Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Tipy k práci s e-shopem Brno iD

V této sekci můžete nalézt podrobné návody pro pohodlné užívání eshopu a jeho služeb a také nejčastěji pokládané otázky a podrobné odpovědi. Stačí rozkliknout bod, který vás zajímá a objeví se popis někdy doplněný i o názorné vizualizace.

 • Prvním krokem bude vytvoření účtu v e-shopu (je třeba zadat e-mailovou adresu a určit si heslo). Následně, pokud chcete či je pro vámi požadované produkty potřeba verze účtu FULL, můžete si vyplnit v systému základní osobní údaje v sekci "Můj účet" a případně si také zadat nosič v sekci "Moje nosiče", pokud byste si chtěli pořizovat produkty, které jej vyžadují.
 • Brno iD basic: v této verzi stačí registrace pomocí e-mailu, vyřídit pak můžete:

  • MHD – přenosné jízdenky a po krátkou omezenou dobu některé nepřenosné jízdenky
  • Odpady – lze vyplnit formulář a zaplatit za libovolný počet osob
  • Turismus – plný přístup k nákupu turistické karty Brnopas
  • Knihovna - služby dostupné pouze pro full účty
  • ZOO Brno – plný přístup k nákupu zážitkových prograů
  • Sport – téměř plný přístup k produktům společnosti Starez-Sport a organizace Kraví hora (vyjma specifických zlevněných vstupenek pro určité kategorie)
  • Rezidentní parkování – služby dostupné pouze pro full účty
  • Městské hřbitovy – služby dostupné pouze pro full účty
  • Ankety a speciální akce- bývají dostupné pouze pro full účty (často navíc podmíněné věkem a bydlištěm)

  Brno iD full: tuto verzi získáte po jednorázovém ověření osobních údajů na některém z kontaktních míst nebo přes online ověření za pomoci uploadu OP. Vyřídit pak můžete:

  • MHD – budete moci neomezeně dlouho využívat všechny nepřenosné jízdenky, včetně těch podmíněných slevovými nároky. Možnost využít online ověření statusu studenta
  • Odpady – formulář se vám automaticky téměř kompletně předvyplní
  • Knihovna - plný přístup k možnosti založit či napojit knihovní účet, dobíjet kredit, prodlužovat čtenářskou registraci či platit pokuty
  • ZOO Brno – plný přístup k nákupu zážitkových prograů
  • Sport – plný přístup k produktům společnosti Starez-Sport a organizace Kraví hora včetně specifických zlevněných vstupenek, pokud budete mít danou slevovou kategorii
  • Rezidentní parkování – plný přístup k možnosti založit či napojit parkovací účet a přistupovat do něj
  • Městské hřbitovy – plný přístup k možnosti online obnovy nájemních smluv na hrobová místa
  • Ankety - bývají dostupné pouze pro full účty (často navíc podmíněné věkem a bydlištěm)
  • možnost zapojit se do speciálních akcí jako například vánoční akce či velikonoční akce

  Ověření osobních údajů provádí všechny prodejny DPMB, a.s. a také prodejní místa společnosti KORDIS JMK a.s. . Taktéž je možné ověřit si své osobní údaje pomocí Online ověření.

  online ověření

  Ověření na některém z ověřovacích míst výrazně urychlíte tím, že si vezmete s sebou nosič (bezkontaktní bankovní kartu asociací Visa nebo Mastercard), který máte zaregistrovaný ve Vašem profilu na Brno iD. Díky načtení nosiče se ihned automaticky dohledá prodejci Váš účet k ověření a také se tím zkontroluje nezbytná funkčnost a správnost daného nosiče pro případné prokazování se přepravní kontrole při využívání elektronických předplatních jízdenek. V případě ověření za jiným účelem, než pro ověření osobních údajů k elektronické nepřenosné předplatní jízdence, lze provést ověření i bez nosiče.

  Pokud se rozhodnete využít možnosti ověření online, stačí do sekce Můj účet do části pod nadpisem „Ověření osobních údajů na dálku za pomoci fotografie občanského průkazu“ vložit fotografii osobního dokladu a následně kliknout na tlačítko „Odeslat podklady pro online ověření“ Jakmile odkliknete tlačítko pro odeslání dokladů, proběhne až do jednoho pracovního dne ověření vašeho BrnoID účtu a jakmile se tak stane, budou vaše osobní doklady smazány z databáze dokladů.

  Pro ověření účtu je především potřeba doložit správnost osobních údajů a to za pomoci občanského průkazu. V případě dětí (do 15 let), které ještě nemají OP, lze údaje doložit originálem rodného listu. V případě cizinců lze údaje doložit adekvátním úředním dokladem totožnosti.

  Slevové nároky odvozované z věku se získávají automaticky při ověření osobních údajů. Pro doložení níže uvedených slevových kategorií je dále nutné:

  • Studenti 18 až 26 let - je třeba doložit studium jedním z těchto způsobů
   • - u studentů zapojených vybraných vysokých škol (aktuálně Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Vysoké učení technické, Janáčkova Akademie Muzických Umění, Univerzita obrany a některé další) si může uživatel e-shopu po ověření osobních údajů (získání full účtu) vyřešit status studenta sám plně online v eshopu v sekci "Můj účet" zadáním školního identifikačního čísla (dle postupu podrobně popsaného v další samostatné odrážce v této sekci).
   • - ostatní studenti středních a vysokých škol mají možnost se ověřit online za pomoci validního studentského průkazu ISIC opět v sekci "Můj účet", kde na to je u full účtů dostupný odkaz.
  • Invalidní důchodce - je třeba doložit potvrzení o invaliditě 3.stupně
   • - v podobě potvrzení vydaného příslušným pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity 3.stupně, které nesmí být starší než 2 měsíce
  • Důchodci do 65 let - je třeba doložit rozhodnutí o důchodu v podobě
   • - rozhodnutí o přiznání důchodu
   • - nebo potvrzení o pobíraní důchodu, které nesmí být starší než 2 měsíce (pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení o pobíraní důchodu v českém jazyce)
 • Fotografie musí odpovídat aktuální podobě zobrazované osoby, pohled osoby na fotografii směřuje do objektivu. Pootočená hlava, pohled přes rameno či jakkoli otočená, či upravená fotografie nejsou akceptovatelné verze fotografie pro ověření. Osoba na fotografii nesmí mít sluneční brýle, nesmí mít zahalený obličej a nemá na sobě pokrývku hlavy (nevztahuje se na nábožensky odůvodněné nebo zdravotní důvody). Pokud se jedná o sken fyzické fotografie, nesmí tato fotografie být nijak znečištěna, pomačkána, potrhána, potištěna nebo jinak znehodnocena.
 • Po přihlášení do Vašeho účtu zvolíte v modulu MHD či IDS JMK sekci „Moje nosiče“. V této sekci si můžete přidat Vaši platnou bezkontaktní kartu Visa nebo Mastercard. Tato karta Vám bude sloužit jako nosič jízdenky nebo jiných produktů z eshopu, které potřebují nosič.

  Klikněte na tlačítko „přidat nový nosič“.

  přidání nosiče

  Budete přesměrování na zabezpečené stránky, kde v okně „Registrace karty“ zadáte číslo karty a její platnost. Po úspěšném zadaní klikněte na tlačítko zaregistrovat.

  přidání nosiče 2

  Vaše karta se zobrazí v přehledu nosičů

  registrace nosiče

  Poznámky k nosičům

  Obecně nové nosiče

  Po přidání nového nosiče nezapomeňte přenést případnou jízdenku vázanou ke starému nosiči na správný nový nosič (v sekci Moje jízdenky). V případě, že jste z banky obdrželi novou kartu, a chcete ji používat jako nosič, je nutné tuto kartu vždy nově zaregistrovat i v případě, že Vaše nová karta má stejné číslo jako karta předchozí. Liší se totiž v hodnotě data platnosti, které vstupuje spolu s číslem karty do výpočtu identifikačního "tokenu" karty.

  Bezkontaktní nálepka

  Pro registraci můžete využít místo běžné platební karty i bezkontaktní nálepu. Na nálepce však není uvedeno číslo této karty. Je potřeba se podívat na plastový štítek, se kterým jste tuto nálepku dostali, čí kontaktovat svoji banku o pomoc.

