0

Žádné produkty

0,00 Kč Celkem

K placení

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Platnost
Počet
Celkem
Pokračovat v nákupu Přejít k placení  

Základní principy a příklady připravovaných řešení elektronického odbavování cestujících
 MHD v Brně v rámci IDS JMK

Dopravní podnik města Brna, a.s. a město Brno připravili v rámci zkvalitnění a zatraktivnění městské hromadné dopravy zavedení systému elektronického odbavování cestujících (EOC).

Pro odbavování cestujících v Brně je využito bezkontaktních bankovních karet.

Přínosy při využití bankovních karet při odbavování cestujících ve veřejné dopravě

 • Přínosy pro cestující:
  • Mohou použít bankovní kartu, kterou již mají
  • Nemusí stát fronty na jízdenky, kupóny a vyřizovat předplatní jízdenku
  • Ušetří čas při odbavení ve vozidle a čekání na zastávce
  • Nemusí sledovat stav elektronické peněženky
  • Mohou využít nové tarify, slevy, akční nabídky
  • Časové jízdenky mohou zakoupit on-line s okamžitou platností
  • Své cesty zkontrolují na webu, tabletu či mobilním telefonu
 • Dopravci, regiony, objednatelé veřejné dopravy
  • Poskytnou občanům moderní a pohodlnou službu
  • Nemusí vydávat a provozovat vlastní karty či registrovat cestující
  • Nemusí instalovat a provozovat síť nabíjecích a vybíjecích míst pro dopravní peněženky
  • Mohou rychle zavádět nové sazby a slevy
  • Ušetří čas při odbavení a tím i provozní náklady
  • Přenesou správu osobních údajů na banky
  • Vyhnou se privátním uzavřeným řešením a zjednoduší provádění veřejných zakázek
  • Umožní rozvoj integrovaných dopravních systémů
  • Ponechají organizátorům odpovědnost za tarif.

Základní požadavky na systém:

 1. Akceptace všech bankovních karet obou asociací (Visa a MasterCard) bez ohledu na vydavatelskou banku
 2. Otevřené řešení – systém bude umožňovat bez dalších nákladů změnit příjemce transakcí asociačních karet (acquira)
 3. Systém bude kompatibilní s odbavovacími systémy ostatních dopravců v IDS JMK
 4. Systém umožní clearing a zúčtovaní transakcí
 5. Systém bude umožňovat použití i jiných než dopravních funkcí (parkování, vstup do divadel, knihoven,…)
 6. Systém bude obsahovat funkcionalitu předplatní jízdenky, včetně slevových kategorií
 7. V oblasti jednorázového jízdného bude systém umožňovat použití tarifu s pevným jízdným, se zónovým jízdným, s časovým jízdným a s jejich kombinacemi
 8. Součástí systému bude centrální zázemí (back-office), které bude zpracovávat informace o jízdách, bude je převádět do transakčních dat a bude poskytovat informace uživatelům
 9. Systém bude umožňovat využití optimalizace jízdného v rámci časových parametrů a nastavení motivačních a slevových modelů
 10. Systém bude kompatibilní se stávajícími systémy prodeje jízdenek (SMS jízdenky, mobilní aplikace, papírové jízdenky).

Předplatní jízdenky – první etapa byla zahájena 1. ledna 2017

Řešení předplatních jízdenek je maximální prioritou, protože je využívá většina cestujících (v Brně 75 - 80 %), přičemž velká část z nich z nich jsou rezidenti.

Bankovní karta je pouze identifikátor cestujícího v systému. Nenese v sobě informaci o tom, jakou jízdenkou cestující disponuje. Tyto údaje jsou uloženy v centrální databázi a pravidelně synchronizovány se čtečkami kontrolních pracovníků. Při kontrole cestující předloží kartu, zařízení vyhledá ze zašifrované databáze informaci, jaká jízdenka je k dané kartě vystavena a pokud to bude nutné, pak z důvodu ochrany před zneužitím zobrazí i fotografii cestujícího. Data budou šifrována, takže obsluha vidí pouze údaje k danému cestujícímu. Rozsah dat je stejný, jako je nyní u papírových jízdenek. Toto řešení umožní do budoucna další rozšiřování – např. ve formě bankovní karty v mobilním telefonu nebo v dalších aplikacích.

Výhodou bankovních karet je především skutečnost, že se zásadním způsobem zjednodušuje kartový management. Není nutné řešit blacklistaci karet, šifrování a především pak samotné vydávání karet. Vzniknou nemalé úspory na straně cestujících i objednatelů. Veškerý management předplatních jízdenek zůstane pod kontrolou dopravců. Při ztrátě nebo krádeži cestující pouze zaregistruje číslo své nové karty a původní karta je zablokována. V případě potřeby bude možné kdykoli změnit šifrování, čímž výrazně naroste bezpečnost celého systému.

