Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Podání „Prohlášení zákonného zástupce pro účely osvobození dítěte od poplatkové povinnosti (třetí a další nezletilé dítě v rodině)”

V souladu s ust. § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 14/2021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tímto splňuji svoji zákonnou ohlašovací povinnost a oznamuji správci poplatku údaje rozhodné pro osvobození dítěte od poplatkové povinnosti z titulu více sourozenců žijících ve společné domácnosti.

Pokud podáte toto ohlášení po datu splatnosti poplatku za odpad, nebude na ohlášení brán zřetel, protože nárok na osvobození je nutné doložit nejpozději k datu splatnosti poplatku a jinak zaniká.

Údaje zákonného zástupce

Nezaopatřené děti

Prohlašuji, že splňuji všechny podmínky uvedené pod čísly 1-4 současně, tedy:

1. jsem zákonným zástupcem všech níže uvedených dětí, které jsou nezletilé
2. mezi uvedenými dětmi je sourozenecký vztah
3. uvedené děti žijí ve společné domácnosti
4. uvedené děti jsou nezaopatřené

Níže uveďte všechny děti, které splňují výše uvedená tvrzení pod čísly 1-4 (i nezaopatřené zletilé, nejen ty osvobozené od poplatku).

Uvedené osobní údaje jsou určeny pouze pro potřeby správce poplatku za komunální odpad.


Do vyplněného emailu obdržíte kopii vyplněného obsahu dat z formuláře.