Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení  

Tipy k práci s e-shopem Brno iD

V této sekci můžete nalézt podrobné návody pro pohodlné užívání eshopu a jeho služeb a také nejčastěji pokládané otázky a podrobné odpovědi. Stačí rozkliknout bod, který vás zajímá a objeví se popis někdy doplněný i o názorné vizualizace.

 • Prvním krokem bude vytvoření účtu v e-shopu (je třeba zadat e-mailovou adresu a určit si heslo). Následně, pokud chcete či je pro vámi požadované produkty potřeba, si můžete vyplnit v systému základní osobní údaje v sekci "Můj účet" a případně si také zadat nosič v sekci "Moje nosiče", pokud byste si chtěli pořizovat produkty, které jej vyžadují.
 • Ověření osobních údajů provádí všechny prodejny DPMB, a.s. a také se lze nechat ověřit na 13 pobočkách Knihovny Jiřího Mahena. Ověření výrazně urychlíte tím, že si vezmete s sebou nosič (bezkontaktní bankovní kartu asociací Visa nebo Mastercard), který máte zaregistrovaný ve Vašem profilu na Brno iD. Díky načtení nosiče se ihned automaticky dohledá prodejci Váš účet k ověření a také se tím zkontroluje funkčnost a správnost daného nosiče. Podstoupit ověření však můžete i bez nosiče.

  Pro ověření účtu je především potřeba doložit správnost osobních údajů a to za pomoci občanského průkazu. V případě dětí (do 15 let), které ještě nemají OP, lze údaje doložit originálem rodného listu. V případě cizinců lze údaje doložit adekvátním úředním dokladem totožnosti.

  Slevové nároky odvozované z věku se získávají automaticky při ověření osobních údajů. Pro doložení níže uvedených slevových kategorií je dále nutné:

  • Studenti 18 až 26 let - je třeba doložit studium jedním z těchto způsobů
   • - u studentů zapojených vybraných vysokých škol (aktuálně Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Vysokého učení technického a Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně) si může uživatel e-shopu po ověření osobních údajů (získání full účtu) vyřešit status studenta sám plně online v eshopu v sekci "Můj účet" zadáním školního identifikačního čísla (dle postupu podrobně popsaného v další samostatné odrážce v této sekci).
   • - ostatní studenti vysokých škol mají možnost se ověřit online za pomoci validního studentského průkazu ISIC opět v sekci "Můj účet", kde na to je u full účtů dostupný odkaz.
   • - pouze studenti nestudující na vysoké škole mají možnost doložit potvrzení školy o studiu v listinné podobě. Toto potvrzení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození žadatele, informace o době a formě studia, název školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy s datem vystavení ne starším než 30 dnů
  • Invalidní důchodce - je třeba doložit potvrzení o invaliditě 3.stupně
   • - v podobě potvrzení vydaného příslušným pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity 3.stupně, které nesmí být starší než 2 měsíce
  • Důchodci do 65 let - je třeba doložit rozhodnutí o důchodu v podobě
   • - rozhodnutí o přiznání důchodu
   • - nebo potvrzení o pobíraní důchodu, které nesmí být starší než 2 měsíce (pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení o pobíraní důchodu v českém jazyce)
 • Po přihlášení do Vašeho účtu zvolíte sekci „Moje nosiče“. V této sekci si můžete přidat Vaši platnou bezkontaktní kartu Visa nebo Mastercard. Tato karta Vám bude sloužit jako nosič jízdenky nebo jiných produktů z eshopu, které potřebují nosič.

  přidání nosiče

  Klikněte na tlačítko „přidat nový nosič“.

  přidání nosiče

  Budete přesměrování na zabezpečené stránky, kde v okně „Registrace karty“ zadáte číslo karty a její platnost. Po úspěšném zadaní klikněte na tlačítko zaregistrovat.

  přidání nosiče 2

  Vaše karta se zobrazí v přehledu nosičů

  registrace nosiče

  Poznámky k nosičům

  Obecně nové nosiče

  Po přidání nového nosiče nezapomeňte přenést případnou jízdenku vázanou ke starému nosiči na správný nový nosič (v sekci Moje jízdenky). V případě, že jste z banky obdrželi novou kartu, a chcete ji používat jako nosič, je nutné tuto kartu vždy nově zaregistrovat i v případě, že Vaše nová karta má stejné číslo jako karta předchozí. Liší se totiž v hodnotě data platnosti, které vstupuje spolu s číslem karty do výpočtu identifikačního "tokenu" karty.

  Bezkontaktní nálepka

  Pro registraci můžete využít místo běžné platební karty i bezkontaktní nálepu. Na nálepce však není uvedeno číslo této karty. Je potřeba se podívat na plastový štítek, se kterým jste tuto nálepku dostali, čí kontaktovat svoji banku o pomoc.

  NFC

  Jako nosič jízdenky může sloužit i NFC čip v mobilu, ve kterém máte přidanou svoji bankovní kartu. NFC čip ale vysílá reálně vůči čtečce jiné údaje než vaše bankovní karta (neznáte opravdové číslo vaší NFC karty), proto nestačí pouhá registrace karty. Pro správné spárování s vaším účtem je potřeba navštívit Kontaktní centrum EOC ve 2. patře na Novobranské 18 a nechat si NFC kartu přidat přes certifikovanou bankovní čtečku.

  Anonymní karta

  V případě, že nemáte nebo nechcete používat svoji bankovní bezkontaktní kartu, můžete si zakoupit tzv. anonymní kartu, která je dostupná na všech pobočkách DPMB za 99 Kč.

