Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Anketa o budoucím využití pozemku bývalých kasáren na Kraví hoře

Výsledky ankety o budoucím využití pozemku bývalých kasáren na Kraví hoře.

Anketa byla iniciovaná vedením města Brna a jejím cílem bylo zodpovědět otázku, která se týká lokality na Kraví hoře. Konkrétně šlo o možné rozšíření parku severovýchodním směrem na úkor areálu bývalých kasáren. Lokalita má přibližně 7,5 tis. m2 a nyní v ní sídlí drobní živnostníci a firmy. Stav objektů je však dle vypracovaného technického posouzení již nevyhovující a je nutná jejich zásadní rekonstrukce anebo demolice.

Hlasovat mohli občané od 18 let s trvalým bydlištěm v Brně. Hlasování probíhalo od 1. 9. do 30. 9. 2022, a to on-line prostřednictvím full účtu na Brno iD.

Jsem pro rozšíření parku pro veřejnost.

 


Na Kraví hoře se otevírá možnost rozšířit oblíbený park, kde tráví svůj volný čas obyvatelé města. Nyní je areál s likusáky oplocený a slouží pro úzkou skupinou uživatelů. Hvězdárna, které bylo území svěřeno do správy, již připravila projekt, který celé území proměňuje a začleňuje do stávajícího parku. Vzniknou zde nové zelené plochy pro pasivní i aktivní odpočinek. V budoucnosti lze uvažovat o vyhlídce nebo občerstvení.

Celkově bylo pro rozšíření parku 835 hlasů.

Jsem pro zachování současného využití lokality.

 


Místní umělci a nájemci stojí za stávajícím využitím objektů pro experimentální tvorbu a kulturu. Místo označují za specifické a cenné díky fungujícímu společenství hudebníků, umělců a kreativců. Lokalitu vnímají jako jejich ojedinělé útočiště, které se už dnes příležitostně otevírá různorodými kulturními akcemi veřejnosti. Tyto jeho aktivity chtějí do budoucna ještě více posílit a lokalitu kultivovat.

Celkově bylo pro zachování současného stavu 721 hlasů.

Montované stavby z likusových desek vznikly na Kraví hoře za 2. světové války pro potřeby wehrmachtu. Od 50. let se staly jedním z center „komunistické“ vojenské katedry, kterou do roku 1989 prošli všichni brněnští vysokoškolští studenti. Od sametové revoluce jsou budovy pronajímány jako sklady, zkušebny nebo třeba výtvarné dílny.

Z asi dvaceti domků je dnes v majetku statutárního města Brna pět. Jde tak jen o menší část celého areálu, který jinak patří Vysokému učení technickému v Brně.

Město k záměru zbourání likusáků přiměl jejich stavebně-technický stav. Průzkum potvrdil nevyhovující podmínky, v konstrukcích byl dokonce nalezen azbest, což neumožňuje ponechat objekty v jejich současném stavu. Kvůli značnému stáří jsou budovy také velmi energeticky náročné, mají zastaralou a nevyhovující elektroinstalaci a další rozvody.

Celkem v anketě bylo 1556 hlasujících.