  NFC

  Jako nosič jízdenky může sloužit i NFC čip v mobilu, ve kterém máte přidanou svoji bankovní kartu. NFC čip ale vysílá reálně vůči čtečce jiné údaje než vaše bankovní karta (neznáte opravdové číslo vaší NFC karty, je skoro vždy odlišné od čísla fyzické karty). Detaily k řešení naleznete zde.

  Anonymní karta

  V případě, že nemáte nebo nechcete používat svoji bankovní bezkontaktní kartu, můžete si zakoupit tzv. anonymní kartu, která je dostupná na všech pobočkách DPMB za 129 Kč.

  Pojmenování nosičů

  Pomocí modrého tlačítka můžete pojmenovat Váš nosič pro lepší orientaci.

  pojmenování nosiče

  Mazání nosičů

  Pomocí červené ikony s košem můžete smazat Váš nosič, který už nepoužíváte (pomůže to zabránit budoucímu mylnému přiřazení produktů na takový nosič).

  smazání nosiče

 • Jako nosič jízdenky (či jiných produktů) může sloužit i NFC čip v mobilu, ve kterém máte přidanou svoji bankovní kartu. NFC čip ale vysílá reálně vůči čtečce jiné údaje než vaše bankovní karta (neznáte většinou opravdové číslo vaší virtualizované karty). Číslo vaší karty se změní i v případě, kdy přeinstalujete vaši aplikaci nebo třeba když nahráváte kartu z jedné aplikace do jiné (například z MyAir do GooglePay apod.) Detaily k řešení naleznete zde.

 • Pokud Vám skončila časová platnost Vaší bankovní karty a banka Vám doručila novou kartu, tuto kartu si zaregistrujte jako nový nosič v sekci "Moje nosiče" ve Vašem účtu a následně, pokud byl vázán k předešlému nosiči nějaký produkt, tak jej v sekci "Moje jízdenky" (MHD), nebo třeba v sekci "Mé turistické karty" (Turistická karta BRNOPAS) přeneste na tento nový nosič. Prosím pozor ! – takto postupovat je nutné i v případě, že Vaše nová karta má stejné číslo jako karta předchozí. Liší se totiž v hodnotě data platnosti a má tedy odlišný tzv. identifikační TOKEN.
 • Sdílení účtů slouží k tomu, abyste mohli povolit někomu přístup do svého účtu a mohl se vám tak například starat o kupování a placení jízdenek či dalších služeb nabízených na Brno iD. Upozornění (například na končící platnost jízdenky) a zprávy zasílané na sdílený účet se posílají v kopii i na email ovládajícího účtu.

  Jak na to? Po přihlášení na stránky brnoid, zvolíme sekci sdílené účty.

  sdileni 1

  V zobrazeném okně zadáte email zákazníka, kterému chcete udělit přístup do Vášeho účtu, a kliknete na tlačítko nabídnout sdílení.

  sdileni 2

  V případě, že emailový účet v eshopu existuje, zobrazí se oznámení v zeleném poli. Pomocí ikonky "koše" v červené barvě, můžete kdykoliv žádost vymazat a zrušit. Pokud by cílový email neexistoval, vypíše se varování a bude třeba, abyste si zkontrolovali zadávanou adresu cílového účtu.

  sdileni 3

  Nyní je potřeba vyčkat než uživatel, kterému jste nabídli sdílení, přijme váš požadavek. Přijmout sdílení může ve svém pčtu pomocí zelené ikony "šipky", případně odmítnout pomocí červené ikony "koše".

  sdileni 4

  Po potvrzení sdílení bude toto úspěšně nastavené. Pomocí modré ikonky "šipky" můžete kdykoliv přejít na sdílený účet. Pomocí červené ikonky "koše" můžete sdílení ukončit.

  sdileni 5

  Vrátit zpět ze sdíleného účtu se můžete kdykoliv šipkou zobrazovanou na horní liště vedle vypsaného názvu a emailu účtu, ve kterém se nacházíte.

  sdileni 6

  Sdílení účtu, je jednostranné. To znamená, že uživatel, který nabídne sdílení, pouze povolí přístup jinému uživateli do svého účtu, ale nemůže ovládat jeho účet. V případě, že chcete oboustranné sdílení účtů, je potřeba toto sdílení zadat z obou účtů vůči druhému a v obou také přijmout.

 • Systém umožňuje tvorbu a správu závislých účtů. Typický příklad je, že rodič zřídí závislé účty svým dětem (v příslušné části sekce "Můj účet") a může následně tyto účty plně ovládat. To znamená, že v nich bude moci kupovat šalinkarty a bude mít o nich přehled. V okamžiku, kdy děti dospějí, je možné přes Zákaznické centrum závislost účtu ukončit, nastavit jim vlastní přihlašovací údaje a tak tyto účty osamostatnit.

  Jak založit závislý účet? Po přihlášení do Vašeho účtu na brnoid zvolíte záložku „Závislé účty“:

  zavisle 1

  Kliknete na zelené tlačítko „Nový závislý účet“:

  zavisle 2

  Nyní se před Vámi zobrazí pole, které vám umožní tento účet pojmenovat (pro přehlednost). Zvolíte jméno účtu a kliknete na zelené tlačítko „vytvořit“:

  zavisle 3

  Nyní máte vytvořený závislý účet. Tento účet má vygenerovanou virtuální emailovou adresu, veškeré informace (potvrzení, upozornění atd.) jsou automaticky přeposílány na emailovou adresu hlavního účtu. Pomocí modré šipky přejdete do závislého účtu.

  zavisle 4

  Pokud jste tento účet zakládali za účelem nákupu nepřenosných šalinkaret, pak musíte klasicky vyplnit osobní údaje závislé osoby (jméno + příjmení + datum narození + trvalé bydliště) a nahrát fotografii. U dětí do 3 let není třeba (ale můžete) nahrávat fotografii, doplní se kdyžtak automaticky místo ní piktogram. Následně je potřeba nechat tyto osobní údaje ověřit, ať už žádostí o online ověření (v sekci "Můj účet" za pomoci tlačítka "Odeslat podklady k online ověření" ), případně osobně na prodejních místech DPMB. Podkladem, který dokládáte či uploadujete, je u menších dětí (místo běžného OP) v tomto případě rodný list dítěte.

  zavisle 5

  Vrátit zpět ze závislého účtu se můžete kdykoliv šipkou zobrazovanou na horní liště vedle vypsaného názvu a emailu závislého účtu, ve kterém se nacházíte.

  zavisle 6

  Výše uvedeným postupem můžete založit více závislých účtů.

  Nákup šalinkarty "Dítě do 3 let + 1 doprovod"

  Poté, co bude účet dítěte ověřený, tak automaticky (pokud je mladší 3 let) v rámci ověření získá slevovou kategorie "dítě do 3 let" a lze přistoupit k naklikání jízdenky. V modulu "MHD" v sekci "Koupit IDS JMK jízdenku" si vyberete "Nepřenosné jízdenky". Nejprve je třeba do účtu přidat nosič jízdenky (bezkontaktní platební kartu ve fyzické, případně i virtuální podobě). Následně si vyberete kategorii "Dítě do 3 let", uvidíte na výběr šalinkartu na zóny 100+101 za 0 Kč (případně celokrajskou roční šalinkartu za 2400 Kč). Vyberte datum platnosti. V případě jízdenky za 0 Kč se vám objeví tlačítko "Vytvořit jízdenku zdarma". Jeho použitím se jízdenka okamžitě vytvoří, její "platnost do" se automaticky nastaví do 3 let dítěte a lze ji ihned využívat.

