0

No products

0,00 Kč Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Results of the vote on evaluators of grants in the area of culture

Back to the category overview
Previous category Next category

Audiovision category

As for the audiovision category, the evaluation committee will evaluate grant applications for support of film shows, festivals and projections, for organizing workshops aiming to increase the qualification of professionals in the area of audiovision or for projects focusing on the spectator’s medial education.

Candidates:

photo of candidate

MgA. Lucie Hlavicová

Vystudovala Klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kd ... (more) Vystudovala Klasickou animovanou tvorbu na UTB Zlín a Audiovizuální tvorbu a divadlo na DF JAMU, kde nyní působí jako pedagog Audiovizuální výchovy, které se taktéž věnuje ve své připravované disertační práci. Mezi léty 2012–2015 vyučovala multimediální tvorbu na SŠUP v Ústí nad Orlicí, od té doby také působí jako lektor volnočasových aktivit a workshopů zaměřených na filmovou, multimediální a animovanou tvorbu. Má na starosti dramaturgii filmové přehlídky Malé vize a od roku 2020 taktéž vede kurzy animované tvorby ve Studiu Scala. Od roku 2021 působí jako členka výboru Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.
photo of candidate

Pavlína Hobzová

Od roku 2018 pracuje jako ředitelka Jihomoravského filmového nadačního fondu. Předtím řadu let půso ... (more) Od roku 2018 pracuje jako ředitelka Jihomoravského filmového nadačního fondu. Předtím řadu let působila v České televizi na různých pozicích – asistent produkce, vedoucí produkce, šéfproducent, výkonný producent, vedoucí koordinace výroby. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na ateliéru Audiovizuální tvorba přednášela produkci.
photo of candidate

MgA. Milan Popelka

V oblasti audiovize se pohybuje celý svůj profesní život. Od r. 1992 pracuje ve svobodném povolání ... (more) V oblasti audiovize se pohybuje celý svůj profesní život. Od r. 1992 pracuje ve svobodném povolání jako filmový a televizní scénograf. Od r. 2005 je členem České filmové a televizní akademie, která hodnotí české celovečerní distribuční filmy, koprodukce a další audiovizuální díla. Působí jako externí pedagog na DIFA JAMU Brno v oboru filmové a televizní scénografie.
photo of candidate

Martina Starová

V oblasti audiovize pracuje více než 20 let. V letech 1998 až 2002 externě spolupracovala s Brněnsk ... (more) V oblasti audiovize pracuje více než 20 let. V letech 1998 až 2002 externě spolupracovala s Brněnskou soukromou televizí, Direct Filmem, Davay s.r.o., Mikulovskou rozvojovou, MFF KV. V těchto společnostech se podílela na výrobě dabingu, zpravodajství, výukových pořadů, dokumentů a v neposlední řadě měla možnost spoluorganizovat velké akce jako projekt Austerlitz - Bitva tří císařů a Pálavské vinobraní. V roce 2002 nastoupila do České televize, nejdříve jako asistentka produkce. V současnosti pracuje stále v České televizi na pozici vedoucí produkce (2008–2022). Během svého působení v České televizi zprodukovala mnoho dokumentů, cyklických pořadů, přímých přenosů, zábavných pořadů, záznamů koncertů a divadel. Mnoho jejich pořadů vzniklo v koprodukci se zahraničními partnery v rámci spolupráce s EBU.
photo of candidate

Bc. Miloš Henkrich

Po absolvování Střední knihovnické školy vystudoval Teorii filmu a audiovizuální kultury na MU v Br ... (more) Po absolvování Střední knihovnické školy vystudoval Teorii filmu a audiovizuální kultury na MU v Brně. Spolupracuje s filmovými přehlídkami a festivaly (Brno 16, PAF Olomouc, Mladá kamera Uničov). Příležitostně publikuje (Kino-Ikon) a pro měsíčník Kam v Brně pravidelně připravuje filmovou rubriku.