Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Odhlášení registrace cizince, který pobývá v Brně přechodně déle jak 3 měsíce.

V souladu s ust. § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 14/2021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tímto splňuji svoji zákonnou ohlašovací povinnost a oznamuji správci poplatku tyto informace ohledně poplatkové povinnosti:

Při každé změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen tuto změnu nahlásit správci daně do 15 dnů.

Osoba 1

Vyplňtě 9 až 10 číslic pouze v případě, že máte oficiální rodné číslo (nejedná se o číslo pouze od zdravotní pojišťovny).
Uveďte adresu v běžném tvaru pro jeden textový řádek.
Uveďte adresu v běžném tvaru (pokud je odlišná od trvalé adresy).

Veškeré údaje budou pouze předány přímo ke zpracování správci poplatku za komunální odpad ve městě Brně, tedy na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.