Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Přihlášení vlastníka / společného zmocněnce nemovitostí (bytu, rodinného domu), ve které není nikdo hlášen k pobytu

V souladu s ust. § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 14/2021 o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tímto splňuji svoji zákonnou ohlašovací povinnost a oznamuji správci poplatku tyto informace ohledně poplatkové povinnosti:

Pokud jste již splnili vaši ohlašovací povinnost a nic se od té doby nezměnilo, pak není třeba znova provádět ohlášení (do doby, než dojde k nějaké změně).

Vlastník / zmocněnec

Vyplňtě 9 až 10 číslic pouze v případě, že máte oficiální rodné číslo (nejedná se o číslo pouze od zdravotní pojišťovny).
Uveďte adresu v běžném tvaru pro jeden textový řádek.
Uveďte adresu v běžném tvaru (pokud je odlišná od trvalé adresy).

Nemovitost 1

Adresa*
Česká Republika, Brno, ...
Pokud adresa nemovitosti neobsahuje název ulice, zadejte místo toho název městské části Brna.
Vybraná lokace

Prosím zadejte nejprve název ulice.

Je třeba najít a vybrat jednu konkrétní adresu v Brně.

Typ nemovitosti:*
Jedná se buď o datum právního účinku vkladu do Katastru nemovitostí nebo o datum, od kterého není hlášena k pobytu v nemovitosti fyzická osoba.

Veškeré údaje budou pouze předány přímo ke zpracování správci poplatku za komunální odpad ve městě Brně, tedy na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.