  Pojmenování nosičů

  Pomocí modrého tlačítka můžete pojmenovat Váš nosič pro lepší orientaci.

  pojmenování nosiče

  Mazání nosičů

  Pomocí červené ikony s košem můžete smazat Váš nosič, který už nepoužíváte (pomůže to zabránit budoucímu mylnému přiřazení produktů na takový nosič).

  smazání nosiče

 • Pokud Vám skončila časová platnost Vaší bankovní karty a banka Vám doručila novou kartu, tuto kartu si zaregistrujte jako nový nosič v sekci "Moje nosiče" ve Vašem účtu a následně, pokud byl vázán k předešlému nosiči nějaký produkt, tak jej v sekci "Moje jízdenky" (MHD), nebo v sekci "Mé turistické karty" (Turistická karta BRNOPAS) přeneste na tento nový nosič. Prosím pozor ! – takto postupovat je nutné i v případě, že Vaše nová karta má stejné číslo jako karta předchozí. Liší se totiž v hodnotě data platnosti a má tedy odlišný tzv. identifikační TOKEN.
 • Sdílení účtů slouží k tomu, abyste mohli povolit někomu přístup do svého účtu a mohl se vám tak například starat o kupování a placení jízdenek či dalších služeb nabízených na Brno iD. Upozornění (například na končící platnost jízdenky) a zprávy zasílané na sdílený účet se posílají v kopii i na email ovládajícího účtu.

  Jak na to? Po přihlášení na stránky brnoid, zvolíme sekci sdílené účty.

  sdileni 1

  V zobrazeném okně zadáte email zákazníka, kterému chcete udělit přístup do Vášeho účtu, a kliknete na tlačítko nabídnout sdílení.

  sdileni 2

  V případě, že emailový účet v eshopu existuje, zobrazí se oznámení v zeleném poli. Pomocí ikonky "koše" v modré barvě, můžete kdykoliv žádost vymazat a zrušit. Pokud by cílový email neexistoval, vypíše se varování a bude třeba, abyste si zkontrolovali zadávanou adresu cílového účtu.

  sdileni 3

  Nyní je potřeba vyčkat než uživatel, kterému jste nabídli sdílení, přijme váš požadavek. Přijmout sdílení může ve svém pčtu pomocí zelené ikony "šipky", případně odmítnout pomocí modré ikony "koše".

  sdileni 4

  Po potvrzení sdílení bude toto úspěšně nastavené. Pomocí modré ikonky "šipky" můžete kdykoliv přejít na sdílený účet. Pomocí modré ikonky "koše" můžete sdílení ukončit.

  sdileni 5

  Vrátit zpět ze sdíleného účtu se můžete kdykoliv šipkou zobrazovanou na horní liště vedle vypsaného názvu a emailu účtu, ve kterém se nacházíte.

  zavisle 6

  Sdílení účtu, je jednostranné. To znamená, že uživatel, který nabídne sdílení, pouze povolí přístup jinému uživateli do svého účtu, ale nemůže ovládat jeho účet. V případě, že chcete oboustranné sdílení účtů, je potřeba toto sdílení zadat z obou účtů vůči druhému a v obou také přijmout.

 • Systém umožňuje tvorbu a správu závislých účtů. Typický příklad je, že rodič zřídí závislé účty svým dětem (v příslušné části sekce "Můj účet") a může následně tyto účty plně ovládat. To znamená, že v nich bude moci kupovat šalinkarty a bude mít o nich přehled. V okamžiku, kdy děti dospějí, je možné přes Zákaznické centrum závislost účtu ukončit, nastavit jim vlastní přihlašovací údaje a tak tyto účty osamostatnit.

  Jak založit závislý účet? Po přihlášení do Vašeho účtu na brnoid zvolíte záložku „Závislé účty“:

  zavisle 1

  Kliknete na zelené tlačítko „Nový závislý účet“:

  zavisle 2

  Nyní se před Vámi zobrazí pole, které vám umožní tento účet pojmenovat (pro přehlednost). Zvolíte jméno účtu a kliknete na zelené tlačítko „vytvořit“:

  zavisle 3

  Nyní máte vytvořený závislý účet. Tento účet má vygenerovanou virtuální emailovou adresu, veškeré informace (potvrzení, upozornění atd.) jsou automaticky přeposílány na emailovou adresu hlavního účtu. Pomocí modré šipky přejdete do závislého účtu.

  zavisle 4

  Pokud jste tento účet zakládali za účelem nákupu nepřenosných šalinkaret, pak musíte klasicky vyplnit osobní údaje závislé osoby (jméno + příjmení + datum narození + trvalé bydliště) a nahrát fotografii. Poté budete mít přístup k nákupu nepřenosných jízdenek přes nákupní košík, který funguje pro závislý účet zcela odděleně. Máte také možnost nechat ověřit osobní údaje závislého účtu (tím, že doložíte jejich správnost), aby získal ověřený "full" status .

  zavisle 5

  Vrátit zpět ze závislého účtu se můžete kdykoliv šipkou zobrazovanou na horní liště vedle vypsaného názvu a emailu závislého účtu, ve kterém se nacházíte.

  zavisle 6

  Výše uvedeným postupem můžete založit více závislých účtů.

