Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Elektronické šalinkarty

Od 1. ledna 2017 platí ve městě Brně dvě změny týkající se šalinkaret, tedy předplatních jízdenek na městskou hromadnou dopravu. 

Všichni, co v Brně platí za odpad (občané i majitelé zdejších nemovitostí) mají možnost požádat si o příspěvek na elektronickou roční základní nepřenosnou šalinkartu pro zóny 100+101. Příspěvek ve výši 1 425 korun schválili v polovině října 2016 zastupitelé a má několik podmínek, které musí žadatel splnit.

Druhou novinkou bylo zavedení takzvaného Elektronického odbavování cestujících, které usnadnilo nákup šalinkaret. Je možné si pořizovat elektronické šalinkarty jakéhokoliv typu z domova. Umožňuje to tento e-shop na aktuální adrese www.brnoid.cz .

Výše příspěvku na roční jízdenku

Příspěvek ve výši 1.425 Kč činí 30 % ze současné ceny základní roční nepřenosné předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 (plná cena je 4.750 Kč). Žadatel zaplatí plnou cenu a po kontrole splnění všech podmínek motivačního programu mu bude převeden příslušný příspěvek na účet.

Příspěvek se vztahuje pouze na jízdenky zakoupené elektronickou formou v e-shopu Brno iD. O příspěvěk se musí požádat do 60 dnů od zakoupení (zaplacení) jízdenky.

E-shop: www.brnoid.cz 

Kdo má nárok na příspěvek

O příspěvek může požádat (pouze jednou za rok) každý, kdo je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad v Brně, není od jeho placení plně osvobozen a nemá k datu podání žádosti ani k datu rozhodnutí o přidělení příspěvku dluh na poplatku za komunální odpad.

Nově od konce roku 2020 navíc platí, že žadatel musí mít ke dni schvalování žádosti o dotaci (což se děje cca 1-2 týdny po jejím podání) zcela uhrazený i takový poplatek za odpad, který je splatný v roce v roce podání i v roce vyřizování žádosti. Tedy, pokud se podává například žádost o dotaci v lednu, je potřeba zaplatit (třeba ve stejný den nebo velmi brzy po podání žádosti o dotaci) i poplatek za odpad za aktuální rok! Kdo podává žádost ke konci roku (od cca poloviny prosince) pak musí počítat s tím, že se žádost bude řešit až v lednu dalšího roku a za ten bude muset také zaplatit za odpad.

Jak zakoupit elektronickou jízdenku a požádat o příspěvek

Zákazník se nejprve zaregistruje v novém e-shopu na www.brnoid.cz . Zde vyplní své osobní údaje, jedinečnou emailovou adresu, zvolí si nosič jízdenky (libovolnou bezkontaktní platební kartu) a nahraje fotografii. Následně vybere požadovaný typ jízdenky a zvolí způsob platby. Pokud kupuje základní nepřenosnou roční předplatní jízdenku pro zóny 100 a 101, může po provedení ověření osobních údajů (ať už osobně nebo přes online žádost) požádat v příslušném zobrazeném formuláři vedle zakoupené jízdenky o poskytnutí příspěvku od města Brna.

Systém je zabezpečen technologií na úrovni bankovních standardů. Nikdo na straně e-shopu nemá přístup ke zneužitelným údajům (číslo karty, platnost a kontrolní kód). Číslo karty je šifrováno do kódu zvaného TOKEN. Revizoři dopravního podniku používají ke kontrole čtecí zařízení, které neumožňuje odečítat jakékoliv platby.

Cíl příspěvku na šalinkartu

Příspěvek na roční šalinkartu má podle městských radních plnit hned několik funkcí. Cestující má motivovat k častějšímu využívání veřejné dopravy oproti cestám po městě autem. Zároveň chce město občany motivovat k řádnému plnění povinností, jako je platba místního poplatku za odpad. Program má přispět také k tomu, aby se zvyšoval počet lidí, kteří se k Brnu hlásí i tím, že tu mají přihlášen trvalý pobyt nebo se jiným způsobem přímo podílí na naplňování příjmů městského rozpočtu.

Město se totiž dlouhodobě potýká s nepoměrem mezi příjmy ze sdílených daní, které jsou Brnu přiváděny podle počtu obyvatel s trvalým bydlištěm, a rozpočtovými náklady na zajišťování služeb, které město poskytuje všem. Těmi je například síť veřejné dopravy, údržba komunikací, provoz velkých divadel či řady sportovišť a mnohé další. Podle sociologických analýz převyšuje počet lidí v Brně počet lidí s trvalým bydlištěm minimálně o 25 tisíc.