Produkt byl úspěšně přidán do vašeho nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení 

Anketa pro nový park v Komárově

v městské části Brno-jih

Úprava lokality nad sídlištěm je prvním realizovaným krokem v plánované revitalizaci téměř 4 km dlouhého toku Staré Ponávky. Ideově vychází z revitalizační studie z roku 2010, v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace došlo k úpravám původního návrhu do současné podoby. Na místě bývalého provizorního parkoviště a výběhu pro psy s minimem stromů vznikla parková plocha o rozloze zhruba 1,4 ha, jejímž dominantním a určujícím prvkem je koryto Staré Ponávky. Dříve regulovaný tok byl upraven do přírodě bližší podoby, k hladině se tak lze dostat přímo ze břehu v rozvolněné části toku, v užší části koryta slouží k přiblížení pobytové schody a molo. Říčka je přemostěna třemi lávkami, které zároveň propojují blízké sídliště s revitalizovaným komerčním areálem Svatopetrská. Úprava obou ploch byla sjednocena použitými materiály a sadovými úpravám. Podél toku je zbudována páteřní komunikace s betonovým povrchem, cestní síť doplňují mlatové stezky v kombinaci s kamennou dlažbou. Běžně používaný mobiliář (lavičky, koše) ozvláštňují dřevěná lehátka rozmístěná po obvodu centrální louky. V maximální možné míře byly zachovány stávající stromy podél toku, které byly doplněny dosadbami stromů a keřů v ploše a velkým množstvím bylin, především na březích toku. Centrální prostor tvoří pobytový trávník, po obvodu přecházející v luční porost.

Jedná se o druhé kolo hlasování. Z prvního kola hlasování, kam lidé mohli posílat svoje tipy bylo Odbornou porotou vybráno pět nejrelevantnějších návrhů. Podrobnější popis o průběhu celé ankety naleznete ZDE.

O hlasování a anketě rozhodlo vedení města Brna.

Na výběr bylo z těchto možností:

  • park Na Luhu
  • park Veverka
  • Mariacela
  • U Náhonu
  • U Ledňáčka

Hlasování skončilo dne 12. 11. 2021.

Celkem hlasovalo 601 lidí. Jednoznačně nejvíce hlasů, a to 270, dostala varianta 'Mariacela'.
Další pak skončila možnost 'Na Luhu' se 111 hlasy, možnost 'U Ledňáčka' měla 81 hlasů, možnost 'U Náhonu' 77 hlasů a možnost 'park Veverka' měla 62 hlasů.