 • I s těmito případy systém počítá a DPMB nabízí na svých prodejních a ověřovacích místech DPMB možnost zakoupení anonymní bezkontaktní platební karty. Zákazníkům pro možnost registrace v eshopu stačí e-mailový účet. Pro samotné placení za produkty v e-shopu je stále nutno zaplatit buď online bankovní kartou, elektronickým bankovnictvím nabízených bank (tzv. bankovním tlačítkem) nebo u většiny produktů, jejichž platnost nastane nejdříve za 5 pracovncíh dní i běžným bankovním převodem.
 • V sídle Dopravního podniku města Brna na Novobranské ulici je zřízeno Kontaktní centrum, kde naši pracovníci cestujícím se zřízením online účtu a jeho obsluhou pomohou.
 • Pokud není uvedeno jinak, je v soutěžích a anktetách vyžadováno mít na eshopu tzv. full účet. Tedy je třeba vytvořit si registraci v eshopu BrnoID.cz, následně v sekci "Můj účet" vyplnit své osobní údaje, nahrát fotografii a následně je nutné dojít na jakékoliv ověřovací místo s platným osobním dokladem, kterým doložíte správnost vyplněných osobních údajů.
 • Je to vlastně převod z účtu na účet, platí se však prostřednictvím rychlé platební brány kliknutím na tlačítko banky, kde máte účet. Kliknete na tlačítko své banky, přesměruje vás do internetového bankovnictví, po přihlášení najdete předvyplněné údaje a jen potvrdíte platbu. Zabezpečený způsob platby garantuje banka, nikdo jiný se k vašim údajům nedostane.
 • Systém práce s nosiči (bankovními kartami) je zabezpečen technologií na úrovni bankovních standardů. Číslo karty a datum platnosti je šifrováno do zakódovaného čísla zvaného TOKEN, které není možné použít k platbě a ze kterého nelze oba původní údaje nijak odvodit. Eshop a celý systém pracuje jen s těmito TOKENy. Stejně tak nikdo jiný, než certifikovaná platební brána (aktuálně od provozovatele GoPay), nemá přístup k platebním údajům (číslo karty, platnost a kontrolní kód).

Nejčastější otázky k elektronickým jízdenkám na MHD

 • K zakoupení nepřenosné šalinkarty je potřeba vytvořit registraci v eshopu BrnoID.cz, vyplnit veškeré ověřované osobní údaje v sekci "Můj účet" a nahrát zde i fotografii. Následně musíte přejít do modulu MHD, kde kliknete na odkaz "Koupit jízdenku" a vyberete si typ "Nepřenosné jízdenky". Následně je potřeba si přes tlačítko "Přidat nosič" zaregistrovat nosič pro vaši jízdenku a následně jej po úspěšném přidání vybrat tlačítkem "Zvolit nosič". Poté si vyberete kategorii jízdného a potvrdíte tlačítkem "Vybrat". Pokud se vámi hledaná kategorie jízdného nenabízí, můžete si ji dočasně přiřadit pomocí tlačítka "Vyřešit". Třetím krokem při nákupu je výběr typu jízdenky – měsíční, čtvrtletní, nebo roční. Jakmile máte hotovo, svůj výběr opět potvrďte tlačítkem "Vybrat". Posledním krokem výběru je volba data počátku platnosti. Zvolit si můžete libovolné datum a to od nynějšího data, až do data vzdáleného 30 dní. Tento krok potvrzujete tlačítkem "Vložit do košíku" a následně můžete využít odkaz "Přejít k placení". Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo pokud začíná platnost vašeho produktu za 5 či více pracovních dní, můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).

  Po prvotním zakoupení vaší šalinkarty je pak potřeba dojít si ověřit na jakékoli ověřovací místo své osobní údaje s platným nosičem a osobním dokladem, který doloží správnost vašich osobních údajů. Lhůta pro ověření činí 21 dní v případě základní šalinkarty. V případě dočasně přiřazených slevových kategorií máte kratší lhůtu 5 pracovních dní.

 • K zakoupení přenosné šalinkarty je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) v eshopu BrnoID.cz. Následně musíte přejít do modulu MHD, kde kliknete na odkaz "Koupit jízdenku" a vyberete si typ "Přenosné jízdenky". Následně je potřeba si přes tlačítko "Přidat nosič" zaregistrovat nosič pro vaši jízdenku a následně jej po úspěšném přidání vybrat tlačítkem "Zvolit nosič". Dále si vyberete jízdenku a svůj výběr potvrdíte tlačítkem "Vybrat". Posledním krokem je výběr data počátku platnosti. Zvolit si můžete libovolné datum a čas a to od nynějšího data až do data vzdáleného 30 dní. Tento krok potvrdíte tlačítkem "Vložit do košíku". Následně si můžete koupit další jízdenku nebo využít tlačítko "Přejít k placení". Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo pokud začíná platnost vašeho produktu za 5 či více pracovních dní, můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).

  Pozor: pokud potřebujete převést tuto jízdenku na jiný nosič, je tato omezeno množství okamžitých přesunů (u krátkodobých na počet dvou přesunů až po šest přesunů u roční přenosné šalinkarty). Další přesuny po přečerpání limitu okamžitých přesunů jsou možné pouze s deseti-minutovým zpožděním, po kterém bude potřeba požadovaný přesun finálně potvrdit.

 • Eshop Brno iD umožnuje placení pokut online z pohodlí domova. V případě, že nemáte účet na Brno iD, je potřeba se zaregistrovat. Zadáte platnou e-mailovou adresu a zvolíte si heslo. Následně potvrdíte, že nejste robot a kliknete na tlačítko registrovat. Pokud účet na Brno iD již vlastníte, stačí se pouze přihlásit. Po přihlášení (registraci) zvolte sekci MHD a záložku „Moje kontroly revizorem“.

  pokuty 1

  Nyní stačí zadat číslo pokuty a datum udělení pokuty.

  pokuty 2

  V případě úspěšného dohledáni, vám systém zobrazí částku k úhradě a pomocí žlutého tlačítka můžete přejít k placení (pokuty se do systému zadávají povětšinou ke konci dne, kdy došlo k jejímu udělení. Tedy zcela čerstvé pokuty systém ještě nemusí dohledat, stačí počkat do večera či dalšího dne a zkusit to znova).

  pokuty 3

  V nákupním košíku se zobrazí částka k úhradě (vždy lze platit naráz pouze jedna pokuta). Poté stačí zvolit způsob platby a přejít k zaplacení. Úspěšným uhrazením částky v eshopu je daná pokuta vyřešená.

  pokuty 4

  Vždy můžete hradit tyto typy pokut:

  • Snížená pokuta 800,- Kč (+ případné jízdné) za jízdu bez zakoupeného platného jízdního dokladu. Tuto částku lze uhradit (po jejím zaevidování na konci dne udělení) do pěti následujících pracovních dnů. Pokutu ve výši 800 Kč lze dostat i za ostatní porušení SPP IDS JMK (jídlo ve voze, zmrzlina, pití, pes bez košíku…)
  • Plná výše pokuty 1500,- Kč (+ případné jízdné) v ostatních případech.