  doprovod 5

 • I s těmito případy systém počítá a DPMB nabízí na svých prodejních a ověřovacích místech DPMB možnost zakoupení anonymní bezkontaktní platební karty, případně zakoupení čipové nálepky pro děti do 15 let. Zákazníkům pro možnost registrace v eshopu stačí e-mailový účet. Pro samotné placení za produkty v e-shopu je stále nutno zaplatit buď online bankovní kartou, elektronickým bankovnictvím nabízených bank (tzv. bankovním tlačítkem) nebo u většiny produktů, jejichž platnost nastane nejdříve za 5 pracovncíh dní i běžným bankovním převodem.
 • Pokud není uvedeno jinak, je v soutěžích a anketách vyžadováno mít na eshopu tzv. full účet. Tedy je třeba vytvořit si registraci v eshopu BrnoID.cz, následně v sekci "Můj účet" vyplnit své osobní údaje, nahrát fotografii a následně je nutné buď dojít na jakékoliv ověřovací místo s platným osobním dokladem, kterým doložíte správnost vyplněných osobních údajů, nebo můžete využít ověření údajů online. Pokud potřebujete poradit, jak ověření online provést, postupujte podle návodu „Kde a jak si lze nechat ověřit osobní údaje pro získání full účtu či slevové nároky? A co je k tomu potřeba?“
 • Je to vlastně převod z účtu na účet, platí se však prostřednictvím rychlé platební brány kliknutím na tlačítko banky, kde máte účet. Kliknete na tlačítko své banky, přesměruje vás do internetového bankovnictví, po přihlášení najdete předvyplněné údaje a jen potvrdíte platbu. Zabezpečený způsob platby garantuje banka, nikdo jiný se k vašim údajům nedostane.
 • Pro tyto případy náš eshop poskytuje možnost placení tzv. offline převodem ovšem pouze u nákupu předplatných jízdenek MHD, turistické karty BRNOPAS, zážitkových programů ZOO a produktů společnosti STAREZ-SPORT. Jedná se o službu, která je například u šalinkaret dostupná pouze, pokud počátek jejich platnosti je nejméně 5 pracovních dní v budoucnu. V případě výběru této metody placení se zákazníkovi vygenerují platební údaje, na které lze zaslat platbu klasickým bankovním převodem (zadaným ve vašem internetovém bankovnictví, ale i offline na přepážce v bance). Zpracování takovéto platby může ale trvat i několik pracovních dnů a v eshopu se tak nejprve zobrazuje stav "čeká na zaplacení", který se změní až po přijetí a zpracování platby, kdy vám dorazí email s potvrzením o zaplacení.
 • Systém práce s nosiči (bankovními kartami) je zabezpečen technologií na úrovni bankovních standardů. Číslo karty a datum platnosti je šifrováno do zakódovaného čísla zvaného TOKEN, které není možné použít k platbě a ze kterého nelze oba původní údaje nijak odvodit. Eshop a celý systém pracuje jen s těmito TOKENy. Stejně tak nikdo jiný, než certifikovaná platební brána (aktuálně od provozovatele GoPay), nemá přístup k platebním údajům (číslo karty, platnost a kontrolní kód).

Nejčastější dotazy k elektronickým jízdenkám na MHD

 • K zakoupení nepřenosné šalinkarty je potřeba vytvořit registraci v eshopu BrnoID.cz, vyplnit veškeré ověřované osobní údaje v sekci "Můj účet" a nahrát zde i fotografii. Následně musíte přejít do modulu MHD, kde kliknete na odkaz "Koupit jízdenku". Následně je potřeba si přes tlačítko "Přidat nosič" zaregistrovat nosič pro vaši jízdenku a následně jej po úspěšném přidání vybrat. Poté si vyberete kategorii jízdného. Pokud se vámi hledaná kategorie jízdného nenabízí, můžete si ji dočasně přiřadit pomocí tlačítka "Vyřešit". Dalším krokem při nákupu je výběr typu jízdenky. Posledním krokem výběru je volba data počátku platnosti. Zvolit si můžete libovolné datum a to od nynějšího data, až do data vzdáleného 30 dní. Tento krok potvrzujete tlačítkem "Vložit do košíku" a následně můžete využít odkaz "Přejít k placení". Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo pokud začíná platnost vašeho produktu za 5 či více pracovních dní, můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).

  Po prvotním zakoupení vaší šalinkarty je pak potřeba si ověřit své osobní údaje a to buď online, nebo přímo na některém z ověřovacích míst. Detailní návod pro ověření údajů můžete nalézt v návodu „Kde a jak si lze nechat ověřit osobní údaje pro získání full účtu či slevové nároky? A co je k tomu potřeba?“ Lhůta pro ověření osobních údajů činí 30 dní od nákupu nepřenosné jízdenky. V případě dočasně přiřazených slevových kategorií (které jste si sami zadali) máte kratší lhůtu 5 pracovních dní na ověření vašeho vybraného slevového nároku (jinak vyprší a důsledkem bude zkrácení platnosti jízdenky u jízdenek na zóny 100 a 101 či zablokování jízdenky v ostatních případech, vedle toho může nadále běžet lhůta pro výše uvedené ověření osobních údajů, pokud tyto údaje nemáte ověřené).

 • K zakoupení přenosné šalinkarty je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) v eshopu BrnoID.cz. Následně musíte přejít do modulu MHD, kde kliknete na odkaz "Koupit jízdenku". Následně je potřeba si přes tlačítko "Přidat nosič" zaregistrovat nosič pro vaši jízdenku a následně jej vybrat. Dále si v rámci nákupu vyberete některou přenosnou jízdenku. Posledním krokem je výběr data počátku platnosti. Zvolit si můžete libovolné datum a čas a to od nynějšího data až do data vzdáleného 30 dní. Tento krok potvrdíte tlačítkem "Vložit do košíku". Následně si můžete koupit další jízdenku nebo využít tlačítko "Přejít k placení". Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo pokud začíná platnost vašeho produktu za 5 či více pracovních dní, můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).

  Pozor: pokud potřebujete převést tuto jízdenku na jiný nosič, je tato omezeno množství okamžitých přesunů (u krátkodobých na počet dvou přesunů až po šest přesunů u roční přenosné šalinkarty). Další přesuny po přečerpání limitu okamžitých přesunů jsou možné pouze s deseti-minutovým zpožděním, po kterém bude potřeba požadovaný přesun finálně potvrdit.

 • Eshop Brno iD umožnuje placení pokut online z pohodlí domova. V případě, že nemáte účet na Brno iD, je potřeba se zaregistrovat. Zadáte platnou e-mailovou adresu a zvolíte si heslo. Následně potvrdíte, že nejste robot a kliknete na tlačítko registrovat. Pokud účet na Brno iD již vlastníte, stačí se pouze přihlásit. Po přihlášení (registraci) zvolte sekci MHD a záložku „Moje kontroly revizorem“.

  pokuty 1

  Nyní stačí zadat číslo pokuty a datum udělení pokuty.

  pokuty 2

  V případě úspěšného dohledáni, vám systém zobrazí částku k úhradě a pomocí žlutého tlačítka můžete přejít k placení (pokuty se do systému zadávají povětšinou ke konci dne, kdy došlo k jejímu udělení. Tedy zcela čerstvé pokuty systém ještě nemusí dohledat, stačí počkat do večera či dalšího dne a zkusit to znova).

  V nákupním košíku se zobrazí částka k úhradě (vždy lze platit naráz pouze jedna pokuta). Poté stačí přejít k zaplacení. Úspěšným uhrazením částky v eshopu je daná pokuta vyřešená.

  pokuty 4

  Vždy lze pokutu hradit v plné výši 1500 Kč + případné jízdné.

  V případě, že vlastníte ověřený "full" účet a měli jste v čase kontroly přiřazenou platnou nepřenosnou elektronickou předplatní jízdenku (na zónu kontroly), máte možnost úhrady poplatku 50,- Kč za zapomenutou šalinkartu (její nosič). Tuto částku lze uhradit (po jejím zaevidování na konci dne udělení) do deseti kalendářních dnů. Platbu "zapomenutí" lze řešit pouze v tom zákaznickém účtu, ke kterému je daná jízdenka vázaná.

 • Všichni, co v Brně platí za odpad (občané i majitelé zdejších nemovitostí) mají možnost požádat si o příspěvek na elektronickou roční základní nepřenosnou šalinkartu pro zóny 100+101. Příspěvek je výši 1 425 korun.

  O příspěvek může požádat každý, kdo je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad v Brně, není od jeho placení plně osvobozen a nemá k datu podání žádosti ani k datu rozhodnutí o přidělení příspěvku dluh na poplatku za komunální odpad.

