Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení  

Tipy k práci s e-shopem Brno iD

Zde naleznete popis funkcionalit a rady pro různé situace a případy ohledně služeb a funkcí e-shopu. Stačí rozkliknout bod, který vás zajímá a objeví se popis často doplněný o názorné vizualizace.

 • Ověření osobních údajů provádí všechny prodejny DPMB, a.s. Ověření výrazně urychlíte tím, že si vezmete s sebou nosič (bezkontaktní bankovní kartu asociací Visa nebo Mastercard), který máte zaregistrovaný ve Vašem profilu na Brno iD. Díky načtení nosiče se ihned automaticky dohledá prodejci Váš účet k ověření a také se tím zkontroluje funkčnost a správnost daného nosiče. Podstoupit ověření však můžete i bez nosiče.

  Pro ověření účtu je především potřeba doložit správnost osobních údajů a to za pomoci občanského průkazu. V případě dětí (do 15 let), které ještě nemají OP, lze údaje doložit originálem rodného listu. V případě cizinců lze údaje doložit adekvátním úředním dokladem totožnosti.

  Slevové nároky odvozované z věku se získávají automaticky při ověření osobních údajů. Pro doložení níže uvedených slevových kategorií je dále nutné:

  • Studenti 18 až 26 let - je třeba doložit studium jedním z těchto způsobů
   • - u studentů zapojených vybraných vysokých škol (aktuálně Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Vysokého učení technického a Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně) si může uživatel e-shopu po ověření osobních údajů (získání full účtu) vyřešit status studenta sám plně online v eshopu v sekci "Můj účet" zadáním školního identifikačního čísla (dle postupu podrobně popsaného v další samostatné odrážce v této sekci).
   • - ostatní studenti vysokých škol mají možnost se ověřit online za pomoci validního studentského průkazu ISIC opět v sekci "Můj účet", kde na to je u full účtů dostupný odkaz.
   • - pouze studenti nestudující na vysoké škole mají možnost doložit potvrzení školy o studiu v listinné podobě. Toto potvrzení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození žadatele, informace o době a formě studia, název školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy s datem vystavení ne starším než 30 dnů
  • Invalidní důchodce - je třeba doložit potvrzení o invaliditě 3.stupně
   • - v podobě potvrzení vydaného příslušným pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity 3.stupně, které nesmí být starší než 2 měsíce
  • Důchodci do 65 let - je třeba doložit rozhodnutí o důchodu v podobě
   • - rozhodnutí o přiznání důchodu
   • - nebo potvrzení o pobíraní důchodu, které nesmí být starší než 2 měsíce (pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení o pobíraní důchodu v českém jazyce)
 • K nákupu šalinkarty potřebujete mít zákaznický účet v eshopu a v sekci "Můj účet" vyplněné osobní údaje (jméno + příjmení + datum narození + trvalé bydliště) a nahranou fotografii. Poté budete mít přístup k nákupu nepřenosných jízdenek.

  Abyste si mohli koupit studentskou šalinkartu, potřebuje mít k vašemu účtu přiřazenou slevovou kategorii student. Pokud máte již ověřený full účet a jste student MU / VUT / Mendelu či VŠOH, pak si tuto kategorii můžete zařídit snadno online podle postupu popsaného o něco níže. Studenti ostatních škol si mohou vyřešit status studenta online za pomoci čísla validního průkazu ISIC stejným postupem. Pokud nemáte full účet (anebo jste ze střední školy bez průkazu ISIC) a chcete šalinkartu ihned, tak máte možnost přiřadit si na 5 dní slevovou kategorii (toto přiřazení lze udělat v každém účtu pouze jedenkrát). Při nákupu jízdenky využijete tlačítko "vyřešit" a vyberete kategorii "student" jako na následujících obrázcích.

