Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Výsledky hlasování o hodnotitelích dotací v oblasti kultury

Každá hodnoticí komise v uvedených oblastech kultury má celkem pět členů. Jednoho člena vybrala ve veřejném hlasování veřejnost, jeden byl vybrán z akademického prostředí vysokých škol, jednoho doporučí Odbor kultury MMB a dva členové budou jmenováni z řad Komise kulturní Rady města Brna nebo na základě jejího doporučení. Členy hodnoticích komisí jmenuje Rada města Brna a náměstek primátorky města Brna Bc. Tomáš Koláčný, funkční období členů je dvouleté. Vybraní hodnotitelé budou odborně posuzovat žádosti o dotace v oblasti kultury na roky 2023 a 2024.

Elektronické hlasování probíhalo od půlky dubna do 15. 5. 2022.

Vítězi veřejného hlasování se stali:

1.Oblast audiovizeMgA. Lucie Hlavicová
2.Oblast divadla, performance a cirkusuprof. Mgr. Zoja Mikotová
3.Oblast hudbyIng. Přemysl Štěpánek
4.Oblast celoroční činnosti hudebních klubůBcA. Prokop Holoubek
5.Oblast kulturně vzdělávací a zájmové činnostiMartin Reiner
6.Oblast literaturyMgr. Václav Maxmilián, Ph.D.
7.Oblast podpory uměleckých řemesel a lidových tradicBc. Marie Hvozdecká
8.Oblast tancedoc. Mgr. Hana Halberstadt
9.Oblast výtvarného umění, fotografie, designu a architekturyKarolína Plášková, MA

Složení hodnoticích komisí bude projednáno Radou města Brna v červnu 2022.