  Nový zákazník

  Zákazník se nejprve zaregistruje za pomoci emailové adresy a volbě hesla na tomto e-shopu. Následně v sekci "Můj účet" vyplní své osobní údaje a nahraje fotografii. Poté si zvolí nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní platební kartu Visa nebo Mastercard, nebo tzv. anonymní kartu, kterou zakoupíte na pobočkách DPMB za 129 Kč). Následně vybere požadovaný typ jízdenky, zvolí způsob platby a zaplatí za ni. Po ověření osobních údajů (získání statusu "full" účtu) lze podat níže popsaným postupem žádost o poskytnutí příspěvku od města Brna, ovšem pouze do 60 dní od zakoupení jízdenky. Detailní návod pro ověření údajů můžete nalézt v návodu „Kde a jak si lze nechat ověřit osobní údaje pro získání full účtu či slevové nároky? A co je k tomu potřeba?“

  Stávající zákazník

  Zákazníci, kteří už mají ověřený (full) účet nebo si jej nechají ověřit, si pouze zakoupí základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101 a ihned po úspěšném zaplacení mohou požádat o dotaci.

  Kde najdu „tlačítko“ na dotaci?

  Po přihlášení/nákupu zvolíme sekci MHD -> Moje jízdenky, kde u právě zakoupené jízdenky uvidíme zelené dotační tlačítko.

  tlačítko dotace tlačítko dotace 2

  Pozor! Požádat o dotaci je nutné nejpozději do 60 dní od nákupu!!!

  V zobrazeném formuláři vyplníte číslo účtu, kam Vám bude poslána dotace ve výši 1425 Kč od MMB.

  tlačítko dotace účet 2

  Dále můžete doplnit případnou korespondenční adresu (pokud se neshoduje s adresou trvalého pobytu), odsouhlasíte 5 prohlášení a následně kliknete na tlačítko „zobrazit návrh smlouvy“.

  formulář dotace

  Po přečtení smlouvy kliknete na tlačítko „podepsat a odeslat“, stačí pouze kliknout a žádost se podepíše a odešle.

  smlouva dotace

  Po odeslání a úspěšném zpracování Vám přijde na e-mail zaregistrovaný v e-shopu www.brnoid.cz zpráva od MMB s číslem žádosti o dotaci. V jaké fázi se nachází Vaše žádost, si můžete prohlédnout i na e-shopu. Nyní máte úspěšně podanou žádost.

  smlouva dotace
 • Ve Vašem zákaznickém účtu můžete z pohodlí domova vrátit vaši nepřenosnou jízdenku, kterou již nechcete používat. Stačí po přihlášení v sekci MHD zvolit vlevo odkaz "Moje jízdenky" a v kolonce „platnost do“ kliknout na červenou šipku a odkaz "vrátit", který Vás přesměruje na formulář k vrácení.

  tlačítko vrácení

  V tomto formuláři zadáte datum, ke kterému chcete jízdenku vrátit a číslo účtu pro vrácení. Uvidíte zde i předběžnou částku na vrácení.

  formulář vracení

  Nezapomeňte tuto akci potvrdit vaším heslem k účtu do Brno ID !

 • Pokud chcete zlevněnou šalinkartu ihned a nemáte zatím ověřený účet s vaší slevovou kategorií, tak máte možnost přiřadit si na 5 dní vybranou slevovou kategorii. Při nákupu jízdenky využijete tlačítko "vyřešit" a vyberete příslušnou kategorii na kterou máte mít nárok jako na následujících obrázcích (nelze si takto přidělit kategorii opravňující k šalinkartám zdarma). Tento nárok je potřeba do 5 dní ověřit na jakémkoliv z ověřovacích míst. Pokud do uplynutí této doby svůj nárok nedoložíte, bude jízdence automaticky zkrácena platnost úměrně rozdílu ceny vůči základní u jízdenek na zóny 100 a 101, u ostatních jízdenek dojde k jejich zablokování.

  Pozor toto přiřazení lze udělat v každém účtu pouze jedenkrát, lhůta běží ode dne přiřazení bez ohledu na platnost jízdenky.

  dočasné přiřazení dočasné přiřazení 2
 • Detailní návod a postup naleznete zde na samostatné stránce.

 • Jak koupit ihned studentskou šalinkartu z domova? A jak řešit status studenta online?

  K nákupu šalinkarty potřebujete mít zákaznický účet v eshopu a v sekci "Můj účet" vyplněné osobní údaje (jméno + příjmení + datum narození + trvalé bydliště) a nahranou fotografii. Poté budete mít přístup k nákupu nepřenosných jízdenek.

  Abyste si mohli koupit studentskou šalinkartu, potřebuje mít k vašemu účtu přiřazenou slevovou kategorii student. Pokud máte již ověřený full účet a jste student MU / VUT / Mendelu / JAMU / Univerzita obrany a některé další školy, pak si tuto kategorii můžete zařídit snadno online podle postupu popsaného o něco níže. Studenti ostatních škol si mohou vyřešit status studenta online za pomoci čísla validního průkazu ISIC stejným postupem. Pokud nemáte full účet (anebo jste ze střední školy bez průkazu ISIC) a chcete šalinkartu ihned, tak máte možnost si na 5 dní přiřadit slevovou kategorii student (toto přiřazení lze udělat v každém účtu pouze jedenkrát). Při nákupu jízdenky využijete tlačítko "vyřešit" a vyberete kategorii "student", tak jak je to popsané v předchozím bodu. Následně je ale potřeba si do 5 kalendářních dnů účet ověřit, a následně budete moci trvale vyřešit váš status studenta níže popsaným způsobem.

  Online ověření (pro MU / VUT / Mendelu / JAMU / Univerzitu obrany a některé další školy) a ověření přes ISIC

  Pokud máte ověřený účet a je vám mezi 18 až 26 roky, pak uvidíte v sekci "Můj účet" tlačítko "Ověř status studenta".

  ověř status studenta

  Po použití tlačítka budete přesměrováni na stránku, kde si vyberete vaši školu kliknutím na její logo. Studenti VUT, Mendelu, Univerzity obrany a některých dalších škol doplní své studentské id ( číslo studenta) a použijete tlačítko "Podat žádost". U Masarykovy univerzity je zapotřebí nejdříve přejít odkazem do IS MUNI (pro JAMU platí obdobně totéž) k udělení potřebného souhlasu s předáváním osobních údajů a poté se vrátit do eshopu a zadat UČO a odeslat. Níže příklad pro variantu MU a druhá varianta (v příkladu použito VUT) pro ostatní školy. V případě, že jste z jiné školy, pak využijte odkaz "ISIC" a ověřte se přes číslo této karty.

  status studenta mu . . . status studenta vut atd.

  Poté systém (většinou do cca 10 sekund) automaticky vyhodnotí Váš požadavek, úspěšné spárování uvidíte i v záložce můj účet. Jednou provedené úspěšné online ověření se už samo pravidelně obnovuje a nemusíte nic řešit.

  status studenta online status studenta online

  Až by se automatické prodloužení nepovedlo, tak dostanete 7 dní před datem vypršení statutu studenta upozornění emailem. Pokud jste přestali být studentem, stačí počkat na vypršení statutu studenta. Poté vám dorazí email o zkrácení zbylé platnosti jízdenky, které bude úměrné rozdílu zlevněné a běžné ceny (tedy u studentů se zkrátí zbývající platnost o polovinu) u jízdenek na zóny 100 a 101 (takto upravenou jízdenku lze poté bez jakýchkoliv omezení využívat až do nového konce její platnosti), u ostatních jízdenek dojde k jejich zablokování.
  Pokud byste opět získali status studenta, jízdence se (na počátku nejbližšího kalendářního dne) zbylá platnost jízdenky opět úměrně prodlouží (či se jízdenka odblokuje).