  přiřazení kategorie přiřazení kategorie 2

  Po přiřazení slevové kategorie si budete moci vybrat a koupit požadovanou studentskou šalinkartu. Následně je ale potřeba se do 5 kalendářních dnů dostavit na ověření osobních údajů. Po tomto ověření získáte full účet. Ověření provádí všechny pobočky DPMB a je potřeba mít sebou nosič (bezkontaktní karta Visa nebo Mastercard zaregistrovaná v profilu) a občanský průkaz. Pokud jste z MU / VUT / Mendelu či VŠOH anebo jiné školy a máte validní ISIC, pak nemusíte řešit nic dalšího. Pouze si necháte ověřit osobní údaje a následně si status studenta vyřešíte online podle následujících obrázků. V případě, že studujete na střední škole a nemáte ISIC, je potřeba při ověření os. údajů na pobočce doložit potvrzení školy o studiu v listinné podobě a nechat si zadat slevovou kategorii student ověřujícím pracovníkem!

  Online ověření (pro MU / VUT / Mendelu či VŠOH) a ověření přes ISIC

  Pokud máte ověřený účet a je vám mezi 18 až 26 roky, pak uvidíte v sekci "Můj účet" tlačítko "Ověř status studenta".

  ověř status studenta

  Po použití tlačítka budete přesměrováni na stránku, kde si vyberete vaši školu kliknutím na její logo. Studenti VUT, Mendelu či VŠOH poté jen doplní své studentské id ( číslo studenta) a použijete tlačítko "Podat žádost". U Masarykovy univerzity je zapotřebí nejdříve přejít odkazem do IS MUNI k udělení potřebného souhlasu s předáváním osobních údajů a poté se vrátit do eshopu a zadat UČO a odeslat. Níže příklad pro variantu MU a druhá varianta (v příkladu použito VUT) pro ostatní školy. V případě, že jste z jiné školy, pak využijte odkaz "ISIC" a ověřte se přes číslo této karty.

  status studenta mu . . . status studenta vut atd.

  Poté systém (většinou do cca 10 sekund) automaticky vyhodnotí Váš požadavek, úspěšné spárování uvidíte i v záložce můj účet. Jednou provedené úspěšné online ověření se už samo pravidelně obnovuje a nemusíte nic řešit.

  status studenta online status studenta online

  Až by se automatické prodloužení nepovedlo, tak dostanete 7 dní před datem vypršení statutu studenta upozornění emailem. Pokud jste přestali být studentem, stačí počkat na vypršení statutu studenta. Poté vám dorazí email o zkrácení zbylé platnosti jízdenky, které bude úměrné rozdílu zlevněné a běžné ceny (tedy u studentů se zkrátí zbývající platnost o polovinu). Takto upravenou jízdenku lze poté bez jakýchkoliv omezení využívat až do nového konce její platnosti.
  Pokud byste opět získali status studenta, jízdence se (na počátku nejbližšího kalendářního dne) zbylá platnost jízdenky opět úměrně prodlouží.

 • Po přihlášení do Vašeho účtu zvolíte sekci „Moje nosiče“. V této sekci si můžete přidat Vaši platnou bezkontaktní kartu Visa nebo Mastercard. Tato karta Vám bude sloužit jako nosič jízdenky.

  přidání nosiče

  Klikněte na tlačítko „přidat nový nosič“.

  přidání nosiče

  Budete přesměrování na zabezpečené stránky, kde v okně „Registrace karty“ zadáte číslo karty a její platnost. Po úspěšném zadaní klikněte na tlačítko zaregistrovat.

  přidání nosiče 2

  Vaše karta se zobrazí v přehledu nosičů

  registrace nosiče

  Poznámky k nosičům

  Obecně nové nosiče

  Po přidání nového nosiče nezapomeňte přenést případnou jízdenku vázanou ke starému nosiči na správný nový nosič (v sekci Moje jízdenky). V případě, že jste z banky obdrželi novou kartu, a chcete ji používat jako nosič, je nutné tuto kartu vždy nově zaregistrovat i v případě, že Vaše nová karta má stejné číslo jako karta předchozí. Liší se totiž v hodnotě data platnosti, které vstupuje spolu s číslem karty do výpočtu identifikačního "tokenu" karty.