  V případě, že vlastníte ověřený "full" účet, máte navíc i tuto možnost úhrady:

  • Poplatek 50,- Kč za zapomenutou šalinkartu (zapomenutý nosič), ke kterému jste měli v čase kontroly přiřazenou platnou nepřenosnou elektronickou předplatní jízdenku. Tuto částku lze uhradit (po jejím zaevidování na konci dne udělení) do pěti následujících pracovních dnů. Platbu "zapomenutí" lze řešit pouze v tom zákaznickém účtu, ke kterému je daná jízdenka vázaná.
 • Všichni, co v Brně platí za odpad (občané i majitelé zdejších nemovitostí) mají možnost požádat si o příspěvek na elektronickou roční základní nepřenosnou šalinkartu pro zóny 100+101. Příspěvek je výši 1 425 korun.

  O příspěvek může požádat každý, kdo je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad v Brně, není od jeho placení plně osvobozen a nemá k datu podání žádosti ani k datu rozhodnutí o přidělení příspěvku dluh na poplatku za komunální odpad.

  Nový zákazník

  Zákazník se nejprve zaregistruje za pomoci emailové adresy a volbě hesla na tomto e-shopu. Následně v sekci "Můj účet" vyplní své osobní údaje a nahraje fotografii. Poté si zvolí nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní platební kartu Visa nebo Mastercard, nebo tzv. anonymní kartu, kterou zakoupíte na pobočkách DPMB za 99 Kč). Následně vybere požadovaný typ jízdenky, zvolí způsob platby a zaplatí za ni. Po ověření osobních údajů (získání statusu "full" účtu) lze požádat níže popsaným postupem o poskytnutí příspěvku od města Brna. Ověření osobních údajů provádí všechny pobočky DPMB a je potřeba předložit zaregistrovaný nosič a občanský průkaz.

  Stávající zákazník

  Zákazníci, kteří už mají ověřený (full) účet nebo si jej nechají ověřit, si pouze zakoupí základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101 a ihned po úspěšném zaplacení mohou požádat o dotaci.

  Kde najdu „tlačítko“ na dotaci?

  Po přihlášení/nákupu zvolíme sekci MHD -> Moje jízdenky, kde u právě zakoupené jízdenky uvidíme zelené dotační tlačítko.

  tlačítko dotace tlačítko dotace 2

  Pozor! Požádat o dotaci je nutné nejpozději do 60 dní od nákupu!!!

  V zobrazeném formuláři vyplníte číslo účtu, kam Vám bude poslána dotace ve výši 1425 Kč od MMB.

  tlačítko dotace účet 2

  Dále můžete doplnit případnou korespondenční adresu (pokud se neshoduje s adresou trvalého pobytu), odsouhlasíte 5 prohlášení a následně kliknete na tlačítko „zobrazit návrh smlouvy“.

  formulář dotace

  Po přečtení smlouvy kliknete na tlačítko „podepsat a odeslat“, stačí pouze kliknout a žádost se podepíše a odešle.

  smlouva dotace

  Po odeslání a úspěšném zpracování Vám přijde na e-mail zaregistrovaný v e-shopu www.brnoid.cz zpráva od MMB s číslem žádosti o dotaci. V jaké fázi se nachází Vaše žádost, si můžete prohlédnout i na e-shopu. Nyní máte úspěšně podanou žádost.

  smlouva dotace
 • Ve Vašem zákaznickém účtu můžete z pohodlí domova vrátit vaši nepřenosnou jízdenku, kterou již nechcete používat. Stačí po přihlášení v sekci MHD zvolit vlevo odkaz "Moje jízdenky" a v kolonce „platnost do“ kliknout na červenou šipku a odkaz "vrátit", který Vás přesměruje na formulář k vrácení.

  tlačítko vrácení

  V tomto formuláři zadáte datum, ke kterému chcete jízdenku vrátit a číslo účtu pro vrácení. Uvidíte zde i předběžnou částku na vrácení.

  formulář vracení

  Nezapomeňte tuto akci potvrdit vaším heslem k účtu do Brno ID !

 • Pokud chcete zlevněnou šalinkartu ihned a nemáte zatím ověřený účet s vaší slevovou kategorií, tak máte možnost přiřadit si na 5 dní vybranou slevovou kategorii. Při nákupu jízdenky využijete tlačítko "vyřešit" a vyberete příslušnou kategorii na kterou máte mít nárok jako na následujících obrázcích (nelze si takto přidělit kategorii opravňující k šalinkartám zdarma). Tento nárok je potřeba do 5 dní ověřit na jakékoliv pobočce DPMB. Pokud do uplynutí této doby svůj nárok nedoložíte, bude jízdence automaticky zkrácena platnost úměrně rozdílu ceny vůči základní.

  Pozor toto přiřazení lze udělat v každém účtu pouze jedenkrát, lhůta běží ode dne přiřazení bez ohledu na platnost jízdenky.

  dočasné přiřazení dočasné přiřazení 2
 • Jak koupit ihned studentskou šalinkartu z domova? A jak řešit status studenta online?

  K nákupu šalinkarty potřebujete mít zákaznický účet v eshopu a v sekci "Můj účet" vyplněné osobní údaje (jméno + příjmení + datum narození + trvalé bydliště) a nahranou fotografii. Poté budete mít přístup k nákupu nepřenosných jízdenek.