 • Systém je určený pro všechny kategorie zákazníků využívajících nepřenosné jízdenky (včetně jízdenek zdarma jako je mají třeba děti do 10 let či osoby nad 70 let). Dále je možno v tomto systému zakoupit roční přenosnou jízdenku, přenosnou jízdenku na 24 hodin a v pouze elektronické verzi přenosné jízdenky s platností na 2 až 30 kalendářních dnů a další typy jízdenek.
 • Není potřeba žádná nová kartička. Cestující mohou použít bezkontaktní bankovní kartu, kterou již mají. Při nákupu kupónů se vyhnete frontám na přepážkách. V případě ztráty či odcizení karty je možno zaregistrovat jakoukoliv novou kartu a použít ji jako nový nosič pro vaše předplatní jízdenky.
 • V e-shopu je možné si zakoupit všechny produkty IDS JKM. Jedná se tedy o jízdenky pro děti do 3 let s doprovodem, děti ve věku od 6 do 10 let, děti od 10 do 15 let, mládež od 15 do 18 let, studenty ve věku od 18 do 26 let, základní kategorii, seniory do 65 let, osoby 65 až 70 let i osoby nad 70 let. Dále přenosné jízdenky (včetně roční, jízdenky na 24 hodin či třeba jízdenek s platností 2 až 30 kalendářních dnů) a další typy.
 • To je velice častá otázka, především od zákazníků, kteří mají zájem využít příspěvku ve výši 1.425 Kč na nákup základní roční předplatní nepřenosné jízdenky, který v rámci nového dotačního programu v roce 2016 schválilo Zastupitelstvo města Brna a který stále funguje a platí. Před skončením platnosti Vaší papírové jízdenky si s předstihem až 30 dnů na www.brnoid.cz můžete zakoupit elektronickou jízdenku přes eshop a dle pokynů si následně můžete po ověření vašeho účtu i plně online požádat o tento příspěvek.
 • Program je určen pro zákazníky e-shopu využívající elektronické předplatní jízdenky a je automaticky aktivní u všech zákazníků. Maximum bodů na účtu zákazníka je omezeno na 50 bodů. Body, které obdržíte nad maximální počet, budou automaticky převedeny do soutěže o šalinkarty zdarma. Stav vašich bodů kdykoliv zjistíte v modulu MHD v sekci „Moje kontroly revizorem“.

  bonus body 2

  Jak bonusové body získám?

  Bonusové body získáváte za úspěšné revize vašich elektronických předplatních jízdenek. Za každé čtvrtletní, ve kterém jste byli alespoň jedenkrát úspěšně zkontrolováni revizorem, obdržíte (po konci tohoto čtvrtletí) 10 bonusových bodů. Body byly připsány i zpětně od počátku roku 2017.

  Na co mohu použít body?

  Body můžete použít na snížení nebo plné uhrazení sankce za 50 Kč v případech, kdy se vám nepovedlo prokázat revizorovi, že máte platnou elektronickou předplatní jízdenku (zapomenutý nosič, nefunkční nebo neaktivovaná karta apod.) Kdykoliv také můžete své bonusové body převést jednorázově a nevratně do soutěže, ve které budou (cca jednou za každé pololetí) vylosování tři výherci, kteří obdrží nepřenosnou roční šalinkartu zdarma. Každý bod investovaný do soutěže se chová jako by to byl jeden los v tombole.

  Lze body použít i na jiné služby a produkty u DPMB?

  Prozatím ne. Body také nelze směnit za peníze a nelze je použít na jiné služby a produkty.

  Jak uhradím sankci za 50 Kč pomocí bodů?

  V sekci "Moje kontroly revizorem" po úspěšném dohledání pokuty dle jejího čísla a data, se vám v případě nenulového stavu bonus bodů objeví pole, ve kterém budete moci zadat počet bodů k uplatnění a snížení placené částky. Zadáte počet bodů, které chcete uplatnit a přejdete na zaplacení pokuty.

  bonus body 2 bonus body 2

  V případě, že budete mít plný počet 50 bodů, tak se vám automaticky objeví i tlačítko "Vyřešit poplatek zcela bonusovými body" po jehož použití bude sankce ihned vyřešená.

  bonus body 2
 • Pro zakoupení dárkového poukazu na šalinkartu je potřeba mít založenou registraci na portálu BrnoID.cz ve verzích basic, nebo full. Nejprve je potřeba přejít do sekce MHD pomocí adekvátního tlačítka po levé straně nabídky eshopu. Po rozkliknutí sekce MHD je potřeba kliknout na tlačítko "Koupit dárkový poukaz". Zde si zvolíte, na jakou dobu by měla šalinkarta být – měsíční, čtvrtletní, nebo roční. Nabízí se zde i možnost nákupu přenosné šalinkarty, ovšem ta je zde pouze v její roční verzi. Po zvolení jedné z prvních tří možností (tedy měsíční, čtvrtletní, nebo roční) se vám nabízí veškeré slevové kategorie. Po vybrání jedné z nich pak už jen klikněte na tlačítko "Přidat poukaz do košíku" a svou volbu potvrďte zeleným tlačítkem "Přejít k placení". Zde pak pro svou platbu zvolte platební bránu GoPay, kde můžete zaplatit buď internetovým bankovnictvím jedné z vypsaných bank, nebo kartou online. Po úspěšné úhradě vám do emailu přijde samotný poukaz, který pak buď v tištěné podobě, nebo v elektronické podobě můžete někomu darovat.

 • Pro zaplacení šalinkarty dárkovým poukazem je potřeba postupovat stejně, jako při klasickém nákupu nepřenosné, nebo přenosné šalinkarty a to jen s tím rozdílem, že při volbě formy placení nevyberete portál GoPay, ale z listu možností plateb vyberete "Zaplatit dárkovým poukazem pro nákup šalinkarty". Tuto možnost uvidíte pouze v případě, že budete mít ve svém nákupním košíku pouze jeden produkt (šalinkartu). Zde vyplníte kód z poukazu ve formátu D-ABCDEFGHI a svou platbu potvrdíte tlačítkem "Zaplatit šalinkartu poukazem".

Nejčastější dotazy k elektronickým jízdenkám IDS JMK

 • K zakoupení nepřenosné jízdenky je potřeba vytvořit registraci zde v eshopu, vyplnit veškeré ověřované osobní údaje v sekci "Můj účet" a nahrát zde i fotografii. Následně si musíte v sekci "Koupit předplatní jízdenku" přes tlačítko "Přidat nosič" zaregistrovat nosič pro vaši jízdenku a následně jej po úspěšném přidání vybrat tlačítkem "Zvolit nosič". Poté si vyberete požadovanou jízdenku a zvolit si počátek její platnosti. Po vložení do košíku můžete přejít k placení a vybrat si způsob placení, tedy buď platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo pokud začíná platnost vašeho produktu za 5 či více pracovních dní, můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).

  Po prvotním zakoupení vaší šalinkarty je pak potřeba si ověřit své osobní údaje a to buď online, nebo přímo na některém z kontaktních center či ověřovacích míst. Lhůta pro ověření osobních údajů činí 30 dní po zakoupení jízdenky.

 • Dobrým zdrojem informací k fungování systému elektronických jízdenek a informací o IDS JMK jsou webové stránky www.idsjmk.czNejčastější otázky a odpovědi najdete také na Nejčastější otázky a odpovědi k IDS JMK

Nejčastější dotazy k placení místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně přes tento e-shop

 • Jakýmkoliv poplatníkům, kteří jsou zvyklí provádět elektronické platby a chtějí využít tento způsob placení. 
 • Formulář, přes který platíte, vám umožňuje zadat libovolné množství poplatníků a následně za všechny zaplatit jednou platbou. Formulář také obsahuje větší množství informací o každém poplatníkovi, které mají napomoci úspěšnému zpracování platby, pokud by byl problém s rodným číslem jakožto hlavním identifikátorem. Formulář také pomáhá s výpočtem správné výše poměrné částky v případech, kdy je poplatková povinnost za kratší období než je celý rok.
 • Prvním krokem bude vytvoření účtu v e-shopu (platný e-mail a heslo). Pro placení místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně není třeba vyplňovat žádné další osobní údaje. Ty můžete zadat až přímo do formuláře. Pokud si ovšem nějaké údaje vyplníte, pak se vám rovnou přenesou do formuláře a ušetří vám jejich vepisování. 
 • Pro placení odpadů skrze portál BrnoID.cz je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) v eshopu BrnoID.cz a následně přejít do modulu Odpady. Zde pak musíte kliknout na tlačítko Zaplatit za odpad. Zobrazí se vám formulář, kam je potřeba vyplnit veškeré osobní údaje (pokud je máte vyplněné v sekci "Můj účet", automaticky se propíší k prvnímu plátci a stačí akorát doplnit položku "rodné číslo"). Pokud jste plátcem poplatku za nemovitosti, lze pomocí tlačítek „Přičíst poplatkovou povinnost za nemovitost“ a „Odečíst jednu popl. Povinnost“ přičítat, nebo odečítat právě tyto nemovitosti. Pokud chcete platit i za další osoby, můžete ve spodní části formuláře kliknout na tlačítko „Přidat poplatníka“ a následně vyplnit i jeho osobní údaje. Jakmile máte vše vyplněno, stačí kliknout na tlačítko „Přejít na placení“. Po odkliknutí tohoto tlačítka se dostáváte ke shrnutí objednávky a k přechodu do placení. Pro samotný výběr způsobu platby je nutné nejprve přejít do platební brány GoPay a zde vybrat jednu z možností placení = internetové bankovnictví vybraných bank nebo platbu kartou online.
 • Veškeré podrobnější informace lze nalézt na stránkách Statutárního města Brna