  Bezkontaktní nálepka

  Pro registraci můžete využít místo běžné platební karty i bezkontaktní nálepu. Na nálepce však není uvedeno číslo této karty. Je potřeba se podívat na plastový štítek, se kterým jste tuto nálepku dostali, čí kontaktovat svoji banku o pomoc.

  NFC

  Jako nosič jízdenky může sloužit i NFC čip v mobilu, ve kterém máte přidanou svoji bankovní kartu. NFC čip ale vysílá reálně vůči čtečce jiné údaje než vaše bankovní karta (neznáte opravdové číslo vaší NFC karty), proto nestačí pouhá registrace karty. Pro správné spárování s vaším účtem je potřeba navštívit Kontaktní centrum EOC ve 2. patře na Novobranské 18 a nechat si NFC kartu přidat přes certifikovanou bankovní čtečku.

  Anonymní karta

  V případě, že nemáte nebo nechcete používat svoji bankovní bezkontaktní kartu, můžete si zakoupit tzv. anonymní kartu, která je dostupná na všech pobočkách DPMB za 99 Kč.

  Pojmenování nosičů

  Pomocí modrého tlačítka můžete pojmenovat Váš nosič pro lepší orientaci.

  pojmenování nosiče

  Mazání nosičů

  Pomocí červené ikony s košem můžete smazat Váš nosič, který už nepoužíváte (pomůže to zabránit budoucímu mylnému přiřazení produktů na takový nosič).

  smazání nosiče

 • QR kód je součástí emailu potvrzujícího nákup šalinkarty. Lze jej také nalézt v eshopu po přihlášení do Vašeho účtu. Můžete si jej stáhnout/vytisknout, naleznete ho v sekci MHD-Moje jízdenky.

  qr kod 1

  Pod QR kódem jsou dvě ikony. qr kod 2 Ikona se symbolem tiskárny slouží k rychlému tisku. Ikona se šipkou dolů ke stažení souboru do počítače nebo mobilního zařízení. QR kód se stáhne ve formátu pdf. V případě, že nemáte možnost si QR kód vytisknout, rádi vám s tiskem pomůžeme na Kontaktním centru EOC.

  Pokud cestující využívá pro cestování v zónách 100 + 101 vlaky ČD nebo autobusy regionálních dopravců IDS JMK, prokazuje se prozatím informací o jízdním dokladu ve formě QR kódu v tištěné podobě nebo zobrazené na displeji elektronického zařízení. Pro cestování v linkách 1-99 QR kód nenahrazuje primární nosič (tedy bezkontaktní platební bankovní kartu).

 • Pokud chcete zlevněnou šalinkartu ihned a nemáte zatím ověřený účet s vaší slevovou kategorií, tak máte možnost přiřadit si na 5 dní vybranou slevovou kategorii. Při nákupu jízdenky využijete tlačítko "vyřešit" a vyberete příslušnou kategorii na kterou máte mít nárok jako na následujících obrázcích (nelze si takto přidělit kategorii opravňující k šalinkartám zdarma). Tento nárok je potřeba do 5 dní ověřit na jakékoliv pobočce DPMB. Pokud do uplynutí této doby svůj nárok nedoložíte, bude jízdence automaticky zkrácena platnost úměrně rozdílu ceny vůči základní.

  Pozor toto přiřazení lze udělat v každém účtu pouze jedenkrát, lhůta běží ode dne přiřazení bez ohledu na platnost jízdenky.

  dočasné přiřazení dočasné přiřazení 2
 • Všichni, co v Brně platí za odpad (občané i majitelé zdejších nemovitostí) mají možnost požádat si o příspěvek na elektronickou roční základní nepřenosnou šalinkartu pro zóny 100+101. Příspěvek je výši 1 425 korun.

  O příspěvek může požádat každý, kdo je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad v Brně, není od jeho placení plně osvobozen a nemá k datu podání žádosti ani k datu rozhodnutí o přidělení příspěvku dluh na poplatku za komunální odpad.