  Abyste si mohli koupit studentskou šalinkartu, potřebuje mít k vašemu účtu přiřazenou slevovou kategorii student. Pokud máte již ověřený full účet a jste student MU / VUT / Mendelu / JAMU či VŠOH, pak si tuto kategorii můžete zařídit snadno online podlepostupu popsaného o něco níže. Studenti ostatních škol si mohou vyřešit status studenta online za pomoci čísla validního průkazu ISIC stejným postupem. Pokud nemáte full účet (anebo jste ze střední školy bez průkazu ISIC) a chcete šalinkartu ihned, tak máte možnost si na 5 dní přiřadit slevovou kategorii student (toto přiřazení lze udělat v každém účtu pouze jedenkrát). Při nákupu jízdenky využijete tlačítko "vyřešit" a vyberete kategorii "student", tak jak je to popsané v předchozím bodu. Následně je ale potřeba se do 5 kalendářních dnů dostavit na ověření osobních údajů, po kterém získáte full účet a budete moci trvale vyřešit váš status studenta níže popsaným způsobem. Jedině v případě, že studujete na střední škole a nemáte ISIC, je potřeba při ověření os. údajů na pobočce doložit také potvrzení školy o studiu v listinné podobě a nechat si zadat slevovou kategorii student ověřujícím pracovníkem!

  Online ověření (pro MU / VUT / Mendelu / JAMU či VŠOH) a ověření přes ISIC

  Pokud máte ověřený účet a je vám mezi 18 až 26 roky, pak uvidíte v sekci "Můj účet" tlačítko "Ověř status studenta".

  ověř status studenta

  Po použití tlačítka budete přesměrováni na stránku, kde si vyberete vaši školu kliknutím na její logo. Studenti VUT, Mendelu či VŠOH poté jen doplní své studentské id ( číslo studenta) a použijete tlačítko "Podat žádost". U Masarykovy univerzity je zapotřebí nejdříve přejít odkazem do IS MUNI (pro JAMU platí obdobně totéž) k udělení potřebného souhlasu s předáváním osobních údajů a poté se vrátit do eshopu a zadat UČO a odeslat. Níže příklad pro variantu MU a druhá varianta (v příkladu použito VUT) pro ostatní školy. V případě, že jste z jiné školy, pak využijte odkaz "ISIC" a ověřte se přes číslo této karty.

  status studenta mu . . . status studenta vut atd.

  Poté systém (většinou do cca 10 sekund) automaticky vyhodnotí Váš požadavek, úspěšné spárování uvidíte i v záložce můj účet. Jednou provedené úspěšné online ověření se už samo pravidelně obnovuje a nemusíte nic řešit.

  status studenta online status studenta online

  Až by se automatické prodloužení nepovedlo, tak dostanete 7 dní před datem vypršení statutu studenta upozornění emailem. Pokud jste přestali být studentem, stačí počkat na vypršení statutu studenta. Poté vám dorazí email o zkrácení zbylé platnosti jízdenky, které bude úměrné rozdílu zlevněné a běžné ceny (tedy u studentů se zkrátí zbývající platnost o polovinu). Takto upravenou jízdenku lze poté bez jakýchkoliv omezení využívat až do nového konce její platnosti.
  Pokud byste opět získali status studenta, jízdence se (na počátku nejbližšího kalendářního dne) zbylá platnost jízdenky opět úměrně prodlouží.

 • Systém je určený pro všechny kategorie zákazníků využívajících nepřenosné jízdenky (včetně jízdenek zdarma jako je mají třeba děti do 10 let či osoby nad 70 let). Dále je možno v tomto systému zakoupit roční přenosnou jízdenku, přenosnou jízdenku na 24 hodin a v pouze elektronické verzi přenosné jízdenky s platností na 2 až 30 kalendářních dnů.
 • Není potřeba žádná nová kartička. Cestující mohou použít bezkontaktní bankovní kartu, kterou již mají. Při nákupu kupónů se vyhnete frontám na přepážkách. V případě ztráty či odcizení karty je možno zaregistrovat jakoukoliv novou kartu a použít ji jako nový nosič pro vaše předplatní jízdenky.
 • V e-shopu je možné zakoupit všechny předplatní jízdenky pro zóny 100 + 101. Tedy jízdenky pro děti do 10 i 15 let, pro mládež, studentské jízdenka, základní, starobní a invalidní seniory, osoby 65 až 70 let i osoby nad 70 let. Dále jízdenku doprovod dítětě do 3 let, roční přenosnou jízdenku, jízdenku na 24 hodin i jízdenky s platností 2 až 30 kalendářních dnů.
 • Novinku Dopravní podnik nikomu nenutí, nákup v e-shopu je dobrovolný. Cestující mohou i nadále zůstat u papírových jízdenek. Prodej standardních papírových předplatních jízdenek pokračuje bez omezení sortimentu a počtu prodejních míst.
 • To je velice častá otázka, především od zákazníků, kteří mají zájem využít příspěvku ve výši 1.425 Kč na nákup základní roční předplatní nepřenosné jízdenky, který v rámci nového dotačního programu v roce 2016 schválilo Zastupitelstvo města Brna a který stále funguje a platí. Před skončením platnosti Vaší papírové jízdenky si s předstihem až 30 dnů na www.brnoid.cz můžete zakoupit elektronickou jízdenku přes eshop a dle pokynů si následně můžete po ověření vašeho účtu i plně online požádat o tento příspěvek.
 • QR kód je součástí emailu potvrzujícího nákup šalinkarty. Lze jej také nalézt v eshopu po přihlášení do Vašeho účtu. Můžete si jej kdykoliv stáhnout/vytisknout, naleznete ho v modulu MHD v sekci "Moje jízdenky".

  qr kod 1

  Pod QR kódem jsou dvě ikony. qr kod 2 Ikona se symbolem tiskárny slouží k rychlému tisku. Ikona se šipkou dolů ke stažení souboru do počítače nebo mobilního zařízení. QR kód se stáhne ve formátu pdf. V případě, že nemáte možnost si QR kód vytisknout, rádi vám s tiskem pomůžeme na Kontaktním centru EOC.

