0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on the evaluators of grants in the area of culture for the years 2021-2022

Back to the category overview
Previous category Next category

Theatre, performance and circus category

As for the theatre, performance and circus category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of festivals and shows, production and running of staging projects, year-round staging and production activities, creative workshops, courses, conferences and seminars and other projects in the area of drama, physical and non-verbal theatre, puppet theatre, alternative theatre and other forms of theatre and new circus.

Candidates:

photo of candidate

Mgr. Dora Viceníková, Ph.D.

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a doktorandské studium na FaVU. Spolu ... (more) Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a doktorandské studium na FaVU. Spolupracovala s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Mezi lety 2005-2007 působila jako dramaturgyně Mahenovy činohry NDB. Od roku 2005 je členkou dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni. Pedagogicky působila na JAMU, DAMU a FF MU. Od roku 2007 do roku 2013 pracovala jako zástupkyně uměleckého šéfa a dramaturgyně Divadla Reduta Národního divadla Brno. Od září roku 2013 je uměleckým šéfem souboru Divadla Na zábradlí.
photo of candidate

prof. Mgr. Zoja Mikotová

Režisérka a choreografka v činoherních a loutkových divadlech v České republice a v zahraničí. V ro ... (more) Režisérka a choreografka v činoherních a loutkových divadlech v České republice a v zahraničí. V roce 1992 založila Ateliér Výchovné dramatiky pro Neslyšící (VDN) na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzickým umění v Brně. Se studenty VDN nastudovala autorské inscenace pro děti i dospělé, které vzbudily pozornost veřejnosti i kritiků. Ocenění na festivalech Mateřinka 1997, 2002, Zlomvaz Praha, Spectaculo Interesse 2002, hlavní cena festivalu Europeen de la Culture des Sourds Brusel-Belgie, Nominace na cenu Alfréda Radoka a na cenu Divadelních novin, Výroční cena Českého centra ASSITEJ, Medaile ministerstva školství mládeže a tělovýchovy druhého stupně za uměleckou a pedagogickou činnost, Zlatá medaile JAMU, Výroční cena Mosty, finalista 3. kategorie, Medaile Františka Sáleského za spolupráci při integraci Neslyšících do veřejného života, Cena Silence speaks louder na festivalu Prague Nonverbal v roce 2017. Získala rovněž cenu města Brna v oblasti "dramatické umění" pro rok 2017 a v roce 2019 Cenu Unie neslyšících v Brně "za celoživotní přínos pro neslyšící v Brně a okolí".
photo of candidate

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Absolvoval studium dramaturgie a následně i doktorské studium pod vedením prof. Bořivoje Srby na DI ... (more) Absolvoval studium dramaturgie a následně i doktorské studium pod vedením prof. Bořivoje Srby na DIFA JAMU. Jako pedagog působil na KTK DAMU, olomoucké divadelní vědě a nyní je vedoucím Katedry divadelních studií FF MU (a kromě toho pedagogem doktorského semináře na DIFA JAMU). Zaměřuje se na teorii a historii divadla ve 20. století, zejména otázka moderní a postmoderní režie. Rozsáhlé studie věnoval např. tvorbě Evy Tálské, Hany Burešové nebo Petra Lébla. S živou divadelní kulturou se stýká jako recenzent, příležitostný dramaturg a překladatel (zaměřuje se na anglickou, resp. skotskou dramatiku, přeložil do češtiny např. hry Sarah Kane, Davida Greiga, Davida Harrowera či Martina Crimpa).
photo of candidate

MgA. Ondřej Chalupský

Studoval na katedře produkce Divadelní fakulty Akademie Múzických umění v Praze. Již v průběhu stud ... (more) Studoval na katedře produkce Divadelní fakulty Akademie Múzických umění v Praze. Již v průběhu studií pracoval jako asistent PR v Divadle Ponec a pro festival Tanec Praha, později jako pracovník marketingu Dejvického Divadla, několik let působil jako produkční areálu festivalu Letní Letná a ředitel festivalu Vyšehrátky. Od roku 2007 působí každoročně jako člen festivalového PR týmu pro Colours of Ostrava v době konání festivalu. V letech 2012 -2013 pracoval jako produkční festivalu. Divadelní svět Brno. Od srpna 2013 je výkonným ředitelem Divadla Bolka Polívky (DBP, s.r.o.). V letech 2013 - 2019 byl členem grantové komise Ministerstva kultury ČR na podporu projektů profesionálního divadla.
photo of candidate