  Nový zákazník

  Zákazník se nejprve zaregistruje za pomoci emailové adresy a volbě hesla na tomto e-shopu. Následně v sekci "Můj účet" vyplní své osobní údaje a nahraje fotografii. Poté si zvolí nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní platební kartu Visa nebo Mastercard, nebo tzv. anonymní kartu, kterou zakoupíte na pobočkách DPMB za 99 Kč). Následně vybere požadovaný typ jízdenky, zvolí způsob platby a zaplatí za ni. Po ověření osobních údajů (získání statusu "full" účtu) lze požádat níže popsaným postupem o poskytnutí příspěvku od města Brna. Ověření osobních údajů provádí všechny pobočky DPMB a je potřeba předložit zaregistrovaný nosič a občanský průkaz.

  Stávající zákazník

  Zákazníci, kteří už mají ověřený (full) účet nebo si jej nechají ověřit, si pouze zakoupí základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101 a ihned po úspěšném zaplacení mohou požádat o dotaci.

  Kde najdu „tlačítko“ na dotaci?

  Po přihlášení/nákupu zvolíme sekci MHD -> Moje jízdenky, kde u právě zakoupené jízdenky uvidíme zelené dotační tlačítko.

  tlačítko dotace tlačítko dotace 2

  Pozor! Požádat o dotaci je nutné nejpozději do 60 dní od nákupu!!!

  V zobrazeném formuláři vyplníte číslo účtu, kam Vám bude poslána dotace ve výši 1425 Kč od MMB.

  tlačítko dotace účet 2

  Dále můžete doplnit případnou korespondenční adresu (pokud se neshoduje s adresou trvalého pobytu), odsouhlasíte 5 prohlášení a následně kliknete na tlačítko „zobrazit návrh smlouvy“.

  formulář dotace

  Po přečtení smlouvy kliknete na tlačítko „podepsat a odeslat“, stačí pouze kliknout a žádost se podepíše a odešle.

  smlouva dotace

  Po odeslání a úspěšném zpracování Vám přijde na e-mail zaregistrovaný v e-shopu www.brnoid.cz zpráva od MMB s číslem žádosti o dotaci. V jaké fázi se nachází Vaše žádost, si můžete prohlédnout i na e-shopu. Nyní máte úspěšně podanou žádost.

  smlouva dotace
 • Ve Vašem zákaznickém účtu můžete z pohodlí domova vrátit vaši nepřenosnou jízdenku, kterou již nechcete používat. Stačí po přihlášení v sekci MHD zvolit vlevo odkaz "Moje jízdenky" a v kolonce „platnost do“ kliknout na červenou šipku, která Vás přesměruje na formulář k vrácení.

  tlačítko vrácení

  V tomto formuláři zadáte datum, ke kterému chcete jízdenku vrátit a číslo účtu pro vrácení. Uvidíte zde i předběžnou částku na vrácení.

  formulář vracení

  Nezapomeňte tuto akci potvrdit vaším heslem k účtu do Brno ID !

 • Eshop Brno iD umožnuje placení pokut online z pohodlí domova. V případě, že nemáte účet na Brno iD, je potřeba se zaregistrovat. Zadáte platnou e-mailovou adresu a zvolíte si heslo. Následně potvrdíte, že nejste robot a kliknete na tlačítko registrovat. Pokud účet na Brno iD již vlastníte, stačí se pouze přihlásit. Po přihlášení (registraci) zvolte sekci MHD a záložku „Moje kontroly revizorem“.

  pokuty 1

  Nyní stačí zadat číslo pokuty a datum udělení pokuty.

  pokuty 2

  V případě úspěšného dohledáni, vám systém zobrazí částku k úhradě a pomocí žlutého tlačítka můžete přejít k placení (pokuty se do systému zadávají povětšinou ke konci dne, kdy došlo k jejímu udělení. Tedy zcela čerstvé pokuty systém ještě nemusí dohledat, stačí počkat do večera či dalšího dne a zkusit to znova).