Nejčastější dotazy k rodinným voucherům

 • Žádost se podává z účtu dítěte, které musí mít ověřené osobní údaje (jak se řeší ověření naleznete zde) a musí:
  • mít věk (v den podání žádosti) alespoň 6 let a nedosáhnout věku 18. let
  • mít trvalé bydliště ve městě Brně a být občan České republiky
  • žadatel musí prokázat, že společný rozhodný příjem domácnosti nepřesahuje 750 000 Kč čistého v kalendářním roce 2022 (při podání žádosti do 30. 6. 2024) či v roce 2023 (při podání žádosti od 1. 7. 2024)

 • Za rozhodný příjem se považuje součet těchto příjmů, byly-li v daném roce zaúčtovány nebo vyplaceny:

  a) příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
  b) příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů,
  c) příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,
  d) plnění z vyživovací povinnosti,
  e) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění,
  f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
  g) rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek.

  Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v daném roce samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství; částka průměrné měsíční mzdy se stanoví podle § 5 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře.

  Je-li dítě svěřeno do střídavé péče nebo společné péče, posuzují se pro účely stanovení rozhodného příjmu příjmy posuzované osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti a která v jeho zastoupení podala žádost o rodičovský voucher, a další posuzované osoby, které s posuzovanou osobou a s dítětem žijí.

  Posuzovanou osobou je

  a) rodič,
  b) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů; co se rozumí rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, stanoví zákon o státní sociální podpoře,
  c) manžel nebo partner rodiče nebo osoby podle písmene b),
  d) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle písmene b),
  e) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písmene b), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písmene b) žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti
 • O dar kreditu je možné žádat prostřednictvím modulu Rodičovské vouchery. Systém Rodičovských voucherů je nový speciální modul v rámci Brno iD. K využití funkcí tohoto modulu je potřeba mít ověřený uživatelský účet dítěte na Brno iD. Služba je otevřená uživatelům účtu full Brno iD (vždy jde o účet dítěte), případně oprávněná osoba, která nemá účet dítěte ověřený nebo zřízený, si jej může založit a nechat ověřit kdykoliv online žádostí nebo osobně na prodejním místě DPMB nebo KORDIS.

 • K podání žádosti je třeba vyplnit ve formuláři žádosti rodné číslo dítěte, kontaktní e-mail a správně vyplnit údaje o zákonném zástupci: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození a adresu trvalého bydliště. Žádost se podá (uloží) úspěšně pouze v případě, že údaje dítěte a zákonného zástupce jsou platné a správné. Údaje o dítěti i zákonném zástupci se online ověřují v registru obyvatel.

 • Dítě musí být občanem ČR, ale rodič či zákonný zástupce nemusí. Pokud nejste občanem ČR, kontaktujte nejdříve referenta Rodičovských voucherů na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailem. Vaše žádost o přidělení kreditů na Brno iD bude řešena individuálně. Kontaktní informace: tel.: +420 542 172 482, +420 542 172 520, e-mail: rodicovskevouchery@mailbrno.cz

 • Po schválení žádosti o dar kreditu úředníkem na straně města Brna dojde k přidělení 4000 kreditů na účet dítěte a současně k zaslání platné (chápejme jako podepsané) darovací smlouvy na kontaktní e-mail, který žadatel zadal do systému (rozumějme jako e-mail zákonného zástupce).

 • O kredity je možné žádat od spuštění modulu až do 30. 11. 2024. Kredity lze uplatnit od 1. 1. 2024 do 30. 12. 2024, nevyužité kredity 31. 12. 2024 expirují.

 • Rodič se přihlásí do účtu dítěte, z něj se v modulu Rodičovské vouchery proklikne na stránku "Nabídnout kredit organizaci" a vybere organizaci, kterou jeho dítě navštěvuje. Následně vyplní název kroužku či aktivity, cenu aktivity a variabilní symbol (ten, kterým máte platit převodem spoluúčast za kroužek). Formulář vám vypočítá z obecných procent nastavených organizací, kolik maximálně kreditů lze použít, pokud tolik kreditů máte (může se vzácně stát, že vám organizace přímo napíše, že pro nějakou určenou aktivitu platí odlišná spoluúčast, ale takovou informaci by vám měla říct přímo organizace). Po vyplnění formuláře odešlete nabídku kreditů vůči organizaci. Ta většinou čeká, než rodič uhradí určenou spoluúčast klasickým způsobem (stejně jako dosavadní platby za kroužek) a poté přijme vaše kredity. Příklad: Kroužek stojí 1000 Kč, kredity lze hradit 80% částky, spoluúčast rodiče je nastavena organizací na 20%. Rodič vyplní v Brno ID cenu 1000 Kč a ukáže se, že lze využít 800 kreditů. Vedleš toho rodič musí dle podmínek organizace včas uhradit klasickou cestou spoluúčast 200 Kč.

  Minimálně se musí nabízet a uplatnit najednou 500 či více kreditů (ledaže by vám zbývalo méně, pak veškerý zbytek kreditů), tedy kredity lze běžně uplatňovat na aktivity (při 80% spoluúčasti) v ceně alespoň 625 Kč.

  Některé organizace (třeba SVČ Lužánky) vám mohou přímo poslat QR kód, který vede jako odkaz na výše uvedenou sekci Brno iD a po přihlášení do účtu dítěte na Brno iD a vstupu na výše uvedenou podstránku se vám většina údajů formuláře předvyplní a usnadní vám to práci.

 • Do projektu se mohou zapojit všechny organizace poskytující volnočasové aktivity (kroužky, tábory..) dětem ve věku od 6 do 18 let. V případě zájmu o registraci, prosíme o zaslání následujících informací o vaší organizaci: název a sídlo organizace, IČO, ID datové schránky a číslo bankovního účtu. Tyto informace budou využity k založení účtu pro organizaci v systému Brno ID. Údaje zašlete prosím do datové schránky města Brna (a7kbrrn) a do předmětu uveďte "Rodičovské vouchery". K aktivaci registrace budete vyzváni datovou zprávou, s přímým odkazem do Brno ID, kde všechny výše uvedené kroky provedete.

  Organizacím, které se do projektu zapojí, bude v systému Brno iD vytvořen účet k administraci a akceptaci kreditů na pořádané aktivity. Organizace si nastaví parametr spolufinancování volnočasové aktivity ze strany rodiče, a to v intervalu 20 % až 80 % ceny, přičemž zbývající část může být hrazena prostřednictvím kreditů.