  Pokud cestující využívá pro cestování v zónách 100 + 101 vlaky ČD nebo autobusy regionálních dopravců IDS JMK, prokazuje se prozatím informací o jízdním dokladu ve formě QR kódu v tištěné podobě nebo zobrazené na displeji elektronického zařízení. Pro cestování v linkách 1-99 QR kód nenahrazuje primární nosič (tedy bezkontaktní platební bankovní kartu).

 • Navazující měsíční jízdenka je speciální typ nepřenosné jízdenky, který se od ostatních liší především tím, že to není jednorázově zakoupená jízdenka na určité období, ale je v měsíčních intervalech automaticky vytvářena a hrazena prostřednictvím bankovního inkasa. Základní výhodou toho typu jízdenky je, že jakmile ji jednou nastavíte, už se nebudete starat o její platnost ani prodlužování.

  U provedení platby inkasem je předpokládáno zpoždění provedení platby, z tohoto důvodu, a také z důvodu proměnlivé ceny jízdenky (viz níže), neumožňujeme jízdenku vytvořit samostatně, ale pouze v návaznosti na jinou platnou nepřenosnou jízdenku nebo předchozí zaplacenou navazující jízdenku. Vytváření navazující jízdenky vyžaduje zadání nosiče, výběr startovní platnosti (nejdřívější povolený je den po konci aktuální platné jízdenky, který je zároveň alespoň 15 dní ode dneška) a zadání bankovních údajů.

  Poté je ve vašem bankovním účtu třeba nastavit svolení k inkasu s dostatečným limitem vůči účtu DPMB = 117992293 / 0300

  Jak začít?

  Pro využívaní navazující jízdenky, je potřeba mít již zakoupenou jízdenku v e-shopu BrnoID.

  navaz 1

  Založení navazující jízdenky

  V e-shopu BrnoID po přihlášení zvolíme „Koupit jízdenku“ a vybereme „Navazující jízdenky“.

  navaz 2

  Na zobrazené stránce uvidíte vaši aktuálně platnou nepřenosnou jízdenku s její platností. Dále si můžete zvolit nosič, ke kterému bude přiřazena Vaše jízdenka a zvolíte začátek platnosti vaši navazující jízdenky. Poté kliknete na tlačítko zobraz jízdenku.

  navaz 3

  Níže se Vám zobrazí tzv. Parametry navazující jízdenky. Zde uvidíte počáteční cenu a platnost navazující jízdenky. Do prázdného pole napíšete číslo účtu, ze kterého bude hrazeno inkaso. Poté kliknete na „Založit navazující jízdenku“.

  navaz 4

  Po založení navazující jízdenky, uvidíte předpokládané datum prvního pokusu o inkaso. V případě chybně zadaného účtu můžete pomocí tlačítka „Upravit platební údaje“ opravit či změnit účet, ze kterého bude prováděno inkaso. Dále máte možnost přerušit navazovaní do určitého data, nebo na neurčito, případně úplně zrušit navazující jízdenku.

  navaz 5

  Výchozí cena navazující jízdenky se odvozuje dle následující tabulky.

  navaz 6

  Cena každé další navazující měsíční jízdenky přímo svou platností navazující na předchozí navazující měsíční jízdenku se sníží o částku uvedenou v řádku 2 následující tabulky. Cena navazující měsíční jízdenky nemůže být nižší, než je uvedená v řádku 3 následující tabulky.

  Za každý započatý vynechaný kalendářní měsíc, kdy zákazník se svou navazující měsíční jízdenkou přímo nenavázal na předchozí navazující měsíční jízdenku (nebo na předchozí zaplacenou platnou elektronickou předplatní nepřenosnou jízdenku), se měsíční cena navazující měsíční jízdenky zvedá o sazbu uvedenou v řádku 4 následující tabulky. Maximální ceny navazujících měsíčních jízdenek jsou uvedeny v řádku 5 následující tabulky.

  navaz 7

  Více informací a detailů k navazující měsíční jízdence naleznete v tarifu IDS JMK (na stránách 23-24).

 • Program je určen pro zákazníky e-shopu využívající elektronické předplatní jízdenky a je automaticky aktivní u všech zákazníků. Maximum bodů na účtu zákazníka je omezeno na 50 bodů. Body, které obdržíte nad maximální počet, budou automaticky převedeny do soutěže o šalinkarty zdarma. Stav vašich bodů kdykoliv zjistíte v modulu MHD v sekci „Moje kontroly revizorem“.

  bonus body 2

  Jak bonusové body získám?

  Bonusové body získáváte za úspěšné revize vašich elektronických předplatních jízdenek. Za každé čtvrtletní, ve kterém jste byli alespoň jedenkrát úspěšně zkontrolováni revizorem, obdržíte (po konci tohoto čtvrtletí) 10 bonusových bodů. Body byly připsány i zpětně od počátku roku 2017.

  Na co mohu použít body?

  Body můžete použít na snížení nebo plné uhrazení sankce za 50 Kč v případech, kdy se vám nepovedlo prokázat revizorovi, že máte platnou elektronickou předplatní jízdenku (zapomenutý nosič, nefunkční nebo neaktivovaná karta apod.) Kdykoliv také můžete své bonusové body převést jednorázově a nevratně do soutěže, ve které budou (cca jednou za každé pololetí) vylosování tři výherci, kteří obdrží nepřenosnou roční šalinkartu zdarma. Každý bod investovaný do soutěže se chová jako by to byl jeden los v tombole.

  Lze body použít i na jiné služby a produkty u DPMB?

  Prozatím ne. Body také nelze směnit za peníze a nelze je použít na jiné služby a produkty.

  Jak uhradím sankci za 50 Kč pomocí bodů?