  pokuty 3

  V nákupním košíku se zobrazí částka k úhradě (vždy lze platit naráz pouze jedna pokuta). Poté stačí zvolit způsob platby a přejít k zaplacení. Úspěšným uhrazením částky v eshopu je daná pokuta vyřešená.

  pokuty 4

  Vždy můžete hradit tyto typy pokut:

  • Snížená pokuta 800,- Kč (+ případné jízdné) za jízdu bez zakoupeného platného jízdního dokladu. Tuto částku lze uhradit (po jejím zaevidování na konci dne udělení) do pěti následujících pracovních dnů. Pokutu ve výši 800 Kč lze dostat i za ostatní porušení SPP IDS JMK (jídlo ve voze, zmrzlina, pití, pes bez košíku…)
  • Plná výše pokuty 1500,- Kč (+ případné jízdné) v ostatních případech.

  V případě, že vlastníte ověřený "full" účet, máte navíc i tuto možnost úhrady:

  • Poplatek 50,- Kč za zapomenutou šalinkartu (zapomenutý nosič), ke kterému jste měli v čase kontroly přiřazenou platnou nepřenosnou elektronickou předplatní jízdenku. Tuto částku lze uhradit (po jejím zaevidování na konci dne udělení) do pěti následujících pracovních dnů. Platbu "zapomenutí" lze řešit pouze v tom zákaznickém účtu, ke kterému je daná jízdenka vázaná.
 • Program je určen pro zákazníky e-shopu využívající elektronické předplatní jízdenky a je automaticky aktivní u všech zákazníků. Maximum bodů na účtu zákazníka je omezeno na 50 bodů. Body, které obdržíte nad maximální počet, budou automaticky převedeny do soutěže o šalinkarty zdarma. Stav vašich bodů kdykoliv zjistíte v modulu MHD v sekci „Moje kontroly revizorem“.

  bonus body 2

  Jak bonusové body získám?

  Bonusové body získáváte za úspěšné revize vašich elektronických předplatních jízdenek. Za každé čtvrtletní, ve kterém jste byli alespoň jedenkrát úspěšně zkontrolováni revizorem, obdržíte (po konci tohoto čtvrtletí) 10 bonusových bodů. Body byly připsány i zpětně od počátku roku 2017.

  Na co mohu použít body?

  Body můžete použít na snížení nebo plné uhrazení sankce za 50 Kč v případech, kdy se vám nepovedlo prokázat revizorovi, že máte platnou elektronickou předplatní jízdenku (zapomenutý nosič, nefunkční nebo neaktivovaná karta apod.) Kdykoliv také můžete své bonusové body převést jednorázově a nevratně do soutěže, ve které budou (cca jednou za každé pololetí) vylosování tři výherci, kteří obdrží nepřenosnou roční šalinkartu zdarma. Každý bod investovaný do soutěže se chová jako by to byl jeden los v tombole.

  Lze body použít i na jiné služby a produkty u DPMB?

  Prozatím ne. Body také nelze směnit za peníze a nelze je použít na jiné služby a produkty.

  Jak uhradím sankci za 50 Kč pomocí bodů?

  V sekci "Moje kontroly revizorem" po úspěšném dohledání pokuty dle jejího čísla a data, se vám v případě nenulového stavu bonus bodů objeví pole, ve kterém budete moci zadat počet bodů k uplatnění a snížení placené částky. Zadáte počet bodů, které chcete uplatnit a přejdete na zaplacení pokuty.

  bonus body 2 bonus body 2

  V případě, že budete mít plný počet 50 bodů, tak se vám automaticky objeví i tlačítko "Vyřešit poplatek zcela bonusovými body" po jehož použití bude sankce ihned vyřešená.

  bonus body 2
 • Sdílení účtů slouží k tomu, abyste mohli povolit někomu přístup do svého účtu a mohl se vám tak například starat o kupování a placení jízdenek či dalších služeb nabízených na Brno iD. Upozornění (například na končící platnost jízdenky) a zprávy zasílané na sdílený účet se posílají v kopii i na email ovládajícího účtu.

