Product successfully added to your shopping cart
Validity
Quantity
Total
Continue shopping Proceed to checkout  

Vánoční dárek

Pokud jste se zapojil do akce a chcete znát svůj výsledek, přihlašte se.

Možnost získání specialního vánočního dárku skončila 19. prosince 2018.

Do akce se zapojilo více jak 4700 uživatelů Brno iD Logo Brno iDfull.
Ze všech zapojených bylo vybráno 100 šťastlivců, kteří obdrží od města vánoční dárek ve formě poukazu na volný vstup některý z programů Hvězdárny a planetária Brno podle výběru držitele poukazů. A také bylo vybráno 50 šťastlivců, kteří získali jeden volný vstup na sportoviště společnosti STAREZ-SPORT, a.s.

Děkujeme všem zapojeným do vánoční akce Brno iD.