Předplatní jízdenky ve formě jízdenek v mobilních aplikacích (např. z aplikace SEJF) mohou existovat paralelně s jízdenkami vydávanými k bankovním kartám. Výhodou této technologie je možnost prakticky okamžitého zavedení bez výrazných nákladů a připravenost všech dopravců v systému na její akceptaci.

Z technického hlediska bylo zvoleno následující řešení:

 • Nově vybudovaný e-shop, jednotná databáze zákazníků a karet a back-office, který bude zajišťovat zpracování a synchronizaci dat
 • u DPMB proběhlo doplnění stávajícího prodejního systému, které umožňuje využití bankovních karet
 • pracovníci přepravní kontroly jsou vybaveni speciálními čtečkami se SW pro kontrolu údajů.

Jednorázové jízdenky – příprava a spuštění v nejbližších letech

Jednorázovými jízdenkami se v Brně odbavuje cca 20 - 25% cestujících (v regionu přibližně 40% cestujících). Tyto hodnoty v budoucnu pravděpodobně zůstanou stejné, případně se budou v regionu ještě snižovat. Velký podíl cestujících v Brně již dnes využívá možnosti elektronických jízdenek (SMS, SEJF) – téměř 20 % ze všech jednorázových jízdenek. Současně vždy bude existovat vysoký podíl těch, kteří nebudou ochotni či schopni vůbec elektronické jízdné využít (např. zahraniční turisté, jednorázoví návštěvníci). Při rozhodování o novém způsobu odbavování cestujících jednorázovými jízdenkami v Brně je proto nutné vnímat, že tento způsob odbavování bude využívat cca 10% všech cestujících.

Zavedení možnosti placení bezkontaktní bankovní kartou se jeví jako efektivní řešení, které výrazným způsobem zjednoduší platby jednorázového jízdného právě pro jednorázové návštěvníky a zahraniční turisty. Tedy ty, kteří mají s koupí jízdního dokladu největší problémy. Získají tam možnost koupě jízdenky bez hledání prodejních stánků nebo řešení problematiky jízdenkových automatů.

Pro rezidenty a zkušenější cestující se jeví jako zajímavější využívání již existujících SMS jízdenek nebo elektronických jízdenek z aplikace SEJF. Zrušení papírových jednorázových jízdenek sice toto technické řešení nevylučuje, lze však doporučit jejich zachování aspoň po určitou dobu do doby než objem jejich prodeje poklesne pod stanovenou kritickou mez.

Z technického hlediska se pro prodej jednorázových jízdenek nabízí toto řešení:

Vybavit každé vozidlo DPMB jedním terminálem, který umožní prodat kompletní sortiment jednorázových jízdenek a u ostatních dveří jednoduchým terminálem bez displeje s čtečkou bankovních karet, což umožní využívat tzv.

Pružné jízdné Check-in/check-out

 • Cestující přikládá při nástupu i výstupu jednotlivých segmentů
 • Rychlý a intuitivní způsob odbavení, cestující nemusí znát ceník
 • Není třeba komunikace s řidičem ani volba na zařízení
 • Cestující s předplatní jízdenkou cestuje podle dosavadních zvyklostí

Pružné jízdné s jednotlivými jízdenkami

 • Cestující volí jízdné při nástupu
 • Komunikuje s řidičem či volí jízdenku na zařízení
 • Jízdenka je přiřazena ke kartě v elektronické podobě
 • Cestující s předplatní jízdenkou cestuje podle dosavadních zvyklostí

Kombinace

 • Individuální cesty jsou check-in/check-out, ale cestující má možnost volby dalších jízdenek
 • Výhody check-in/check-out pro rychlý nástup a výstup
 • Výhody check-in/check-out pro intuitivní odbavení – cestující nemusí znát tarif
 • Výhody jednotlivých jízdenek pro možnost dokupu jízdenek pro spolucestující
 • Výhody jednotlivých jízdenek pro odbavení rodiny a skupiny

Součástí systému bude back-office spravující jednotlivá zařízení, agregující údaje o platbách a předávající údaje do centrálního registru plateb pro další zpracování.

Platba pomocí předvyplněného platebního příkazu (bankovní tlačítko)

 • Po odeslání objednávky má zákazník možnost využít službu platební brány GoPay, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě.
 • Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 • Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.