivá milovnice amatérského divadla je členka odborné rady Nipos-Artama pro činohru a hudební divadlo.
photo of candidate

MgA. Katarína Kašpárková Koišová

V roce 2009 absolvovala obor divadelní dramaturgie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod ... (more) V roce 2009 absolvovala obor divadelní dramaturgie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. Již v průběhu studia začala dramaturgicky spolupracovat s nezávislým Divadlem v 7 a půl (se sídlem v Edison Garden, později v legendárním Kabinetu múz) a podílela se zde také na několika dramatizacích prozaických děl (H. Hesse, M. T. Růžička: Stepní vlk, J. Drda, M.T. Růžička: Vyšší princip a další). V provozní rovině divadla zastávala také produkční a propagační práce. Od roku 2007 se podílela na rozvoji brněnského nezávislého divadelního souboru Divadla Feste, kde působila jako dramaturgyně (T.P. Kačer: Identita 1: Náš islám, J. Rudiš: Národní třída a další), autorka scénářů (J. Honzírek, S. Macháčová: Pásla koně na balkóně, E. Zola: Chlast a další) a zodpovídala také za ekonomickou stránku provozu divadla. Ekonomické znalosti užité v kulturní sféře nabyla například v kurzu podvojného účetnictví s akreditací MŠMT, kde se zaměřila na specifika účetnictví a ekonomické chování neziskových organizací, se zřetelem na fungování nezávislých uměleckých subjektů. V roce 2017 rozšířila oblast svého divadelního působení nástupem do regionálního repertoárového divadla ve Zlíně (Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace), kde dodnes zastává pozici dramaturgyně. Kromě toho stále udržuje aktivní dramaturgickou spolupráci s Divadlem Feste (V. Havel: Pokoušení, J. Rudiš: Winterbergova poslední cesta) a sleduje dění na brněnských divadelních scénách díky svému zázemí v blízkosti Brna. Z hlediska dramaturgie ji zajímá hledání a objevování nových autorů, textů a témat ve vztahu k současnosti, k aktuální společenské situaci. A to jak v nezávislých subjektech, tak i v klasických repertoárových divadlech.
photo of candidate

Ing. MgA. Tereza Raabová, Ph.D.

Zakladatelka vzdělávací platformy Culture Matters, členka spolku Brno kulturní, garantka oblasti Ku ... (more) Zakladatelka vzdělávací platformy Culture Matters, členka spolku Brno kulturní, garantka oblasti Kultura ve strategii Brna 2050, auditorka kulturní politiky v síti Zdravých měst, expertka na ekonomiku kultury a ekonomickou udržitelnost. V minulosti spolupracovala na Strategii rozvoje KKP včetně řemesel v Uherském Hradišti, na strategii Valašského muzea v přírodě, spolupracuje s Institutem pro památky a kulturu (ProPamatky.cz) a Jihomoravskou komunitní nadací. Ve volném čase se věnuje folklóru.