Nejčastější dotazy k turistické kartě BRNOPAS

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, máte-li jinou, pište prosím na info@ticbrno.cz

 • BRNOPAS je turistická karta plná výhod, která vás provede Brnem a jižní Moravou a doporučí zajímavá místa i aktuální události. Navíc vám zajistí vstupy ZDARMA a výrazné slevy na vstupném.
 • Každému, kdo se chystá do Brna na návštěvu a nechce minout nic zajímavého. A také každému, kdo chce ušetřit, takže třeba i Brňákům.
 • BRNOPAS v sobě přehledně sdružuje pravidelně aktualizovanou nabídku řady institucí. Získáte vstupy zdarma, zejména do 5 TOP míst v Brně (na hrad Špilberk, na věž katedrály sv. Petra a Pavla, do Kostnice u sv. Jakuba, na věž Staré radnice a do Zoo Brno), výhodné slevy a s BRNOPASEM na tři dny i plavbu lodí zdarma (v době lodní sezóny).
 • BRNOPAS je schopný se přizpůsobit vašim potřebám a délce pobytu. Na výběr jsou varianty od jednoho do tří dnů pro dospělé i děti. BRNOPAS platí vždy celý kalendářní den podle zvolené platnosti. Každou variantu BRNOPASu je možné koupit i se vstupenkou do vily Tugendhat, při nákupu stačí zvolit variantu BRNOPAS se vstupenkou do vily Tugendhat.
 • Možnost nákupu je buď online zde v e-shopu nebo na prodejních místech, kterými jsou infocentra TIC BRNO: na Radnické 8, na hlavním nádraží – Nádražní 1 a na Panenské 1, zapojené hotely a mimo Brno je možné zakoupit BRNOPAS na zámku v Mikulově, kde můžete hned využít slevu na vstup do zámku a do blízkého Archeoparku v Pavlově a dále pokračovat do Brna.
 • Ano, pokud si vyberete variantu BRNOPAS se vstupenkou do vily Tugendhat, součástí je vstupenka na rozšířený okruh – prohlídku vily i s technickým zázemím, která trvá 90 minut a je v hodnotě 400 Kč pro dospělou osobu a 250 Kč pro dítě do 15 let. Vstupenku koupíte online nebo na prodejních místech, nejdříve však 7 dní před daným termínem. Po zaplacení obdržíte BRNOPAS ve formě QR kódu a vstupenku do vily Tugendhat. Kapacita BRNOPASů se vstupenkou do vily je omezena.
 • BRNOPAS obdržíte jako QR kód, který vám bude buď zaslán e-mailem, nebo v infocentru vytištěn. K němu na infocentrech TIC BRNO obdržíte tištěnou brožurku BRNOPAS, oficiálního městského průvodce v hodnotě 100 Kč a pohlednici Brna.
 • S turistickou kartou BRNOPAS můžete ušetřit až 1270 Kč.
 • Děti do 6 let mají ve většině institucích vstup zdarma i bez BRNOPASu. Ale pokud se v jednom dni chystáte navštívit Vědecké centrum VIDA (běžné vstupné pro dítě od 3 let 150 Kč) a Zoo Brno (běžné vstupné pro dítě od 3 let 120 Kč), vyplatí se koupit pro dítě BRNOPAS na 1 den za 220 Kč, kde máte vstupy do těchto i několika dalších objektů zdarma.

Nejčastější dotazy k propojení s Knihovnou Jiřího Mahena

 • Prozatím pro kohokoliv, kdo má v KJM čtenářský účet a chce si jej propojit se svým Brno id FULL účtem. Pokud chcete například napojit a spravovat i účty vašich dětí, využijte k tomu jejich závislé účty.
 • Po propojení účtů budete moci online sledovat stav vašeho kreditu v KJM, prodlužovat kdykoliv čtenářskou registraci či hradit vaše případné dluhy online.
 • V sekci "Napojit knihovní účet" budete muset zadat jako login číslo vašeho čtenářského průkazu a vaše knihovní heslo (obvykle prvních šest znaků vašeho rodného čísla). Pokud budou oba údaje správně a budou se shodovat vaše hlavní osobní údaje, tak dojde k napojení účtu. A hned poté se vám zobrazí nová sekce pro správu napojeného účtu.
 • Od 16. 9. 2019 bude možné přímo z Brno iD FULL účtu si založit nový čtenářský účet v Knihovně Jiřího Mahena. Jako čtenářský průkaž si zvolíte jeden z vašich eshopových nosičů (bankovních karet), které budou fungovat jako identifikátor úplně stejně, jako je tomu u elektronických šalinkaret.

Nejčastější dotazy k propojení se Zoo Brno

 • Pro ty, kteří chtějí pro sebe či pro někoho ve svém okolí pořídit některou z nabízených vstupenek, permanentek či dárkový poukaz.
 • Na jakýkoliv vybraný typ vstupenky lze zakoupit i dárkový poukaz v podobě hezkého PDF souboru. Po zaplacení vám v rámci potvrzení o nákupu přijde vygenerované PDF (a také jej můžete kdykoliv stáhnout v sekci "Moje Zoo produkty").
 • Pro zakoupení produktů si vyberte některou ze sekcí Zoo jako je "Koupit vstupenku" a další. Pro zakoupení vstupenek a dalších produktů ZOO je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) v eshopu BrnoID.cz a následně přejít do modulu ZOO, kde kliknete na některý z odkazů jako například "Koupit vstupenku". Poté se dostanete k přehledu vstupenek (či v v dalších sekcích permanentek nebo dárkových poukazů), kde si můžete vybrat některý z nich. Následně použijete tlačítko "Přidat do košíku" a následně možnost "Přejít k placení". Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank), nebo si můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).
 • V sekci "Adopce a sponzorství zvířat" si vyberte zvíře, které chcete podpořit a zadejte částku. Následně vyberte typ adopce (za fyzickou osobu, školu či neziskovku nebo za právnickou osobu) a vyplňte potřebné údaje. Můžete vyplnit i osobu, na jejíž jméno bude dar provedený. Následně se vám zobrazí návrh adopční smlouvy, který odsouhlasíte a přidáte si adopci do nákupního košíku k zaplacení. Po zaplacení vám v rámci potvrzení o nákupu přijde i adopční smlouva v PDF formátu a adopční certifikát.

Nejčastější dotazy ohledně modulu sport

 • Pro zakoupení takovýchto produktů je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) na eshopu BrnoID.cz a následně přejít do modulu Sport, kde si zvolíte příslušným odkazem, jaký produkt a které společnosti chcete zakoupit. Při výběru produktu je potřeba určit typ či i množství, které si přejete zakoupit. Po úspěšném výběru klikněte na tlačítko "Přidat do košíku". Můžete buď pokračovat v nákupu přes tlačítko "Pokračovat v nákupu" anebo pokud jste již svůj výběr dokončili, využijte tlačítko "Přejít k placení". Poté si můžete v nákupním košíku vybrat způsob placení a to buď za platbu online za pomoci platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank). U produktů společnosti STAREZ - SPORT si můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).
 • V e-shopu Brno ID lze prozatím zakoupit čipové hodinky pouze pro dospělou osobu. Pro děti či seniory zakoupíte čipové hodinky na pokladně, kteréhokoliv sportoviště společnosti STAREZ – SPORT, a.s. Prodej těchto typů čipových hodinek je omezen z důvodu nutnosti prokázat nárok na slevu, tj. věk dítěte (do 14-let včetně) nebo věk 65+.
 • Doba platnosti čipových hodinek je stanovena na 2 roky od posledního použití na střediscích společnosti STAREZ - SPORT, a.s.
 • V běžných případech v podstatě okamžitě po úspěšném zaplacení. Pokud by nebyl připsán do 24 hodin, obraťte se případně na Zákaznickou podporu e-shopu.
 • Čipové hodinky lze využít na sportovištích společnosti STAREZ - SPORT. Jsou to: Aquapark Kohoutovice, Městský plavecký stadion Lužánky, Lázně Rašínova, Bazén Ponávka, Kluziště Vodova, Bruslení za Lužánkami, Koupaliště Riviéra a Koupaliště Zábrdovice.
 • Vstupy do bazénu, sauny, wellness, posilovny, solária a kluziště. Mimo to lze hradit i útratu za občerstvení nebo zakoupené zboží na sportovištích Aquapark Kohoutovice, Městském plaveckém stadionu Lužánky, Kluziště Vodova, Bruslení za Lužánkami a ve stánku Kaskády na koupališti Riviéra.
 • Ano, čipové hodinky pro dospělé osoby jsou přenosné. To znamená, že je můžete půjčit komukoliv a daná osoba je může využívat místo vás. Na pokladně lze platit čipovými hodinkami i za vstup více osob najednou. Každá další osoba pak na pokladně obdrží vlastní hodinky pro uzamčení skříňky, které při odchodu opět vrací zpět na pokladně (platí jen na některých sportovištích).
 • Pro zakoupení čipových hodinek přes eshop BrnoID.cz je potřeba vytvořit základní registraci (za pomoci emailové adresy a určení hesla) a následně kliknout na modul Sport, kde použijete odkaz "Získat čipové hodinky". Jako první krok je nutné zvolit výši kreditu na vašich čipových hodinkách a tuto hodnotu vyplnit v příslušné kolonce. Dále musíte zvolit způsob dodání hodinek (při možnosti doručení poštou je nutno vyplnit i adresu pro doručení) a poté využít tlačítko "Přidat objednávku čipových hodinek do košíku" a poté i funkci "Přejít k placení". Poté můžete v nákupním košíku k výběru způsobu placení a to buď za pomoci platby online pomocí platební brány GoPay (umožňuje platbu internetovým bankovnictvím u vybraných bank nebo můžete platit platební kartou online), nebo si můžete vybrat i platbu OFFLINE bankovním převodem (vygenerují a zobrazí se vám platební údaje, na které je potřeba zaslat vaši platbu).
 • Za celodenní vstupenku na koupaliště Riviéra zakoupenou v tomto e-shopu nelze nárokovat na pokladně při odchodu do 14 hod. vratku (rozdíl mezi celodenním a odpoledním vstupným).

