0

Žádné produkty

0 Celkem

K placení

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení  

Osoby umístěné v zařízeních (senioři a zdravotně postižení) - oznámení pro účely osvobození od placení poplatku za odpad

... fyzické osoby, umístěné v domově se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

V souladu s ust. § 10b odst. 3 písm. c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 14/2021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v rámci ohlašovací povinnosti oznamuji správci poplatku níže uvedené:

Pokud je osoba umístěná v jednom z výše uvedených zařízení a současně v roce 2020 dosáhne věku 70 let a více, není v takovém případě potřeba formulář vyplňovat, protože daná osoba je už automaticky osvobozena z důvodu věku.

Zařízení, které pobyt poskytuje:

Identifikace poplatníků

Uvedené osobní údaje jsou určeny pouze pro potřeby správce poplatku za komunální odpad.

Tento typ osvobození byl zaveden až k 1. 1. 2016, proto prosíme, ověřte případně u pracovníků správce poplatku, zda nemá výše uvedená osoba nedoplatky na místním poplatku z předchozích let.