  V sekci "Moje kontroly revizorem" po úspěšném dohledání pokuty dle jejího čísla a data, se vám v případě nenulového stavu bonus bodů objeví pole, ve kterém budete moci zadat počet bodů k uplatnění a snížení placené částky. Zadáte počet bodů, které chcete uplatnit a přejdete na zaplacení pokuty.

  bonus body 2 bonus body 2

  V případě, že budete mít plný počet 50 bodů, tak se vám automaticky objeví i tlačítko "Vyřešit poplatek zcela bonusovými body" po jehož použití bude sankce ihned vyřešená.

  bonus body 2

Nejčastější otázky k placení místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně přes tento e-shop

 • Jakýmkoliv poplatníkům, kteří jsou zvyklí provádět elektronické platby a chtějí využít tento způsob placení. 
 • Formulář, přes který platíte, vám umožňuje zadat libovolné množství poplatníků a následně za všechny zaplatit jednou platbou. Formulář také obsahuje větší množství informací o každém poplatníkovi, které mají napomoci úspěšnému zpracování platby, pokud by byl problém s rodným číslem jakožto hlavním identifikátorem. Formulář také pomáhá s výpočtem správné výše poměrné částky v případech, kdy je poplatková povinnost za kratší období než je celý rok.
 • Prvním krokem bude vytvoření účtu v e-shopu (platný e-mail a heslo). Pro placení místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně není třeba vyplňovat žádné další osobní údaje. Ty můžete zadat až přímo do formuláře. Pokud si ovšem nějaké údaje vyplníte, pak se vám rovnou přenesou do formuláře a ušetří vám jejich vepisování. 
 • Pro placení odpadů skrze portál BrnoID.cz je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) v eshopu BrnoID.cz a následně přejít do modulu Odpady. Zde pak musíte kliknout na tlačítko Zaplatit za odpad. Zobrazí se vám formulář, kam je potřeba vyplnit veškeré osobní údaje (pokud je máte vyplněné v sekci "Můj účet", automaticky se propíší k prvnímu plátci a stačí akorát doplnit položku "rodné číslo"). Pokud jste plátcem poplatku za nemovitosti, lze pomocí tlačítek „Přičíst poplatkovou povinnost za nemovitost“ a „Odečíst jednu popl. Povinnost“ přičítat, nebo odečítat právě tyto nemovitosti. Pokud chcete platit i za další osoby, můžete ve spodní části formuláře kliknout na tlačítko „Přidat poplatníka“ a následně vyplnit i jeho osobní údaje. Jakmile máte vše vyplněno, stačí kliknout na tlačítko „Přejít na placení“. Po odkliknutí tohoto tlačítka se dostáváte ke shrnutí objednávky a k přechodu do placení. Pro samotný výběr způsobu platby je nutné nejprve přejít do platební brány GoPay a zde vybrat jednu z možností placení = internetové bankovnictví vybraných bank nebo platbu kartou online.
 • Veškeré podrobnější informace lze nalézt na stránkách Statutárního města Brna

Nejčastější otázky k turistické kartě BRNOPAS

 • BRNOPAS je turistická karta plná výhod, která vás provede Brnem a doporučí zajímavá místa i aktuální události. Navíc vám zajistí vstupy ZDARMA, MHD ZDARMA a výrazné slevy na vstupném.
 • Každému, kdo se chystá do Brna na návštěvu, nebo v Brně už je a nechce minout nic zajímavého. A také každému, kdo chce ušetřit.
 • BRNOPAS v sobě přehledně sdružuje pravidelně aktualizovanou nabídku řady institucí. Kromě tohoto přehledu s ním získáte hlavně vstupy zdarma, zejména do 5 TOP cílů v Brně, výhodné slevy a MHD ZDARMA.
 • BRNOPAS je schopný se přizpůsobit vašim potřebám a délce pobytu. Na výběr je varianta v délce trvání jednoho až tří dnů. Jednodenní funguje v režimu 24 hodin, lze si u ní tedy zvolit hodinu zahájení a ukončení platnosti. Vícedenní pak platí na konkrétní celé kalendářní dny. Součásti každého BRNOPASu je také ZDARMA jízdenka na MHD v Brně. Vždy v platnosti na stejnou dobu jako vámi zvolený BRNOPAS.
 • Nabídka je aktualizována zhruba každého čtvrt roku. Tu aktuální naleznete v brožurkách v infocentrech a spolupracujících institucích v Brně. Všechny potřebné informace včetně tipů na akce jsou dostupné také na portálu Go To Brno
  1. Pro nákup produktu BRNOPAS je potřeba vytvořit si základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) v eshopu BrnoID.cz.
  2. Následně musíte přejít do modulu Turistická karta BRNOPAS, kde kliknete na odkaz "Koupit turistickou kartu".
  3. Zde je potřeba si přes tlačítko "Přidat nosič" zaregistrovat nosič pro zakoupené produkty a následně jej po úspěšném přidání vybrat tlačítkem "Zvolit nosič pro BRNOPAS".
  4. V následujícím kroku zvolíte typ vaší turistické karty BRNOPAS a potvrdíte jej tlačítkem "Vybrat" (lze nastavit i množství produktů, které chcete zakoupit).
  5. Následně si vyberete datum počátku platnosti. Zvolit si můžete libovolné datum a to od nynějšího data, až do data vzdáleného 30 dní. Po zvolení data platnosti potvrďte svůj výběr tlačítkem "Přidat do košíku".
  6. Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo pokud začíná platnost vašeho produktu za 5 či více pracovních dní, můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).

  Můžete také navštívit jakékoliv Turistické informační centrum v Brně a jeho personál vám ochotně pomůže a prodá libovolné produkty včetně BRNOPASu, o které budete mít zájem.