  Jak na to? Po přihlášení na stránky brnoid, zvolíme sekci sdílené účty.

  sdileni 1

  V zobrazeném okně zadáte email zákazníka, kterému chcete udělit přístup do Vášeho účtu, a kliknete na tlačítko nabídnout sdílení.

  sdileni 2

  V případě, že emailový účet v eshopu existuje, zobrazí se oznámení v zeleném poli. Pomocí ikonky "koše" v modré barvě, můžete kdykoliv žádost vymazat a zrušit. Pokud by cílový email neexistoval, vypíše se varování a bude třeba, abyste si zkontrolovali zadávanou adresu cílového účtu.

  sdileni 3

  Nyní je potřeba vyčkat než uživatel, kterému jste nabídli sdílení, přijme váš požadavek. Přijmout sdílení může ve svém pčtu pomocí zelené ikony "šipky", případně odmítnout pomocí modré ikony "koše".

  sdileni 4

  Po potvrzení sdílení bude toto úspěšně nastavené. Pomocí modré ikonky "šipky" můžete kdykoliv přejít na sdílený účet. Pomocí modré ikonky "koše" můžete sdílení ukončit.

  sdileni 5

  Vrátit zpět ze sdíleného účtu se můžete kdykoliv šipkou zobrazovanou na horní liště vedle vypsaného názvu a emailu účtu, ve kterém se nacházíte.

  zavisle 6

  Sdílení účtu, je jednostranné. To znamená, že uživatel, který nabídne sdílení, pouze povolí přístup jinému uživateli do svého účtu, ale nemůže ovládat jeho účet. V případě, že chcete oboustranné sdílení účtů, je potřeba toto sdílení zadat z obou účtů vůči druhému a v obou také přijmout.

 • Systém umožňuje tvorbu a správu závislých účtů. Typický příklad je, že rodič zřídí závislé účty svým dětem (v příslušné části sekce "Můj účet") a může následně tyto účty plně ovládat. To znamená, že v nich bude moci kupovat šalinkarty a bude mít o nich přehled. V okamžiku, kdy děti dospějí, je možné přes Zákaznické centrum závislost účtu ukončit, nastavit jim vlastní přihlašovací údaje a tak tyto účty osamostatnit.

  Jak založit závislý účet? Po přihlášení do Vašeho účtu na brnoid zvolíte záložku „Závislé účty“:

  zavisle 1

  Kliknete na zelené tlačítko „Nový závislý účet“:

  zavisle 2

  Nyní se před Vámi zobrazí pole, které vám umožní tento účet pojmenovat (pro přehlednost). Zvolíte jméno účtu a kliknete na zelené tlačítko „vytvořit“:

  zavisle 3

  Nyní máte vytvořený závislý účet. Tento účet má vygenerovanou virtuální emailovou adresu, veškeré informace (potvrzení, upozornění atd.) jsou automaticky přeposílány na emailovou adresu hlavního účtu. Pomocí modré šipky přejdete do závislého účtu.

  zavisle 4

  Pokud jste tento účet zakládali za účelem nákupu nepřenosných šalinkaret, pak musíte klasicky vyplnit osobní údaje závislé osoby (jméno + příjmení + datum narození + trvalé bydliště) a nahrát fotografii. Poté budete mít přístup k nákupu nepřenosných jízdenek přes nákupní košík, který funguje pro závislý účet zcela odděleně. Máte také možnost nechat ověřit osobní údaje závislého účtu (tím, že doložíte jejich správnost), aby získal ověřený "full" status .

  zavisle 5

  Vrátit zpět ze závislého účtu se můžete kdykoliv šipkou zobrazovanou na horní liště vedle vypsaného názvu a emailu závislého účtu, ve kterém se nacházíte.

  zavisle 6

  Výše uvedeným postupem můžete založit více závislých účtů.