Mgr. Magdaléna Petráková

Již desátým rokem žije v Olomouci, kam se původně vydala za studiem oboru Filmové a divadelní histo ... (more) Již desátým rokem žije v Olomouci, kam se původně vydala za studiem oboru Filmové a divadelní historie a teorie na Univerzitě Palackého. Její dlouhodobý zájem o oblast Performing Arts dokládá mimo jiné téma bakalářské práce z roku 2014, která pojednávala o prezentaci a koprodukci projektů současného tance v kontextu regionů České republiky (tedy mimopražských scén). V roce 2015 se zúčastnila česko-švýcarského vzdělávacího programu NET PRO ART pro mladé manažery nezávislého nonverbálního divadla (pořadatelem byla platforma ProFitArt). Jako obor navazujícího magisterského studia si zvolila Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Toto studium dokončila v roce 2017 zpracováním tématu diplomové práce "Kultura v českých lázeňských městech - (re)definice, aktualizace". Téma lázeňství ji provází již od založení multižánrového festivalu Luhovaný Vincent v Luhačovicích (v roce 2019 proběhl desátý ročník), kde M. Petráková zastává roli ředitelky a také garantky divadelní sekce. Aktivně se zabývá rozvojem řady neziskovek, jichž je členkou. Jako produkční je od roku 2012 součástí nejužšího pořadatelského týmu mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc, dále se věnuje kulturním projektům: zlínský spolek Zvěřinec, PAF - Přehlídka filmové animace a současného umění Olomouc, OLD'S COOL Olomouc ad. Skrze platformu Kreativní Česko a Kreativní Olomouc zkoumá kulturní politiku a plánování v českých městech. Jako součást výzkumného týmu Univerzity Palackého v Olomouci rozvíjí svůj zájem o rozvoj kulturních a kreativních odvětví. Jakožto členka Kulturní komise Rady města Olomouce obhajuje zvýšení (nejen finanční) podpory kultury na úrovni města. Od roku 2020 řídí Nadační fond Pramen Luhačovice na podporu společenských a kulturních aktivit Luhačovic. Díky svému aktivnímu zapojení do kulturního networku Nová síť, účasti a aktivní participaci na řadě festivalů a konferencí, má přehled o dění v České republice na scéně nonverbálního divadla, ale i živého umění obecně.
photo of candidate

Mgr. Ilona Sedláková

Jejím celoživotním zájmem a velkým koníčkem je výtvarné umění, hudba, divadlo, design a architektur ... (more) Jejím celoživotním zájmem a velkým koníčkem je výtvarné umění, hudba, divadlo, design a architektura. Pravidelně navštěvuje výtvarné vernisáže, divadelní a hudební představení klasických či alternativních forem. Je dlouholetým příznivcem "ARS VIVA cesty za uměním" (specializovaná CK), s kterou pravidelně navštěvuje komentované výpravy za uměním. Od roku 2019 je členem Komise pro mládež, kulturu a sport při ÚMČ Brno střed. Pracuje jako advokátka.
photo of candidate

Mgr. Klára Latzková

Pochází z Nového Města na Moravě, kde vedle základní školy a gymnázia prošla i studiem na Základní ... (more) Pochází z Nového Města na Moravě, kde vedle základní školy a gymnázia prošla i studiem na Základní umělecké škole Jana Štursy v literárně dramatickém oboru. Zde po maturitě začala i tento obor učit a ve výuce pokračovala i během svého studia na Masarykově univerzitě. V roce 2008 promovala na Filozofické fakultě v oboru Divadelní věda a následně pokračovala i v doktorandském studiu. Od roku 2008 nastoupila na pozici dramaturga v Městském divadle Brno, kde pracuje dodnes. Profesně se věnuje činoherním i hudebním inscenacím v MdB, jako dramaturg spolupracuje s Petrem Gazdíkem, Stanislavem Mošou a Stanislavem Slovákem. Dramaturgicky se podílí i na přípravě festivalu Dokořán pro hudební divadlo. Redakčně připravila knihu 15 let Hudební scény MdB. Od roku 2018 je i šéfredaktorkou našeho měsíčníku Dokořán. Díky předchozí praxi má ale také zkušenosti s divadlem dětským, divadlem pro děti i divadlem amatérským. Pravidelně se jako člen lektorského sboru zúčastňuje nejrůznějších divadelních přehlídek a soutěží. K pozici dramaturga patří i obecný přehled a povědomí o celkové kulturní produkci nejen v městě Brně, ale v celé České republice, který si snaží aktivně udržovat.