Nejčastější otázky k propojení s Knihovnou Jiřího Mahena

 • Prozatím pro kohokoliv, kdo má v KJM čtenářský účet a chce si jej propojit se svým Brno id FULL účtem. Pokud chcete například napojit a spravovat i účty vašich dětí, využijte k tomu jejich závislé účty.
 • Po propojení účtů budete moci online sledovat stav vašeho kreditu v KJM, prodlužovat kdykoliv čtenářskou registraci či hradit vaše případné dluhy online.
 • V sekci "Napojit knihovní účet" budete muset zadat jako login číslo vašeho čtenářského průkazu a vaše knihovní heslo (obvykle prvních šest znaků vašeho rodného čísla). Pokud budou oba údaje správně a budou se shodovat vaše hlavní osobní údaje, tak dojde k napojení účtu. A hned poté se vám zobrazí nová sekce pro správu napojeného účtu.
 • Od 16. 9. 2019 bude možné přímo z Brno iD FULL účtu si založit nový čtenářský účet v Knihovně Jiřího Mahena. Jako čtenářský průkaž si zvolíte jeden z vašich eshopových nosičů (bankovních karet), které budou fungovat jako identifikátor úplně stejně, jako je tomu u elektronických šalinkaret.

Nejčastější otázky k propojení se Zoo Brno

 • Pro ty, kteří chtějí sobě nebo někomu ve svém okolí pořídit jeden z nabízených zážitkových programů. Přesný termín zážitku si následně dohodnete s pověřeným zaměstnancem Zoo.
 • Zážitkový program můžete zakoupit jak pro sebe, tak třeba i pro někoho jako dárek (pokud splňuje případné omezující, například věkové, podmínky daného zážitku). Tři typy zážitkových programů = setkání se zvířaty, ošetřovatel šelem a ošetřovatel kopytníků, lze zakoupit jako dárek. Při nakupování zaškrtnete "Chci tento zážitek jako dárkový poukaz", odkryje se vám pole, do kterého můžete zadat jméno osoby, na niž bude poukaz vystaven. Po zaplacení vám v rámci potvrzení nákupu přijde i vygenerovaný dárkový poukaz PDF (či poukazy, pokud byste kupovali více produktů naráz).
 • Pro zakoupení zážitkového programu v ZOO je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) v eshopu BrnoID.cz a následně přejít do modulu ZOO, kde kliknete na odkaz "Koupit zážitkový program". Poté se dostanete k přehledu zážitkových programů, kde si můžete některý z nich zvolit kliknutím na příslušný obrázek. Po výběru programu je nutné vybrat i variantu programu a následně vyplnit potřebné kontaktní údaje (pokud máte vyplněné údaje v sekci "Můj účet", propíší se tyto údaje automaticky). Následně použijete tlačítko "Přidat do košíku" a následně možnost "Přejít k placení". Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo si můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).

Nejčastější otázky ohledně modulu sport

 • V e-shopu Brno ID lze prozatím zakoupit čipové hodinky pouze pro dospělou osobu. Pro děti či seniory zakoupíte čipové hodinky na pokladně, kteréhokoliv sportoviště společnosti STAREZ – SPORT, a.s. Prodej těchto typů čipových hodinek je omezen z důvodu nutnosti prokázat nárok na slevu, tj. věk dítěte (do 14-let včetně) nebo věk 65+.
 • Doba platnosti čipových hodinek je stanovena na 2 roky od posledního použití na střediscích společnosti STAREZ - SPORT, a.s.
 • V běžných případech v podstatě okamžitě po úspěšném zaplacení. Pokud by nebyl připsán do 24 hodin, obraťte se případně na Zákaznickou podporu e-shopu.
 • Čipové hodinky lze využít na celkem sedmi sportovištích. Jsou to: Aquapark Kohoutovice, Městský plavecký stadion Lužánky, Lázně Rašínova, Bazén Ponávka, Bruslení za Lužánkami, Koupaliště Riviéra a Koupaliště Zábrdovice.
 • Vstupy do bazénu, sauny, wellness, posilovny, solária a kluziště. Mimo to lze hradit i útratu za občerstvení nebo zakoupené zboží na sportovištích Aquapark Kohoutovice, Městském plaveckém stadionu Lužánky, Bruslení za Lužánkami a ve stánku Kaskády na koupališti Riviéra.
 • Ano, čipové hodinky pro dospělé osoby jsou přenosné. To znamená, že je můžete půjčit komukoliv a daná osoba je může využívat místo vás. Na pokladně lze platit čipovými hodinkami i za vstup více osob najednou. Každá další osoba pak na pokladně obdrží vlastní hodinky pro uzamčení skříňky, které při odchodu opět vrací zpět na pokladně (platí jen na některých sportovištích).
 • Pro zakoupení čipových hodinek přes eshop BrnoID.cz je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) a následně kliknout na modul Sport, kde použijete odkaz "Získat čipové hodinky". Jako první krok je nutné zvolit výši kreditu na vašich čipových hodinkách a tuto hodnotu vyplnit v příslušné kolonce. Dále musíte zvolit způsob dodání hodinek (při možnosti doručení poštou je nutno vyplnit i adresu pro doručení) a poté využít tlačítko "Přidat objednávku čipových hodinek do košíku" a poté i funkci "Přejít k placení". Poté můžete v nákupním košíku k výběru způsobu placení a to buď za pomoci platby online pomocí platební brány GoPay (umožňuje platbu internetovým bankovnictvím u vybraných bank nebo můžete platit platební kartou online), nebo si můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).
 • Pro zakoupení vstupenky na koupaliště Riviéra, nebo na koupaliště Zábrdovice je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) na eshopu BrnoID.cz a následně přejít do modulu Sport, kde si zvolíte příslušným odkazem, na které koupaliště chcete zakoupit vstupenku. Po výběru koupaliště je potřeba vybrat i typ vstupenky (kliknutím na danou variantu) a nastavit množství těchto vstupenek, které si přejete zakoupit. Po úspěšném výběru vstupenek klikněte na tlačítko "Přidat vstupenky do košíku". Můžete buď pokračovat v nákupu přes tlačítko "Pokračovat v nákupu" anebo pokud jste již svůj výběr dokončili, využijte tlačítko "Přejít k placení". Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo si můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).
 • Za celodenní vstupenku na koupaliště Riviéra zakoupenou v tomto e-shopu nelze nárokovat na pokladně při odchodu do 14 hod. vratku (rozdíl mezi celodenním a odpoledním vstupným).