Nejčastější dotazy k modulu Hvězdárna

 • Pro ty, kteří chtějí pro sebe či pro někoho ve svém okolí online pořídit vstupenky na pořad Hvězdárny či zakoupit dárkový poukaz na vstup do Hvězdárny.
 • Ano, v sekci "Koupit dárkový poukaz" lze snadno zakoupit libovolný počet kusů poukazu na 1 vstup na standardní pořady Hvězdárny a planetária Brno. Po zaplacení vám přijde do emailu poukaz či poukazy v podobě PDF souboru (a také je lze kdykoliv stáhnout v sekci "Mé vstupenky do Hvězdárny").
 • Pro zakoupení produktů si vyberte buď sekci "Koupit vstupenku", kde je nejprve třeba vybrat si konkrétní akci na stránkách Hvězdárny dle aktuálního programu a po návratu na Brno iD si můžete naklikat u akcí v Digitáriu konkrétní sedadla a u ostatních jen počet a typy vstupenek dle vašeho výběru a následně je přidat do nákupního košíku. Případně lze zakoupit dárkové poukazy v sekci "Koupit dárkový poukaz". Poté můžete z nákupního košíku přejít do platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank). Po zaplacení vám přijde email se zakoupenými produkty.
 • Jakékoli stornování vstupenek je možné pouze osobně v pokladně Hvězdárny a planetária Brno nejpozději před začátkem zakoupeného představení. Vstupenky zakoupené na koncerty, divadelní vystoupení nebo akce spolupořádané jinými organizacemi nelze vracet ani vyměňovat.

Nejčastější dotazy k modulu Muzeum města Brna

 • Pro ty, kteří chtějí pro sebe či pro někoho ve svém okolí pořídit online vstupenky na hrad Špilberk, do vily Tugendhat či do Arnoldovy vily. Informace o těchto objektech naleznete zde.
 • Pro zakoupení produktů si vyberte jednu se sekcí, kde lze kupovat vstupenky na hrad Špilberk, vilu Tugendhat a Arnoldovu vilu. U vstupenek si vyberte z nabídky dle požadovaného typu a jazyka, zobrazí se vám dostupné možnosti návštěvy. Po kliknutí na určitý termín vidíte i kdy bude případně možné vstupenku zakoupit, pokud ještě není dostupná. Pokud akci lze již nakupovat, tak v dalším kroku vyberete typy a počet vstupenek. Poté můžete z nákupního košíku přejít do platební brány GoPay (umožňuje online platbu platební kartou nebo předvyplněným bankovním převodem internetovým bankovnictvím vybraných bank). Po zaplacení vám přijde email se zakoupenými produkty.
 • Při výběru konkrétního termínu ihned uvidíte, kdy bude možné vstupenky na požadovanou akci zakoupit.

Nejčastější dotazy k prodloužení pronájmu místa na Brněnských hřbitovech online

 • Pro ty, kteří mají Brno iD full a současně se jim blíží ke konci nájemní smlouva na hrobové místo na některém ze hřbitovů spravovaných Správou hřbitovů města Brna, p.o. První podmínkou možnosti řešit obnovení smlouvy na dalších 10 let je být jediným nájemcem (v případě více nájemců je totiž třeba jejich společná osobní účast nebo plné moci). Nejprve je potřeba dohledat existenci smlouvy za pomoci údajů ze smlouvy. Také dojde k porovnání vašich ověřených osobních údajů s údaji na smlouvě (u adresy máte možnost zadat původní adresu, jak byla na smlouvě, pokud se liší od vaší aktuální trvalé adresy). Pokud se smlouva dohledá a je ve stavu, kdy je možné ji obnovit na dalších 10 let (lze to dělat nejdříve 1 rok před koncem její platnosti), zobrazí se vám formulář k vyplnění některých potřebných údajů a také výše nájmu. Poté budete moci navrhovanou nájemní smlouvu odsouhlasit, přidat nájemní částku do nákupního košíku a přejít k jejímu zaplacení. K definitivnímu uzavření smlouvy dojde až po úspěšném zaplacení částky, kdy vám od eshopu přijde emailem potvrzení o zaplacení a od systému Správy hřbitovů města Brna vám přijde email s uzavřenou nájemní smlouvou ve formě PDF.

Nejčastější dotazy k propojení se systémem rezidentního parkování v Brně

 • Pro ty, kteří mají Brno iD full a chtějí si založit osobní účet v systému rezidentního parkování z domova, aniž by kvůli tomu museli chodit na úřad. Do úspěšně založeného parkovacího účtu se lze z Brno iD napřímo přihlašovat bez nutnosti zadávat login či heslo.
 • Ti, kteří již osobní stránky uživatele v systému rezidentního parkování v Brně mají, si jej mohou s Brno ID propojit (postup je stejný jako u zakládání účtu). Pro úspěšné propojení se musí shodovat login (email) a osobní údaje na obou stranách. Díky propojení se můžete do osobních stránek uživatele přihlašovat přímo z Brno iD bez nutnosti zadávat další login či heslo.
 • Osobní stránky uživatele jsou elektronický účet, přes který je možné vyřídit parkovací oprávnění elektronicky. Prostřednictvím tohoto účtu pak může např. rezident udělovat parkovací oprávnění svým návštěvám. Na volné hodiny pro návštěvy má nárok každý rezident bez ohledu na věk či vlastnictví automobilu. Podrobný návod na používání OSU naleznete zde.
 • Přestože nemáte auto, můžete pomocí osobních stránek uživatele (OSU viz výše) zažádat o volné hodiny pro návštěvy, které můžete přes tyto stránky udělovat např. řemeslníkům či rodině, když Vás přijede navštívit. Pokud Vaše rezidentní oblast spadá do zóny A nebo v zóny B, máte nárok na 200 hodin ročně zdarma a je možné si jednou ročně 100 hodin za 100 Kč dokoupit. V zóně C je to pak 100 hodin ročně zdarma a dalších 50 hodin lze jednou za rok dokoupit za 100 Kč.

Nejčastější dotazy k modulu VZMB

 • Chcete-li udělat radost sobě nebo někomu blízkému a poslat za něj přání stromu, pak můžete využít služby tohoto modulu. Vaším příspěvkem se zapojíte do péče o stromy a veřejnou zeleň v Brně.
  Můžete plně online poslat přání svému vybranému stromu a stát se jeho přispěvatel nebo s částkou nad 500 Kč pošlete online nejen přání, ale stanete se adoptivním rodičem vybraného stromu a vámi zvolené jméno může být dle přání zaneseno do mapy k tomuto stromu.
 • Jedná se o peněžitý dar poskytovaný na podporu péče o stromy ve městě Brně vykonávané Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací. Přijetím peněžitého daru poskytnutého Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, nabývá tato příspěvková organizace dar pro svého zřizovatele, tj. statutární město Brno dle ust. § 27 odst. 6 ve spojení s ust. 37b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
|

Nejčastější dotazy ohledně modulu Dáme na vás